Mitä teemme

Kirkon Ulkomaanapu on Suomen suurin kansainvälisen avun järjestö. Toimimme 14 maassa, siellä missä hätä on suurin. Teemme työtä kaikkein köyhimpien ihmisten kanssa uskontoon, etniseen taustaan tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta.

Työmme pohjana on oikeusperustaisuus, joka tarkoittaa, että toimintaamme ohjaavat tasa-arvo, syrjimättömyys ja vastuullisuus. Työtämme ohjaavat strategiset teemat: oikeus rauhaan, oikeus koulutukseen ja oikeus toimeentuloon.

Tavoitteena pysyvä muutos

Pysyvä muutos kehitysmaissa voi syntyä vain pitkäjänteisessä yhteistyössä paikallisten yhteisöjen ja ihmisten kanssa. Kirkon Ulkomaanapu sitoutuu tekemään työtä, kunnes avun tarpeessa olevat ihmiset pystyvät itse hankkimaan toimeentulonsa ja tyydyttämään perustarpeensa.

Ihmisoikeuksien puolesta, köyhyyttä vastaan

Köyhyyden vähentäminen edellyttää rauhaa ja ihmisoikeuksien toteutumista. Teemme hankkeissamme aina työtä näiden molempien toteutumisen puolesta. Rohkaisemme sekä päättäjiä että kaikkia suomalaisia vaikuttamaan rakenteisiin, jotka aiheuttavat köyhyyttä, väkivaltaa ja ihmisoikeusloukkauksia.

Lue työmme tuloksista