Vaikuttamistyö

Kirkon Ulkomaanavun tavoitteena on poistaa köyhyyttä ylläpitävät ja levottomuutta aiheuttavat rakenteet yhteiskunnissa.

Epäoikeudenmukaisia rakenteita on

  • paikallistasolla
  • kansallisessa lainsäädännössä
  • alueellisissa ja kansainvälisissä yhteistyöelimissä.

Yhdessä kumppaneiden kanssa KUA pyrkii vaikuttamaan päätöksentekijöihin. Uskomme, että paikallisilla yhteisöillä on kaikki mahdollisuudet vaikuttaa omiin asioihinsa.

Edistämme ihmisoikeuksia

Kirkon Ulkomaanapu edistää ihmisoikeuksien toteutumista tukemalla paikallisia naisjärjestöjä, paikallisyhteisöjä, uskonnollisia ja perinteisiä johtajia sekä muita ihmisoikeuksia ajavia tahoja.

Tuemme hauraita valtioita

Teemme työtä hauraissa valtioissa. Maissa, joilla ei ole tahtoa tai kykyä huolehtia kansalaisten perustarpeista. Tuemme maiden päättäjiä, jotta he voisivat tehdä vastuullisia päätöksiä. Hauraimpienkin valtioiden haasteet on mahdollista voittaa.

Joskus myös suurten yritysten päätökset vaikuttavat merkittävästi ihmisten elämään kehitysmaissa. KUA toimii sillanrakentajana myös yritysten päättäjien ja paikallisten yhteisöjen välillä.

Välitämme tietoa

Paikallisia päätöksiä tehdään myös kansainvälisellä tasolla. Pyrimme nostamaan paikalliset äänet muun muassa EU:n ja YK:n toimijoiden tietoon. Kansainvälinen vaikuttamistyö on tiedon välittämistä eri toimijoiden kesken. KUA on myös aktiivinen suomalaisessa poliittisessa keskustelussa. Erityisesti silloin, kun suomalaiset päätökset vaikuttavat ihmisoikeuksiin työalueillamme.

Kirkon Ulkomaanavun työtä on

  • paikallisen kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen
  • poliittisten päättäjien tukeminen kansalaisten eteen tehdyssä työssä
  • paikallisten äänten tuominen kansainvälisiin päätöksentekoprosesseihin.