Kaksi EAPPI-liiveihin pukeutunutta henkilöä katsoo nurmella syöviä lampaita.

EAPPI

11 EAPPI-volontärer arbetade för fred i Västbanken

EAPPI är ett ekumeniskt följeslagarprogram som stöder lokala och internationella strävanden att avsluta Israels ockupation av de palestinska områdena samt att leda Israel och Palestina till ett fredligt slut på konflikten, i enlighet med folkrätten och FN:s resolutioner.

2018 sände Kyrkans Utlandshjälp 11 frivilliga EAPPI-observatörer till de ockuperade palestinska områdena. Verksamheten finansieras av Utrikesministeriet. Av EAPPI-programmets 20 deltagande länder hör Finland till dem som ger störst stöd.

EAPPI-volontärerna arbetar på Västbanken, där de med sin närvaro som följeslagare till lokala invånare utgör ett skydd och följer med hur den humanitära rätten och de mänskliga rättigheterna förverkligas på de ockuperade områdena. Efter sina perioder på fältet gör EAPPI-observatörerna påverkansarbete främst i Finland. De talar för politisk förändring och skyddet av civila, och för respekten för mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt. Det internationella samfundet uppmanas främja ett rättvist fredsavtal för både palestinier och israeler.

EAPPI:s stora kampanj i maj ”Somesta selliin – miehityksen virtuaalinen ulottuvuus” (Från sociala medier till cellen – ockupationens virtuella dimension) fick stor synlighet i sociala medier, utställningar, skolbesök och Världen i bynfestivalen. Under 2018 var EAPPI mer synlig än tidigare i de största finländska medierna. Volontärerna intervjuades angående situationen i IOPT i Helsingin Sanomat, MTV3, YLE samt flera mindre publikationer.