Kenya

I Kenya arbetar Kyrkans Utlandshjälp (KUH) på de allra fattigaste områdena med att stöda barnens skolgång och fredsprocesser mellan lokalsamhällena.

KUH:s arbete i Kenya koncentrerar sig på de norra och östra delarna av landet, bland annat nära gränserna till Sydsudan och Somalia. För nomadfolken som lever på de här områdena är möjligheterna till utkomst och utbildning betydligt sämre än i städerna.

Bristen på naturresurser skapar konflikter mellan olika stammar och vid gränsen till Somalia ökar närvaron av extremistgruppen al-Shabaab risken för oroligheter.

KUH stöder utbildning och främjar fred i Kenyas fattigaste och avskildaste områden i norra och nordvästra Kenya och nära gränsen mellan Somalia och Sydsudan

Befolkning: 48,4 miljoner
Huvudstad: Nairobi
Valuta: Kenyansk shilling
Språk: Engelska (officielt), swahili (officielt), flera originalspråk
Religion: kristna (83 %), muslimer (11 %), traditionalister (2 %), andra
KUH i Kenya: sedan 2014

Resultaten av vårt arbete 2020

Graafinen kuva rauhan kyyhkystä

883

myndighetsrepresentanter och beslutsfattare deltog i en utbildning om barns rättigheter, fredsförmedling samt förbjudandet av könsstympning.

Kuvituskuva vanhemmista ja lapsesta.

4 171

barn började i förskolan i flyktingbosättningarna Kakuma och Kalobeyei.

Kuvituskuva kämmenestä, jolta kasvaa taimi.

100

ungdomar till biodlare utbildades för att stödja anpassningen till klimatförändringen och trygga de ungas utkomst.

Kyrkans Utlandshjälp stöder lärar- och yrkesutbildning

KUH stöder barnens skolgång i delstaterna Turkana, Garissa och Marsabit. Det är utmanande att hitta kompetenta lärare till de avlägsna områdena, och KUH utbildar därför lärare och övrig personal till skolorna.

KUH har också reparerat förfallna skolbyggnader och försett skolorna med nya böcker och hygienartiklar. Sydvästra Kenya har också tagit emot ett storta antal sydsudanesiska flyktingar som KUH arbetar med.

KUH arrangerar också yrkesutbildning för främst unga och kvinnor som får lära sig nya färdigheter för att grunda företag eller hitta en arbetsplats.

Utkomstmöjligheter förstärker fredsarbetet i Kenya

KUH har arbetat för fred mellan stammar som lever i norra och nordvästra Kenya. Fredsarbetet i Kenya har allt starkare anknytning till utkomst. Förstärkandet av utkomstmöjligheter förebygger också konflikter och boskapsstölder.

I norra Kenya sjönk antalet våldsamma incidenter under 2019 i områden där vi hjälpte människor hitta en stabil utkomst åt sig själva. I till exempel Baringo hjälpte vi en grupp invånare att starta honungsproduktion.

Humanitär hjälp i akuta katastrofer

Extrema väderförhållanden som orsakats av klimatförändringen syns också i Kenya.

KUH stöder skolorna i norra Kenya genom att bygga och reparera vattenledningar och -behållare till skolorna. 2019 gick totalt 21 909 barn och unga i skolor stödda av Kyrkans Utlandshjälp i delstaterna Turkana, Marsabit och Garissa.

Under torkan måste nomaderna vandra långa vägar för att få vatten och barnen var ofta tvungna att delta i bärandet. Genom vattentransporter kunde eleverna dricka under skoldagen och föra hem vatten till sina familjer. Vi tryggar tillgången till vatten för elever i skolor i torkdrabbade områden genom nya vattensystem och -behållare.

Arbetet sker i samarbete med lokala myndigheter, organisationer och FN-organisationer.