Kenian kartta.

Kenia

Vaikka Kenian talous on kasvanut kovaa vauhtia, maaseudulla valtaosa ihmisistä elää kylissä, joissa ei ole sähköä tai juoksevaa vettä.  Niukoista luonnonvaroista syntyy alueellisia konflikteja eri heimojen välille.

Kirkon Ulkomaanapu tukee lasten koulutusta ja edistää rauhaa Kenian köyhimmillä ja syrjäisimmillä seuduilla Pohjois- ja Luoteis-Keniassa sekä Somalian ja Etelä-Sudanin rajan tuntumassa.

Kenian lippu

Kenia

Väkiluku: 48,4 miljoonaa
Pääkaupunki: Nairobi
Valuutta: Kenian shillinki
Kielet: englanti (virallinen), Kiswahili (virallinen), lukuisia alkuperäiskieliä
Uskonnot: kristityt (83 %), muslimit (11 %), traditionalistit (2 %), muut
KUA Keniassa: vuodesta 2014

Tuemme Keniassa opettajien kouluttamista ja uusia ammatteja

Kirkon Ulkomaanapu tukee lasten koulunkäyntiä Turkanan, Garissan ja Marsabitin maakunnissa. Syrjäseutujen kouluille on hankala saada päteviä opettajia, joten KUA pyrkii parantamaan opetuksen laatua kouluttamalla opettajia ja avustajia. Lisäksi KUA on kunnostanut huonokuntoisia kouluja ja antanut kouluille uusia kirjoja ja hygieniatarvikkeita. Etelä-Sudanista on myös saapunut iso määrä pakolaisia Luoteis-Keniaan.

KUA järjestää myös koulutusta, jonka avulla etenkin nuoret ja naiset oppivat uusia taitoja ja pystyvät perustamaan oman yrityksen tai pääsemään töihin.

Rauhantyö Keniassa linkittyy toimeentuloon

Kirkon Ulkomaanapu on tehnyt rauhantyötä Kenian pohjois- ja luoteisosissa asuvien heimojen kanssa. Rauhantyö linkittyy yhä vahvemmin toimeentuloon. Paikallisille naisryhmille annetaan taloudellista tukea viljelyn ja muiden toimeentulomahdollisuuksien kehittämiseksi. Nuorille luovutetaan vuohia, joiden avulla he pystyvät elättämään perheitään. Toimeentulon vahvistaminen ehkäisee myös konflikteja ja ryöstelyjä, kuten karjavarkauksia.

Humanitaarista apua äkillisissä katastrofeissa

Ilmastonmuutoksen lisäämät sään ääri-ilmiöt näkyvät myös Keniassa. Kirkon Ulkomaanapu on rakennuttanut Pohjois-Keniassa koulujen yhteyteen vesijärjestelmiä ja -säiliöitä. Säiliöiden ja vesikuljetusten ansiosta oppilaat saavat juodakseen koulupäivän aikana ja lisäksi he saavat viedä vettä perheelleen koulun jälkeen.

Kuivuuden aikaan paimentolaisten vedenhakumatkat kasvavat, jolloin myös lapset joutuvat usein kantamaan vettä. KUA:n vesikuljetusten ansiosta lasten ei tarvitse jättää koulua kesken veden haun vuoksi.

Työtä tehdään yhteistyössä muun muassa paikallisviranomaisten, paikallisten järjestöjen ja YK-järjestöjen kanssa.