Påverkansarbetet

Kyrkans Utlandshjälp strävar att avlägsna sådana strukturer som orsakar fattigdom och upprätthåller samhällsoro.

Orättvisa strukturer finns

  • på lokal nivå
  • i den nationella lagstiftningen
  • i regionala och internationella samarbetsorgan

Tillsammans med sina samarbetsparter vill Kyrkans Utlandshjälp påverka beslutsfattare. Vi tror att man allra bäst kan påverka samhället på lokal nivå.

Vi främjar de mänskliga rättigheterna

Kyrkans Utlandshjälp arbetar för att de mänskliga rättigheterna skall förverkligas. Det gör vi genom att stöda kvinnoorganisationer, lokala gemenskaper, religiösa och traditionella ledare samt andra aktörer som arbetar för de mänskliga rättigheterna.

Vi stöder bräckliga stater

Vi arbetar i bräckliga stater, där viljan eller förmågan att se till medborgarnas grundläggande behov saknas. Vi stöder ländernas beslutsfattare så att de kan agera ansvarsfullt.  Också de bräckligaste staternas utmaningar kan övervinnas.

I utvecklingsländerna har de stora företagens beslut ibland stor inverkan på människors liv. Kyrkans Utlandshjälp är en brobyggare mellan företagens beslutsfattare och de människors som berörs.

Vi förmedlar information

Lokala beslut fattas även på internationell nivå. Vi vill föra fram rösterna från den lokala nivån så att de hörsammas på EU- och FN-nivå. Det internationella påverkansarbetet är att förmedla information mellan olika aktörer. Vi deltar även aktivt i den Finländska politiska diskussionen, särskilt när finländska beslut inverkar på de mänskliga rättigheterna på de platser där vi arbetar.

KUH’s arbete är att

  • stärka det civila samhället
  • stöda beslutsfattare i arbetet för folkets bästa
  •  föra fram de lokala rösterna i internationella beslutsprocesser.