RESULTAT AV
VÅRT ARBETE

RESULTATAVVÅRTARBETE

Betydande förändringar tack vare stordonationer

År 2021 stödde våra stordonatorer till exempel barnens utbildning i flyktingläger i Kenya, unga flyktingars yrkesutbildning i Uganda och familjers utkomst i Sydsudan.

Stordonationen är ett konkret sätt att hjälpa

Det långa undantagstillståndet orsakat av coronaviruset har ändrat vårt arbete. Världens fattigaste länder och de befolkningsgrupper som redan är i en utsatt position upplever de svåraste följderna av pandemin. Flickor och kvinnor har haft det extra svårt bland annat på grund av begränsningar i rörelsefrihet och skolstängningar.

2021 stödde våra stordonatorer de mest utsatta på flera olika sätt. Utbildning och familjers utkomst var viktiga frågor för donatorerna. Framförallt betydelsen av utbildning förstärks i undantagstillstånd, eftersom det kan förebygga marginalisering och fattigdom. Med hjälp av utbildning kan familjer bygga en bättre framtid för sig själva.

”I den nuvarande världssituationen är det väldigt nödvändigt med flera olika former av hjälp. Jag uppskattar KUH:s varierande arbete. Både större grupper och den enskilda människans hjälpbehov beaktas”, säger en av Kyrkans Utlandshjälps stordonatorer.

Med stordonatorernas donationer  stöddes utbildning av barn och unga i Ugandas flyktingområden. Joyce, 17, kom som flykting till Uganda från Kongo år 2016. Svårigheter och brist på pengar tvingade Joyce att avbryta skolgången i sjätte klass, varefter hon tillbringade flera år utan undervisning. Nu försöker hon komma ikapp de förlorade skolåren i den KUH-stödda grundskolan i Bukere.

Allt fler stordonatorer hjälper genom att göra en aktiedonation

Donerade aktier och värdeandelar kan realiseras utan skattepåföljder, eftersom Kyrkans Utlandshjälp som allmännyttig organisation inte betalar gåvoskatt för mottagna aktiedonationer och värdeandelar. Inte heller donatorn behöver betala skatt för eventuell värdeökning av aktierna. KUH strävar inte efter vinst med aktierna och behåller dem inte.

Kyrkans Utlandshjälp riktar ofta både aktiedonationer och andra stora donationer till specifika projekt eller delområden av arbetet. Transparens och öppenhet gentemot donatorerna är centrala värderingar för KUH. Vi rapporterar alltid till våra donatorer om hur arbetet fortskrider och vad som åstadkommits med donationen.

Pandemitiden har försvårat möten ansikte mot ansikte. Betydande enskilda donationer tyder ändå på ett förtroende för vårt arbete och på hur lätt det är att donera. Vi uppskattar ett smidigt samarbete med våra donatorer. Därför strävar vi efter att bygga naturliga sätta att mötas online men också tryggt ansikte mot ansikte.