Återuppbyggnadsarbetet

Återuppbyggnadsarbetet

Efter krisen börjar återuppbyggnaden av vardagen. De som klarat sig vill leva ett så normalt liv som möjligt.

Återhämtningen och återuppbyggnaden vidtar genast när det är möjligt. Att återställa hemmiljön och återgå till vardagsrutinerna, underlättar också den psykiska återhämtningen.

Tillbaka till skolan så snart som möjligt

Kyrkans Utlandshjälp stödjer återuppbyggnaden av hemmen, hälsostationerna och i synnerhet skolorna. Skolgången och andra vardagliga rutiner hjälper barnen att återhämta sig efter katastrofen. Vi ser till att skolgången kan fortsätta i tält eller i tillfälliga skolbyggnader av lätt konstruktion. I ett senare skede reparerar vi de befintliga skolbyggnaderna eller bygger nya permanenta skolor.

Byggnadsarbetet genomför vi i samarbete med lokala organisationer eller så låter vi själva utföra byggnadsarbetet. I varje fall spelar den lokala befolkningen en viktig roll i planeringen och genomförandet.

Återuppbyggnaden stöder lokala näringar

Byggnadsarbetena bidrar till att också de lokala näringarna återhämtar sig. Vi anlitar lokala byggnadsföretag och yrkeskunniga och skaffar byggnadsmaterialen på platsen och avlönar arbetare enligt Cash for Work-principen.

Tillsammans med övriga aktörer utvecklar vi byggnadsmetoder och konstruktioner som kan utföras lätt och snabbt och till vilka man kan använda lokalt byggnadsmaterial på ett mångsidigt sätt.

Hållbart byggande

De lösningar som tillämpas i byggnadsarbetet grundar sig på humanitära internationella standarder och instruktioner och på lokal praxis. Det betyder att vi beaktar:

•användarnas välmående
•tillgängligheten för alla, dvs jämlikheten
•riskhanteringen
•ekologin och hållbarheten på lång sikt.

I samarbete med andra organisationer

Vårt arbetet koordineras inom den internationella ACT-alliansen och i olika globala nätverk. Det är viktigt att återuppbyggnadsarbetet koordineras när flera olika organisationer deltar i det. Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och tar del av andras.