Jordania

Jordanian kartta.

Syyrialaispakolaisten suuri määrä vaikuttaa edelleen Jordanian yhteiskuntaan monin tavoin, eikä pakolaisten kotiin paluusta suurin joukoin ole merkkejä. Syyrian sodan pitkittymisen myötä kansainvälistä rahoitusta humanitaariseen apuun on entistä hankalampaa saada.

Kirkon Ulkomaanavun työ Jordaniassa keskittyy pakolaisten ja jordanialaisten paikallisyhteisöjen toimintakyvyn vahvistamiseen sekä apuriippuvuuden vähentämiseen.

Vuonna 2022 työmme keskittyi nuorten ja naisten tukemiseen etenkin aloilla, jotka liittyvät maatalouteen, ilmastoon ja ympäristöön kuten kiertotalouteen. Aiempina vuosina KUA on tukenut toimeentulotyössään erityisesti pienyritysten perustamista pakolaisyhteisöissä ja muissa hauraissa paikallisissa yhteisöissä.

Jordanian lippu.

Väkiluku: 10,9 miljoonaa
Pääkaupunki: Amman
Valuutta: Jordanian dinaari
Kielet: arabia (virallinen), englanti
Uskonnot: muslimit (97 %), kristityt (2%), muut
KUA Jordaniassa: vuodesta 2012 alkaen
TUKEA SAANEITA 2022: 894 (naisia 573)

Työmme tuloksia

Kuvituskuva matematiikan opettajasta.

260

nuorta sai vuonna 2022 tukea opintojen ohjauksesta ja ammatinvalinnasta.

toimeentulo-symboli

95

maatalous- ja kiertotalouden alan yritystä sai vuonna 2022 teknistä tukea ja yrittäjyyskoulutusta.

Graafinen kuva säästöpossusta.

184

uuden yrityksen perustamista tuettu ja autettu 30 yritystä laajentamaan toimintaansa.

Tukea nuorten työllistymiseen

Vahvistamme Jordaniassa paikallista osaamista ja nuorten työllistymistä. Nuorille on tarjottu muun muassa englannin kielen opetusta ja ICT-taitoja. Aiemmassa työssämme erityisesti pakolaisnuorten parissa olemme tarjonneet kumppaneidemme kanssa myös psykososiaalista tukea liikunnan ja muun vapaa-ajan toiminnan, kuten sirkuksen ja jalkapallon kautta.

Jordaniassa työskentelemme toimeentulon parissa tukemalla työllistymistä ammatinvalinnanohjauksella ja pienyrittäjyyteen liittyvillä koulutuksilla. Järjestämme yrittäjyyskoulutusta etenkin Syyriasta Jordaniaan saapuneille pakolaisille ja haavoittuvassa asemassa oleville jordanialaisille, erityisesti naisille. Tuemme yritysten perustamista pienellä starttirahalla ja ohjauksella.

Vuonna 2022 toimeentulohankkeemme keskittyivät erityisesti maatalouden ja kiertotalouden alan toimijoihin.