Syyria

Syyrian kartta.

Vuonna 2011 alkanut Syyrian sisällissota on aiheuttanut mittavia vahinkoja maan koulutussektorille. Koulujen tuhoutumisen lisäksi noin 50 000 opettajaa on lähtenyt sodan vuoksi koulutussektorilta.

Kirkon Ulkomaanavun työ Syyriassa keskittyy koulujen kunnostamiseen ja opettajien kouluttamiseen sekä humanitaariseen avustustyöhön. Helmikuun 2023 maanjäristys aiheutti valtavaa tuhoa Luoteis-Syyriassa.

Toimivat koulut ovat yksi tärkeimmistä asioista, kun evakkoperheet harkitsevat paluuta kotiseudulleen. Koulut luovat lapsille ja nuorille rutiineja, tunteen turvallisuudesta sekä toivoa normaalista elämästä.

Syyrian lippu

Väkiluku: 22,5 miljoonaa
Pääkaupunki: Damaskos
Valuutta: Syyrian punta
Kielet: arabia (virallinen), kurdi, armenia, arami, circassian, ranska, englanti
Uskonnot: muslimit (87 %), kristityt (10 %), Druze (3 %)
KUA Syyriassa: Toimisto perustettu 2019, hankkeita kumppanin kautta vuosikymmenen ajan
TUKEA SAANEITA 2022: 19 586 (naisia 9 835)

Työmme tuloksia

Kuvituskuva matematiikan opettajasta.

8094

koululaista, joista 3 826 oli tyttöjä, pääsi epävirallisen oppimisen piiriin vuonna 2022, minkä odotetaan parantavan heidän pääsyään viralliseen opetukseen.

Graafinen kuva käsistä.

9355

hygieniatarvikepakettia jaettiin koululaisille vuonna 2022. Lisäksi puhtaan juomaveden pisteet helpottavat 5320 lapsen koulunkäyntiä.

An illustration of a school.

277

sodan tuhoamaa luokkahuonetta kunnostettiin vuonna 2022 kaikkiaan 21 koulussa.

Toivoa Syyriaan koulutusta tukemalla

Tarpeet Syyrian koulutussektorilla ovat valtavat. Vaikka lasten pääsy kouluun on viime vuosina helpottunut, yli 2,4 miljoonaa kouluikäistä syyrialaislasta on yhä poissa koulusta. Yli vuosikymmenen kestäneen konfliktin lisäksi helmikuun alussa vuonna 2023 Syyrian luoteisosaa ravistellut maanjäristys vaikeutti koulunkäyntiä tuhoamalla satoja kouluja ja jättämällä kymmeniä tuhansia perheitä kodittomiksi.

Tuemme Syyriassa koulujen kunnostusta, toimitamme koulutarvikkeita ja järjestämme koulutustapahtumia. Vuonna 2022 tuellamme esimerkiksi lapsiavioliittoja, koronaviruspandemiaa, yhdenvertaisuutta ja lapsityövoiman käyttöä käsitteleviin tilaisuuksiimme osallistui kaikkiaan 11 372 lasta ja aikuista.

KUA antaa opettajille täydennyskoulutusta, joka vahvistaa heidän osaamistaan konfliktista kärsineiden oppijoiden tukemisessa. Vuonna 2023 Kirkon Ulkomaanapu tekee kunnostustöitä jopa 77 syyrialaiskoulussa.

Humanitaarista apua pakolaisperheille

KUA tukee ihmisiä, jotka ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan taisteluja ja helmikuun 2023 maanjäristystä. Humanitaarisen tarpeet Syyriassa ovat valtavia. Jopa seitsemän kymmenestä syyrialaisesta on arvioitu tarvitsevan humanitaarista apua keväällä 2023. Järistykset tappoivat Syyriassa helmikuussa 2023 ainakin 6 000 ihmistä. Kuolleiden määrän on tosin arvioitu olevan suurempi kuin vahvistetut numerot antavat ymmärtää. Arvioiden mukaan yli 100 000 perhettä joutui jättämään kotinsa, ja monen oleskelu tilapäisissä majoitustiloissa pitkittyi. 

Kirkon Ulkomaanapu on tukenut pakolaisina elävien perheiden lasten kouluun paluuta jakamalla sekä materiaalista apua että käteisavustuksia. Vuonna 2022 KUA:n hankkeissa koululaisille jaettiin kaikkiaan 9 355 hygieniatarvikepakettia ja kaikkiaan noin 3 700 talvivaatepakettia.

Maanjäristyksestä kärsiviä perheitä KUA on auttanut keväällä 2023 talvivaate- ja hygieniatarvikepaketeilla. Humanitaarisen avustusoperaation ensimmäinen vaihe tavoitti maaliskuuhun mennessä yli 4 000 heikoimmassa asemassa olevaa lasta ja aikuista Aleppon alueella.