Myanmar

Myanmarin kartta.

Myanmarin bruttokansantuote on kasvanut hurjaa vauhtia 2010-luvulla, mutta samalla maaseudun ja urbaanien alueiden välinen kuilu on syventynyt. Maaseutu on toistaiseksi hyötynyt taloudellisesta kasvusta hyvin vähän.

Monet haavoittuvat ryhmät, kuten useat etniset ryhmät, tarvitsevat tukea Myanmarissa. Maan sisäisiä konflikteja pakenevia pakolaisia elää pakolaisleireillä tai niitä vastaavissa oloissa yli 1,7 miljoonaa. Myanmar on yhä Kaakkois-Aasian vähiten kehittyneitä maita.

Kirkon Ulkomaanavun työn päämääränä Myanmarissa on parantaa köyhän maaseudun ihmisten elämää, erityisesti ruokaturvaa ja toimeentulo­mahdollisuuksia. Noin 70 prosenttia maan väestöstä asuu maaseudulla.

Myanmarin lippu.

Väkiluku: 54,4 miljoonaa
Pääkaupunki: Naypyidaw
Valuutta: Myanmarin kyat
Kielet: burma
Uskonnot: buddhalaisuus (88 %), kristinusko (6 %), islam (4 %), animismi (0,8 %), hindulaisuus (0,5 %)
KUA Myanmarissa: vuodesta 2014 alkaen

Työmme tuloksia

Graafinen kuva säästöpossusta.

677

lasta sai käteisavustusta koulunkäynnin jatkamiseen pitkittyneen kriisin keskellä.

Kuvituskuva käsistä ja rististä

5200

konfliktien ja katastrofien keskellä elävää ihmistä sai vuonna 2022 tukea perustarpeisiinsa ja ruokaturvaansa.

Kuvituskuva matematiikan opettajasta.

11 150

lasta ja nuorta sai vuonna 2022 oppimateriaaleja ja opinnonohjausta Myanmarissa.

KUA tukee naisten ja nuorten koulutusta ja tulonhankintaa

Kirkon Ulkomaanavun työ Myanmarissa keskittyy nuorten ja naisten työn ja toimeentulon lisäämiseen. Maan sisäisissä konflikteissa kärsineiden tai maan sisäisiksi pakolaisiksi joutuneiden nuorten työllistämistä tuetaan erilaisin keinoin. Pitkittyneestä kriisistä kärsivillä alueilla pyritään lisäämään erityisesti naisten osallisuutta kotitalouksien toimeentulon hankkimisessa. Tavoitetta tuetaan mm. järjestämällä koulutusta yrittäjyydestä ja tukemalla yritystoimintaa starttirahalla.

Vuonna 2020 uutena mahdollisuutena Myanmarissa kehitettiin digitaalista yrittäjyyskoulutusta, jossa yrityksen perustamistaitoja voi opiskella animaatiovideoiden avulla. Paikallisilla kielillä toteutetut videot tavoittavat laajasti myös syrjäseuduilla asuvia.

Akuuttiin hätään Kirkon Ulkomaanapu tarjoaa humanitaarista apua jakamalla käteisavustuksia ja tukemalla lasten koulunkäyntiä kriisialueilla.

Koulutusta ja rauhantyötä

Kirkon Ulkomaanapu tukee nuorten osallistumista rauhantyöhön sekä uskontojen välistä dialogia. Työn tuloksena nuorisoryhmät ovat järjestäneet esimerkiksi keskustelutilaisuuksia ja työpajoja.

Myanmarissa ton tuettu myös opinto-ohjauksen kehittämistä. Paikallisille opettajille on tarjottu lisäksi koulutusta pedagogiikasta, psykologiasta ja lasten oikeuksista. Lapsia ja nuoria tuetaan koulunkäynnin jatkamisessa.