Mitä teemme

Mitäteemme

 

Kirkon Ulkomaanapu on Suomen suurin kansainvälisen avun järjestö. Toimimme 12 maassa, siellä missä hätä on suurin. Teemme työtä kaikkein köyhimpien ihmisten kanssa uskontoon, etniseen taustaan tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta.

Työmme pohjana on oikeusperustaisuus. Toimintaamme ohjaavat tasa-arvo, syrjimättömyys ja vastuullisuus. Työskentelemme sen eteen, että kaikkien ihmisten oikeus koulutukseen, rauhaan ja toimeentuloon toteutuu.

Oikeus koulutukseen Symboli.

Oikeus laadukkaaseen koulutukseen

Työmme tärkeimpiä tavoitteita on, että mahdollisimman moni lapsi ja nuori pääsee ohjelmamaissamme kouluun ja saa laadukasta opetusta.

Oikeus rauhaan Symboli.

Oikeus rauhaan

Rauha on edellytys ihmisoikeuksien toteutumiselle ja kestävälle kehitykselle. Kun yhteisöt saavat elää rauhassa, lapset voivat keskittyä koulunkäyntiin ja aikuiset toimeentulon hankkimiseen ja vakaan yhteiskunnan rakentamiseen.

Oikeus toimeentuloon Symboli.

Oikeus toimeentuloon

Toimeentulo on edellytys ihmisarvoiselle elämälle. Itsensä ja perheensä elättämisen lisäksi toimeentulo lisää mahdollisuuksia osallistua yhteisönsä kehittämiseen.

Tavoitteena pysyvä muutos

Pysyvä muutos syntyy pitkäjänteisessä yhteistyössä paikallisten yhteisöjen ja ihmisten kanssa. Työmme tavoite on, että ihmiset pystyvät itse hankkimaan toimeentulonsa ja tyydyttämään perustarpeensa. Köyhyyden vähentäminen edellyttää rauhaa ja ihmisoikeuksien toteutumista. Teemme hankkeissamme aina työtä näiden molempien toteutumisen puolesta. Rohkaisemme sekä päättäjiä että kaikkia suomalaisia vaikuttamaan rakenteisiin, jotka aiheuttavat köyhyyttä, väkivaltaa ja ihmisoikeusloukkauksia.

Kehitämme työtämme jatkuvasti, jotta voimme vastata muuttuviin haasteisiin. Innovaatiot ja digitalisaatio saavat aikaan kestävää ja tehokasta muutosta. Meillä on kohdemaissamme laajat verkostot ruohonjuuritasolta kansainvälisiin toimijoihin ja päättäjiin ja teemme innovaatioiden kehitystyötä kansainvälisten, paikallisten, yksityisten, valtiollisten ja kansalaistoimijoiden kanssa. Uskomme, että innovaatiot ja digitalisaatio ovat panostuksia parempaan tulevaisuuteen, aiempaa tehokkaammin ja nopeammin!

The cover of FCA's Global Strategy.

Tutustu KUA:n globaalistrategiaan