Nepal

Nepal är ett av de fattigaste länderna i Asien. Ungefär en fjärdedel av befolkningen lever under fattigdomsgränsen. Majoriteten av befolkningen får sin utkomst av lantbruket. Många flyttar bort från den nepalesiska landsbygden för att arbeta utomlands, i synnerhet till Indien, vilket i sin tur innebär att människohandel förekommer.

Kyrkans Utlandshjälps arbete i Nepal fokuserar särskilt på att stärka fattiga och marginaliserade kvinnors och barns rättigheter samt förbättra familjers utkomstmöjligheter.

Arbetet består också av att hjälpa befolkningen att anpassa sig till klimatförändringen och förbättra deras katastrofberedskap. Utvecklingsprogrammet genomförs i samarbete med lokala medborgarorganisationer och organiserade byagemenskaper.

Kyrkans Utlandshjälps arbete i Nepal fokuserar särskilt på att stärka fattiga och marginaliserade kvinnors och barns rättigheter samt förbättra familjers utkomstmöjligheter. Arbetet förbättrar också beredskapen för naturkatastrofer.

Befolkning: 29,7 miljoner
Huvudstad: Katmandu
Valuta: Rupie
Språk: nepali (officielt), flera andra mindre talade språk
Religion: hinduism (81 %), buddhism (9%), islam (4%), kirat (3 %), kristendom (1 %), andra
KUH i Nepal: sedan 2013

Resultaten av vårt arbete 2020

Gra

22493

personer fick livsmedel och tvål för en månads behov för att råda bot på den matbrist och hälsokris som orsakades av coronaviruset.

Graafinen kuva säästöpossusta

4 557

människor fick stöd för att inleda eller upprätthålla sin företagsverksamhet.

Graafinen kuva rauhan kyyhkystä

123

tillfällen där vi jobbade för att förbättra kvinnors och minoriteters rättigheter i 2020.

Stöd till diskriminerade befolkningsgrupper

Vi stöder framför allt diskriminerade befolkningsgrupper i Nepal. Före detta livegna arbetare får kunskap om de mänskliga rättigheterna och yrkesutbildning. Arbetet riktas särskilt till flickor och unga kvinnor som varit tjänstefolk hos jordägarna.

Vi erbjuder diskriminerade daliter, eller kastlösa, utbildning i de mänskliga rättigheterna och vi sätter press på myndigheterna för att förtrycket mot daliterna skall upphöra. Vi utbildar även människorättsobservatörer som rapporterar människorättskränkningar till de lokala myndigheterna.

Kvinnornas utkomstmöjligheter ökar

Kyrkans Utlandshjälp strävar att öka kvinnornas utkomstmöjligheter i Nepal. Bland kvinnor har fattigdomen minskat och det har lett till positiva resultat på 2010-talet. Kvinnor diskrimineras trots det fortfarande och deras rättigheter kränks. Vårt mål är att engagera kvinnorna i beslutsfattandet och se till att de får rätt att äga jord, utbilda sig och utöva ett yrke. Kvinnobanken stöder och stärker kvinnornas andelslag i Nepal.