Vårt arbete

Här följer några exempel på hur vårt arbete förändrat människors liv i olika länder. Det är tack vare våra understödjare förändringar av detta slag är möjliga.