Palestiinalaisalueet ja Israel

Kirkon Ulkomaanapu työskentelee Länsirannalla opetussektorin kehittämisen parissa, tarjoaa Itä-Jerusalemissa syrjäytymisvaarassa oleville palestiinalaislapsille iltapäivätoimintaa ja Israelissa teini-ikäisille keskustelutyökaluja.

Opettajat ilman rajoja -verkoston vapaaehtoiset ovat kouluttaneet Länsirannalla paikallisia opettajia vuodesta 2018. Vapaaehtoiset pohtivat yhdessä paikallisten opetusalan ammattilaisten kanssa keinoja kehittää alueen kouluja ja opetusta. Ohjelman koulut on valittu yhdessä paikallisen opetusministeriön kanssa ja ne sijaitsevat pääosin Ramallahin kaupungissa tai sen läheisyydessä.

Israelissa KUA:lla on pienen paikallisen kansalaisjärjestön kanssa hanke, joka pyrkii tavoittamaan omissa yhteisöissään jollakin tavalla marginaaliin kuuluvia nuoria ja opettamaan heille rakentavia tapoja keskustella esimerkiksi politiikasta ja muista yhteiskunnallisista aiheista. Työtä tehdään sekä juutalaistaustaisten että Israelissa vähemmistönä asuvien palestiinalaistaustaisten nuorten parissa. Yksi hankkeen tärkeimmistä tavoitteista on hälventää eri väestönosien välisiä ennakkoluuloja toisiaan kohtaan ja antaa nuorille työkaluja rauhanomaiseen kansalaisvaikuttamiseen.

Työmme tuloksia

Kuvituskuva matematiikan opettajasta.

60

tablettitietokonetta jaettiin syrjäytymisvaarassa oleville lapsille ja heidän mentoreilleen, jotta työtä voitiin jatkaa myös koronasulkujen aikana.

Piirustus kahdesta koululaisesta.

513

palestiinalaislasta sai vuonna 2022 suunnitella vapaaehtoispohjalta syrjäytymisvaarassa olevaa lasta tavoitettiin tukemamme Isoveli, isosisko –hankkeessa.

Kuvituskuva vanhemmista ja lapsesta.

225

itäjerusalemilaista äitiä tuotu vanhemmuuskoulutukseen.

Iltapäivätoimintaa Itä-Jerusalemin lapsille

Itä-Jerusalemissa KUA on järjestänyt jo vuodesta 2018 iltapäivätoimintaa palestiinalaislapsille, joiden koulunkäynti on vaarassa jäädä kesken.

Itä-Jerusalem on ympäristönä hyvin jännittynyt ja myös lapset elävät väkivallan leimaamassa ilmapiirissä. Palestiinalaislasten koulun keskeyttämisprosentti on Itä-Jerusalemissa hyvin korkea. Koulun keskeyttäminen voi johtaa syrjäytymiseen, ja koulutuksen puute vaikuttaa muun muassa ihmisen työllistymiseen ja toimeentuloon aikuisena. Iltapäivätoimintaan on kuulunut muun muassa musiikki- ja draamatyöpajatoimintaa sekä muuta mielekästä tekemistä. Lisäksi iltapäivätoiminta tarjoaa lapsille turvallisen tilan, jossa he voivat rakentaa omaa itseluottamustaan ja vahvistaa psykososiaalista hyvinvointiaan.

Projektissa on nimetty jokaiselle lapselle oma “isosisko” tai “isoveli” eli mentori, jonka kanssa lapsi voi liikkua iltapäivätoimintaan liittyvissä harrastuksissa, ja joka auttaa häntä esimerkiksi läksyissä. Mentorit ovat tehtäväänsä koulutettuja vapaaehtoisia, joiden toivotaan jatkavan aktiivisina jäseninä omissa yhteisöissään myös hankkeen päättymisen jälkeen. Lisäksi toimintaa yritetään saada kestävälle pohjalle auttamalla myös muita paikallisia järjestöjä toteuttamaan samanlaista mentorointiin perustuvaa toimintamallia.

EAPPI-ohjelma palestiinalaisalueilla

KUA tukee palestiinalaisalueilla ekumeenista EAPPI-ohjelmaa, joka on osa Kirkkojen maailmanneuvoston kansainvälistä kampanjaa Palestiinan miehityksen lopettamiseksi. Ohjelman tavoitteena on osoittaa solidaarisuutta paikallisille kirkoille sekä palestiinalaisille ja israelilaisille rauhanaktivisteille.

EAPPI-ohjelma pyrkii edistämään ihmisoikeuksien ja kansainvälisten humanitaaristen sopimusten kunnioittamista alueella. Ohjelma lähettää paikan päälle vapaaehtoisia tarkkailijoita seuraamaan alueen ihmisoikeustilannetta ja raportoimaan mahdollisista rikkomuksista.