Hallinto ja talous

Hallintojatalous

Avustustyöhön käytettyjen varojen perusteella Kirkon Ulkomaanapu on Suomen suurin kansainvälisen avun järjestö.

Varainhankinnan tuotot

Kirkon Ulkomaanavun varainhankinnan tuotot vuonna 2021 olivat 57,3 miljoonaa euroa. KUA:n talous nojaa neljään vahvaan pylvääseen: yksityiset lahjoitukset, seurakuntien ja kirkon tuki, valtion tuki ja kansainvälinen institutionaalinen rahoitus.

Varainhankinnan tuotot vuonna 2021 yhteensä 57,3 miljoonaa euroa. Kansainvälinen tuki 28,2 M€ (49 %); Yksityiset, yritykset ja yhteisöt 10,5 M€ (18 %); Valtion tuki 11,1 M€ (19 %); Seurakuntien tuki 6,2 M€ (12 %); ja Muut tuotot 1,3 M€ (2 %).

Toimintakulut

Käytimme vuonna 2021 kaikkeen toimintaan yhteensä 54,8 miljoonaa euroa. Avustustoimintaan käytettiin 49,3 miljoonaa euroa. Toimintoihin kotimaassa ja yleishallintokuluihin käytettiin 5,3 miljoonaa euroa.

Toimintakulut 2021 yhteensä 54,8 M€. Toiminnot Suomessa 4 M€, 7 %. Muut maat 3,4 M€, 6 %. Syyria 2,1 M€, 4 %. Nepal 1,1 M€, 2 %. Kambodzha 1,3 M€, 2 %. Myanmar 1,6 M€, 3 %. Jordania 1,9 M€, 3 %. Kenia 2,5 M€, 5 %. Keski-Afrikan tasavalta 3,4 M€, 6 %. Globaalit hankkeet 3 M€, 5 %. Somalia 4,6 M€, 8 %. Etelä-Sudan 7,7 M€, 14 %. Uganda 16,5 M€, 30 %. Yleishallinto 1,3 M€, 2 %. Sijoitus- ja rahoitustoiminta 0,2 M€, 0 %.

Avustustyö ja tukitoiminnot

Vuonna 2021 yhdestä eurosta käytettiin avustustyöhön 90 senttiä ja 10 senttiä käytettiin tukitoimintoihin, eli vaikuttamistoimintaan, varainhankintaan, viestintään ja koulutukseen sekä yleishallintoon.

KUA haluaa varmistaa käytössään olevien varojen mahdollisimman tuloksekkaan ja vastuullisen käytön. Olemme yhtenä ensimmäisistä kehitysyhteistyöjärjestöistä kehittäneet sisäistä tarkastusta, jota tukee vuodesta 2011 alkaen myös hallituksen tarkastusvaliokunta. Samalla riskienhallinnasta on tullut osa normaalia toiminnan suunnittelua ja arviointia. KUA:n tilintarkastajana toimii KPMG.

Avustustyö ja tukitoiminnot vuonna 2021 yhteensä 54,8 M€, joka jakautui seuraavasti: Avustustyö 49,3 M€ (90,0 %) Kirkollinen- ja sidosryhmätyö 0,8 M€ (1,5 %) Viestintä 0,7 M€ (1,2 %) Varainhankinta 2,5 M€ (4,6 %) Sijoitus ja rahoitustoiminta 0,2 M€ (0,4 %) Hallinto 1,3 M€ (2,0 %)

Vuosikertomukset ja taloustiedot