Företagssamarbetet

Företagssamarbetet

Företagssamarbetet leder till konkreta förändringar i utvecklingsländerna

Att samarbeta med oss är en möjlighet för företaget att konkret främja ett ansvarsfullt och etiskt handlingssätt. Det är naturligtvis också en möjlighet att påverka hur företaget uppfattas som arbetsgivare. Men vårt samarbete gagnar framförallt dem som är i det största behovet av hjälp. Vi söker samarbetspartner från såväl små som stora företag och samfund, vilka med sitt eget kunnande eller resurser vill göra en förändring möjlig i de människors liv som lever i extrem fattigdom.

Projektsamarbete

I projektsamarbetet letar vi fram ett biståndsprojekt som rimmar väl med den bransch ert företag verkar inom eller med sådant ert företag finner intressant. Till företag som donerar minst 10.000 euro inom ett år, erbjuder vi två rapporter per år. I dem beskrivs hur projektet framskrider och hur donationen inverkat på de människors liv som berörs av projektet. Både framgångar och utmaningar rapporteras.

Våra biståndsprojekt består bland annat av skolbyggen, arbete på flyktingläger, jordbruksprojekt och stöd till småföretagande kvinnor. Ert företag får tillgång material som kan användas i företagets interna och externa kommunikation.

Produktsamarbete

I produktsamarbetet kan ert företag donera till KUH ett överenskommet belopp eller en procentandel av en produkts försäljning. Företaget kan utnyttja KUH:s varumärken och marknadsföringsmaterial och därmed signalera utåt och till företagets intressenter att företaget agerar ansvarsfullt.