LANDSCHEFERNA
BERÄTTAR

LANDSCHEFERNABERÄTTAR

Vad åstadkommer man med stordonationerna?

Kyrkans Utlandshjälps landschefer i Uganda och Nepal berättar om stordonationernas betydelse och vad man åstadkommit med dem.

Ugandas landschef
Wycliffe Nsheka

Den extrema fattigdomen har minskat mer i Uganda än i något annat afrikanskt land. Men behovet av stöd är fortfarande enormt, särskilt i landets norra delar, dit det anlänt över en miljon flyktingar från grannländerna.

Nepals landschef
Sofia Olsson

Nepal är ett av de fattigaste länderna i Asien. Ungefär en fjärdedel av befolkningen lever under fattigdomsgränsen. Största delen av människorna får sin utkomst av lantbruk.

Är du intresserad av att donera stort?

Låt oss tillsammans finna ett mål som ligger nära ditt hjärta.

Ta kontakt

Laura Ylätalo
Kontaktchef
laura.ylatalo@kua.fi
+358 40 670 4491