Talous

Avustustyöhön käytettyjen varojen perusteella Kirkon Ulkomaanapu on Suomen suurin kansainvälisen avun järjestö.

Kirkon Ulkomaanavun varainhankinnan tuotot vuonna 2019 olivat 44,7 miljoonaa euroa. KUA:n talous nojaa neljään vahvaan pylvääseen: yksityiset lahjoitukset, seurakuntien ja kirkon tuki, valtion tuki ja kansainvälinen institutionaalinen rahoitus.

Piirakkagraafi Kirkon Ulkomaanavun varainhankinnan tuotoista 2019Käytimme vuonna 2019 kaikkeen toimintaan yhteensä 46,3 miljoonaa euroa. Avustustoimintaan käytettiin 40,7 miljoonaa euroa. Toimintoihin kotimaassa ja yleishallintokuluihin käytettiin 5,6 miljoonaa euroa.

Piirakkagraafi Kirkon Ulkomaanavun toimintakuluista vuonna 2019Vuonna 2019 yhdestä eurosta käytettiin avustustyöhön 88 senttiä ja 12 senttiä käytettiin tukitoimintoihin, eli vaikuttamistoimintaan, varainhankintaan, viestintään ja koulutukseen sekä yleishallintoon.

KUA haluaa varmistaa käytössään olevien varojen mahdollisimman tuloksekkaan ja vastuullisen käytön. Olemme yhtenä ensimmäisistä kehitysyhteistyöjärjestöistä kehittäneet sisäistä tarkastusta, jota tukee vuodesta 2011 alkaen myös hallituksen tarkastusvaliokunta. Samalla riskienhallinnasta on tullut osa normaalia toiminnan suunnittelua ja arviointia. KUA:n tilintarkastajana toimii KPMG.

Vuosikertomukset ja taloustiedot

Kirkon Ulkomaanavun vuosikertomus 2019
Tilinpäätös ja toimintakertomus 2019
Tilintarkastuskertomus 2019

Verkkovuosikertomus 2018
Tilinpäätös ja toimintakertomus 2018
Tilintarkastuskertomus 2018

Kirkon Ulkomaanavun vuosikertomus 2017 (pdf)
Verkkovuosikertomus 2017
Tilinpäätös ja toimintakertomus 2017
Tilintarkastuskertomus 2017

Kirkon Ulkomaanavun vuosikertomus 2016 (pdf)
Verkkovuosikertomus 2016
Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016

Tilintarkastuskertomus 2016

Kirkon Ulkomaanavun vuosikertomus 2015 (pdf)
Verkkovuosikertomus 2015
Tasekirja 2015
Tilintarkastuskertomus 2015

Kirkon Ulkomaanavun vuosikertomus 2014 (pdf)
Verkkovuosikertomus 2014
Tasekirja 2014
Tilintarkastuskertomus 2014
Seurakuntien tuki Kirkon Ulkomaanavulle 2014 tilasto

Vuosikertomus 2013
Tasekirja 2013
Seurakuntien tuki Kirkon Ulkomaanavulle 2013 tilasto