Myanmar

Myanmarin bruttokansantuote on kasvanut hurjaa vauhtia 2010-luvulla, mutta samalla maaseudun ja urbaanien alueiden välinen kuilu on syventynyt. Maaseutu on toistaiseksi hyötynyt taloudellisesta kasvusta hyvin vähän.  Monet haavoittuvat ryhmät, kuten useat etniset ryhmät, tarvitsevat tukea. Myanmarin sisäisiä konflikteja pakenevia pakolaisia elää pakolaisleireillä tai niitä vastaavissa oloissa yli 200 000. Myanmar on yhä Kaakkois-Aasian vähiten kehittyneitä maita.

Kirkon Ulkomaanavun työn päämääränä Myanmarissa on parantaa köyhän maaseudun ihmisten elämää, erityisesti ruokaturvaa ja toimeentulo­mahdollisuuksia. Noin 70 prosenttia maan väestöstä asuu maaseudulla.

Myanmarin lippu

Myanmar

Väkiluku: 55,6 miljoonaa
Pääkaupunki: Naypyidaw
Valuutta: Myanmarin kyat
Kielet: burma
Uskonnot: buddhalaisuus (88 %), kristinusko (6 %), islam (4 %), animismi (0,8 %), hindu (0,5 %)
KUA Myanmarissa: vuodesta 2014 alkaen

KUA tukee naisten ja nuorten koulutusta ja tulonhankintaa

Kirkon Ulkomaanavun työ Myanmarissa keskittyy nuorten ja naisten työn ja toimeentulon lisäämiseen. Maan sisäisissä konflikteissa kärsineiden tai maan sisäisiksi pakolaisiksi joutuneiden nuorten työllistämistä tuetaan erilaisin keinoin. Pitkittyneestä kriisistä kärsivillä alueilla pyritään lisäämään erityisesti naisten osallisuutta kotitalouksien toimeentulon hankkimisessa. Tavoitetta tuetaan mm. järjestämällä koulutusta yrittäjyydestä ja tukemalla yritystoimintaa starttirahalla.

Akuuttiin hätään Kirkon Ulkomaanapu tarjoaa humanitaarista apua jakamalla käteisavustuksia ja tukemalla lasten koulunkäyntiä kriisialueilla.

Koulutusta ja rauhantyötä

Kirkon Ulkomaanapu tukee nuorten osallistumista rauhantyöhön sekä uskontojen välistä dialogia. Työntuloksena nuoriryhmät järjestävät esimerkiksi keskustelutilaisuuksia ja työpajoja.

Myanmarissa tuetaan opinto-ohjauksen kehittämistäPaikallisille opettajille tarjotaan lisäksi koulutusta pedagogiikasta, psykologiasta ja lasten oikeuksista. Lapsia ja nuoria tuetaan koulunkäynnin jatkamisessa.