Mitä teemme

Kirkon Ulkomaanapu on Suomen suurin kansainvälisen avun järjestö. Toimimme 14 maassa, siellä missä hätä on suurin. Teemme työtä kaikkein köyhimpien ihmisten kanssa uskontoon, etniseen taustaan tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta.

Työmme pohjana on oikeusperustaisuus, joka tarkoittaa, että toimintaamme ohjaavat tasa-arvo, syrjimättömyys ja vastuullisuus. Työtämme ohjaavat strategiset teemat: oikeus rauhaan, oikeus koulutukseen ja oikeus toimeentuloon.

Tavoitteena pysyvä muutos

Pysyvä muutos kehitysmaissa voi syntyä vain pitkäjänteisessä yhteistyössä paikallisten yhteisöjen ja ihmisten kanssa. Kirkon Ulkomaanapu sitoutuu tekemään työtä, kunnes avun tarpeessa olevat ihmiset pystyvät itse hankkimaan toimeentulonsa ja tyydyttämään perustarpeensa.

Ihmisoikeuksien puolesta, köyhyyttä vastaan

Köyhyyden vähentäminen edellyttää rauhaa ja ihmisoikeuksien toteutumista. Teemme hankkeissamme aina työtä näiden molempien toteutumisen puolesta. Rohkaisemme sekä päättäjiä että kaikkia suomalaisia vaikuttamaan rakenteisiin, jotka aiheuttavat köyhyyttä, väkivaltaa ja ihmisoikeusloukkauksia.

Pääkohteina Afrikka ja Aasia

Suurin osa tuesta suuntautuu Afrikkaan. Siellä avustustarvetta aiheuttavat etenkin poliittiset epävakaisuudet, pitkittyneet kriisit ja luonnonkatastrofit. Toiseksi eniten avustusvaroja ohjataan Aasiaan, jossa köyhiä on lukumääräisesti eniten.

Vuonna 2017 Kirkon Ulkomaanapu välitti apua 38,6 miljoonalla eurolla. Suurin osa avustusvaroistamme saadaan yksityisiltä lahjoittajilta, kansainvälisiltä rahoittajilta sekä ulkoministeriöltä ja seurakunnilta. Lahjoitusvaroista yli 87 prosenttia ohjataan avustustyöhön. Kotimaantoimintojen ja yleishallinnon kulujen osuus on alle 13 prosenttia.

Kansainvälinen yhteistyö

Kirkon Ulkomaanapu on ulkoministeriön kumppanuusjärjestö ja kirkkojen kansainvälisen avustusverkoston ACT-allianssin perustajajäsen. ACT-allianssi muodostaa yhden maailman suurimmista avustusorganisaatioista. Sen kokonaisvolyymi on 1,5 miljardia euroa vuodessa ja sillä on toimintaa 140 maassa. ACTissa on mukana 140 avustusorganisaatiota.

Kirkon Ulkomaanavun vuosikertomus 2017

Kirkon Ulkomaanavun vuosikertomus 2016 (pdf)

Kirkon Ulkomaanavun vuosikertomus 2015 (pdf)

Kirkon Ulkomaanavun vuosikertomus 2014 (pdf)

Kirkon Ulkomaanavun strategia 2013-2016 (pdf)

Kirkon Ulkomaanavun säätiön säännöt (pdf)

Lue lisää työmme tuloksista