Myanmar

Myanmarin kartta.

Myanmarin bruttokansantuote on kasvanut hurjaa vauhtia 2010-luvulla, mutta samalla maaseudun ja urbaanien alueiden välinen kuilu on syventynyt. Maaseutu on toistaiseksi hyötynyt taloudellisesta kasvusta hyvin vähän.

Monet haavoittuvat ryhmät, kuten useat etniset ryhmät, tarvitsevat tukea. Myanmarin sisäisiä konflikteja pakenevia pakolaisia elää pakolaisleireillä tai niitä vastaavissa oloissa yli 200 000. Myanmar on yhä Kaakkois-Aasian vähiten kehittyneitä maita.

Kirkon Ulkomaanavun työn päämääränä Myanmarissa on parantaa köyhän maaseudun ihmisten elämää, erityisesti ruokaturvaa ja toimeentulo­mahdollisuuksia. Noin 70 prosenttia maan väestöstä asuu maaseudulla.

Väkiluku: 55,6 miljoonaa
Pääkaupunki: Naypyidaw
Valuutta: Myanmarin kyat
Kielet: burma
Uskonnot: buddhalaisuus (88 %), kristinusko (6 %), islam (4 %), animismi (0,8 %), hindulaisuus (0,5 %)
KUA Myanmarissa: vuodesta 2014 alkaen

Työmme tuloksia

Graafinen kuva säästöpossusta.

677

lasta sai käteisavustusta koulunkäynnin jatkamiseen pitkittyneen kriisin keskellä.

Kuvituskuva kynästä ja jakoavaimesta.

29

naisryhmää sai tukea toimeentulon hankkimiseen.

Kuvituskuva matematiikan opettajasta.

Yli 40

valtion koulussa alkaa kolmivuotinen opinto-ohjauksen pilotti vaikuttamistyön ansiosta.

KUA tukee naisten ja nuorten koulutusta ja tulonhankintaa

Kirkon Ulkomaanavun työ Myanmarissa keskittyy nuorten ja naisten työn ja toimeentulon lisäämiseen. Maan sisäisissä konflikteissa kärsineiden tai maan sisäisiksi pakolaisiksi joutuneiden nuorten työllistämistä tuetaan erilaisin keinoin. Pitkittyneestä kriisistä kärsivillä alueilla pyritään lisäämään erityisesti naisten osallisuutta kotitalouksien toimeentulon hankkimisessa. Tavoitetta tuetaan mm. järjestämällä koulutusta yrittäjyydestä ja tukemalla yritystoimintaa starttirahalla.

Vuonna 2020 uutena mahdollisuutena kehitettiin digitaalista yrittäjyyskoulutusta, jossa yrityksen perustamistaitoja voi opiskella animaatiovideoiden avulla. Paikallisilla kielillä toteutetut videot tavoittavat laajasti myös syrjäseuduilla asuvia.

Akuuttiin hätään Kirkon Ulkomaanapu tarjoaa humanitaarista apua jakamalla käteisavustuksia ja tukemalla lasten koulunkäyntiä kriisialueilla.

Koulutusta ja rauhantyötä

Kirkon Ulkomaanapu tukee nuorten osallistumista rauhantyöhön sekä uskontojen välistä dialogia. Työntuloksena nuoriryhmät järjestävät esimerkiksi keskustelutilaisuuksia ja työpajoja.

Myanmarissa tuetaan opinto-ohjauksen kehittämistä. Paikallisille opettajille tarjotaan lisäksi koulutusta pedagogiikasta, psykologiasta ja lasten oikeuksista. Lapsia ja nuoria tuetaan koulunkäynnin jatkamisessa.