Kirkon Ulkomaanapu tukee nuorten rauha- ja demokratiakasvatusta Länsirannalla.

Länsiranta ja Jerusalem

Kirkon Ulkomaanapu tukee nuorten rauha- ja demokratiakasvatusta Länsirannalla.

Tavoitteena on tarjota perustietoja kansalaisten oikeuksista ja velvollisuuksista. Sitä kautta pyritään rohkaisemaan asukkaita toimimaan vastuullisina kansalaisina ja osallistumaan päätöksentekoon omassa yhteisössään ja laajemmin omassa maassaan.

KUA tukee väkivallatonta demokraattista ja rauhanomaista kehitystä alueella, joissa erityisesti nuorilla ei ole kokemusta päätöksentekoon osallistumisesta.

EAPPI-ohjelma palestiinalaisalueilla

KUA tukee palestiinalaisalueilla ekumeenista EAPPI-ohjelmaa, joka on osa Kirkkojen maailmanneuvoston kansainvälistä kampanjaa Palestiinan miehityksen lopettamiseksi. Ohjelman tavoite on osoittaa solidaarisuutta paikallisille kirkoille sekä palestiinalaisille ja israelilaisille rauhanaktivisteille.

EAPPI-ohjelma pyrkii myös takaamaan ihmisoikeuksien ja kansainvälisten humanitaaristen sopimusten kunnioittamisen alueella. Ohjelma lähettää vapaaehtoisia tarkkailijoita seuraamaan alueen ihmisoikeustilannetta ja raportoimaan mahdollisista rikkomuksista.