Vaikuttamistyö

Työmme ytimessä on puolustaa kaikkein heikommassa asemassa olevien ihmisten oikeutta elää rauhassa, saada laadukasta koulutusta ja hankkia toimeentulo. 

Kehitysyhteistyön, humanitaarinen avun ja investointien rinnalla tarvitaan vaikuttamistyötä kestävän muutoksen aikaansaamiseksi. Vaikuttamistyöllä pyrimme poistamaan rakenteita, jotka luovat ja ylläpitävät köyhyyttä, konflikteja ja epäoikeudenmukaisuutta. 

Vaikuttamistyötä tehdään Suomessa ja globaalisti 

Teemme vaikuttamistyötä maaohjelmissamme, kansainvälisellä tasolla ja Suomessa. Toimintamaissamme pyrimme tukemaan paikallisia vaikuttamishankkeita yhteistyössä kansalaisten, kansalaisjärjestöjen ja verkostojen kanssa.  

Käytännössä vaikuttamistyö voi olla esimerkiksi päättäjien tapaamista, koulutusta, eri toimijoiden tuomista yhteen tai kansalaisten ja vallanpitäjien välisen vuoropuhelun tukemista. 

Paikallisten äänien vahvistaminen 

Paikallisia päätöksiä tehdään myös kansainvälisellä tasolla. Pyrimme nostamaan paikalliset äänet muun muassa EU:n ja YK:n toimijoiden tietoon. Kansainvälinen vaikuttamistyö on tiedon välittämistä eri toimijoiden kesken. KUA on myös aktiivinen suomalaisessa poliittisessa keskustelussa. Erityisesti silloin, kun päätökset Suomessa vaikuttavat ihmisoikeuksiin työalueillamme. 

Edistämme ihmisoikeuksia 

Edistämme ihmisoikeuksien toteutumista tukemalla paikallisia naisjärjestöjä, paikallisyhteisöjä, uskonnollisia ja perinteisiä johtajia sekä muita ihmisoikeuksia ajavia tahoja.