Kenia

Kirkon Ulkomaanavun toiminta-alueet Kenian kartalla.

Vaikka Kenian talous on kasvanut kovaa vauhtia, maaseudulla valtaosa ihmisistä elää kylissä, joissa ei ole sähköä tai juoksevaa vettä.  Niukoista luonnonvaroista syntyy alueellisia konflikteja eri heimojen välille.

Kirkon Ulkomaanapu tukee Keniassa rauhantyötä ja koulutusta. Kenian köyhimmillä alueilla etenkin maan pohjois- ja itäosissa ilmastonmuutoksen aiheuttama kuivuus aiheuttaa pulaa perustarpeista ja kilpailu niukoista luonnonvaroista synnyttää alueellisia konflikteja. Koulutusta tuemme myös Kalobeyein ja Kakuman pakolaisleireillä.

Pääkaupunki Nairobissa olemme käynnistäneet vaikeissa olosuhteissa kasvaville nuorille luovien alojen ammatillista koulutusta tarjoavan Creative Industries -ohjelman, joka työllistää esimerkiksi graafisen suunnittelun tai musiikki- ja peliteollisuuden ammattilaisia. 

Kenian lippu.

Väkiluku: 48,4 miljoonaa
Pääkaupunki: Nairobi
Valuutta: Kenian shillinki
Kielet: englanti (virallinen), swahili (virallinen), lukuisia alkuperäiskieliä
Uskonnot: kristityt (83 %), muslimit (11 %), traditionalistit (2 %), muut
KUA Keniassa: vuodesta 2014
TUKEA SAANEET 2022: 299 420 (naisia 163 469)

Työmme tuloksia

250

nuorta suoritti vuonna 2022 luovien alojen ja digitaalisten taitojen koulutuksen Keniassa.

Kuvituskuva vanhemmista ja lapsesta.

4 171

lasta pääsi varhaiskasvatukseen Kakuman ja Kalobeyein pakolaisleireillä.

Kuvituskuva kämmenestä, jolta kasvaa taimi.

216230

pitkittyneestä kuivuudesta kärsivää ihmistä sai apua käteisavustuksista ja kunnostetuista vesipisteistä 2022.

Tuemme Keniassa opettajien kouluttamista ja uusia ammatteja

Kirkon Ulkomaanapu tukee lasten ja nuorten koulunkäyntiä Turkanan, West Pokotin, Garissan ja Marsabitin maakunnissa. Syrjäseutujen kouluille on hankala saada päteviä opettajia, joten KUA pyrkii parantamaan opetuksen laatua kouluttamalla opettajia ja avustajia. Pitkittyneen kuivuuden vaivaamilla seuduilla lisääntynyt köyhyys ja turvattomuus heikentävät lasten ja nuorten pääsyä kouluun.

KUA on kunnostanut myäs Keniassa huonokuntoisia kouluja ja jakanut kouluissa uusia oppivälineitä ja hygieniatarvikkeita. Vuonna 2022 tästä tuesta hyötyi 38 000 oppijaa. Etelä-Sudanista Luoteis-Keniaan saapuvien pakolaisten määrä on lisännyt tuen tarvetta laadukkaan koulutuksen ja opettajien ammattitaidon lisäämiseksi.

KUA järjestää myös koulutusta, jonka avulla etenkin nuoret ja naiset oppivat uusia taitoja ja pystyvät perustamaan oman yrityksen tai pääsemään töihin.

Ilmastonmuutos vaikuttaa perinteiseen paimentolaisten elämäntapaan ja yhteisöt tarvitsevat tukea tarjotakseen lapsille mahdollisuuden koulunkäynnin kautta parempaan tulevaisuuteen.

Rauhantyö Keniassa linkittyy toimeentuloon

Kirkon Ulkomaanapu on tehnyt rauhantyötä Kenian pohjois- ja luoteisosissa asuvien heimojen kanssa. Rauhantyö linkittyy vahvasti toimeentuloon. KUA on tukenut paikallisia naisryhmiä taloudellisesti viljelyn ja muiden toimeentulomahdollisuuksien kehittämiseksi. Nuorille on luovutettu perheiden elättämisessä auttavia vuohia ja koulutettu hankkimaan toimeentuloa lypsykarjan, vihannesten viljelyn ja hunajantuotannon avulla. Toimeentulon vahvistaminen ehkäisee myös konflikteja ja karjavarkauksien tapaista väkivaltaista ryöstelyä.

Kenian Kerion laaksossa ilmastonmuutos ja köyhyys ajavat nuoria osallistumaan karjavarkauksiin.

Humanitaarista apua äkillisissä katastrofeissa

Ilmastonmuutoksen lisäämät sään ääri-ilmiöt näkyvät myös Keniassa. Kirkon Ulkomaanapu on rakennuttanut Pohjois-Keniassa koulujen yhteyteen vesijärjestelmiä ja -säiliöitä. Säiliöiden ja vesikuljetusten ansiosta oppilaat saavat juodakseen koulupäivän aikana ja lisäksi he saavat viedä vettä perheelleen koulun jälkeen.

Kuivuuden aikaan paimentolaisten vedenhakumatkat kasvavat, jolloin myös lapset joutuvat usein kantamaan vettä. KUA:n vesikuljetusten ansiosta lasten ei tarvitse jättää koulua kesken veden haun vuoksi.

Työtä tehdään yhteistyössä muun muassa paikallisviranomaisten, paikallisten järjestöjen ja YK-järjestöjen kanssa.