Humanitärt bistånd

Humanitärtbistånd

Under akuta situationer som orsakas av naturkatastrofer och krig tryggar den humanitära hjälpen tillräcklig föda, nödvändiga basförnödenheter och hälsovård, rent vatten samt boende för människor. Mitt i en kris behöver de som förlorat sina hem också tvättmöjligheter och tillgång till toaletter. Att så snabbt som möjligt kunna fortsätta sin skolgång ger en trygghet för barn som lever mitt i en kris.

En betydande del av vårt humanitära arbete stöder flyktingar samt människor som tvingats fly inom det egna hemlandet.

Det humanitära biståndet lindrar det akuta nödläget

Enligt principerna för internationell humanitärt hjälp har alla människor rätt att få hjälp oberoende av etnicitet, religion eller nationalitet. Det humanitära biståndet respekterar den lokala kulturen och de lokala sederna och arbetet görs tillsammans med lokalbefolkningen. Enligt våra värderingar måste också biståndsmottagarna kunna delta i planering, förverkligande och resultatutvärdering av katastrofhjälpen.

Efter nödhjälpsfasen stöder vi återuppbyggnaden av samhället genom att restaurera skolor och skapa utkomstmöjligheter. Målet är att bygga ett mer hållbart samhälle tillsammans med lokala aktörer.

Omedelbar nödhjälp

Utöver den omedelbara nödhjälpen måste vi hjälpa människor att förbereda sig på eventuella kommande katastrofer. Med vårt arbete ansvarar vi för resultaten både för biståndsmottagare samt de givare som möjliggör vårt arbete.

Det humanitära biståndet tryggas via samarbete

Kyrkans Utlandshjälp är den första finländska organisationen som beviljats CHS-certifiering (Core Humanitarian Standard) – en humanitär kvalitetsstandard.

För att kunna trygga snabbt och effektivt humanitär bistånd arbetar Kyrkans Utlandshjälp tätt ihop med internationella organisationer och nätverk. Bland våra finansiärer och samarbetsparter finns Utrikesministeriet, Europeiska kommissionens kontor för humanitärt bistånd (ECHO) och flera FN-organ. Vi är stiftande medlem i ACT-alliansen som är den centrala koordinatorn för kyrkliga organisationers humanitära hjälp.

Kyrkans Utlandhjälp har en beredskapsgrupp för humanitär hjälp.