Vårt arbete

Vårtarbete

Kyrkans Utlandshjälp är Finlands största organisation för internationellt bistånd. Vi verkar i tretton länder på platser där nöden är som störst. Vi arbetar med de fattigaste människorna oberoende av deras religion, etnicitet eller politiska övertygelse.

Vårt arbete utgår från de mänskliga rättigheterna, vilket innebär att vår verksamhet styrs av jämlikhet, rättvisa och ansvarsfullhet. Vi arbetar för att alla människors rätt till utbildning, fred och utkomst förverkligas.

Oikeus koulutukseen Symboli.

Rätt till utbildning

En av de viktigaste målsättningarna med vårt arbete är att så många barn och unga som möjligt kan gå i skola och få högklassig undervisning i våra programländer.

Oikeus rauhaan Symboli.

Rätt till fred

Fred är en förutsättning för hållbar utveckling och att mänskliga rättigheter förverkligas. När samhällen får leva i fredliga förhållanden kan barnen koncentrera sig på sin skolgång och de vuxna på att få en utkomst och på att bygga ett stabilt samhälle.

Oikeus toimeentuloon Symboli.

Rätt till utkomst

Utkomst är en förutsättning för människovärdigt liv. Utöver att utkomsten ska räcka till för att man kan försörja sig själv och sin familj ökar den möjligheterna att delta i utvecklingen av samhället.

Målet är bestående förändring

Bestående förändringar kan åstadkommas endast genom ett långsiktigt samarbete med lokala samhällen och människor. Målet med vårt arbete är att alla kan skaffa sig en utkomst och tillgodose sina grundbehov.

Minskandet av fattigdom förutsätter fred och att mänskliga rättigheter förverkligas. I våra projekt arbetar vi alltid för dessa saker. Vi uppmuntrar både beslutsfattare och alla finländare att påverka strukturer som orsakar fattigdom, våld och människorättskränkningar.

Bekanta dig med vår strategi