Annorlunda Gåva®
ger glädje åt många

AnnorlundaGåva®gerglädjeåtmånga

En Annorlunda Gåva är en utmärkt gåva till den som redan har allt

En Annorlunda Gåva är en immateriell gåva med vilken du kan glädja dina närmaste och samtidigt hjälpa de allra fattigaste familjerna i utvecklingsländerna. Till varje gåva hör ett traditionellt postkort eller ett elektroniskt kort. Kortet beskriver hur gåvan hjälper de fattiga.

Ge en gåva som har stor betydelse

Bland de tiotals gåvorna är det lätt att hitta klappar som passar alla nära och kära och som inte fyller skåpen. Till våra biståndsmål skänkes till exempel getter, skoldräkter och trädplantor. Med hjälp av donationerna kan människorna där själva förbättra sina levnadsförhållanden.

Du kan skaffa en gåva genom att besöka vår hemsida annorlundagava.fi. När du valt den gåva du vill ge kan du också välja ett kort med en bild på gåvan, antingen ett traditionellt postkort eller ett elektroniskt kort. Som betalningssätt fungerar både betalning via nätbanken och betalning med kreditkort. Du får alltid en bekräftelse på din beställning till din e-post.

Exempel på ett postkort från En Annorlunda Gåva.

Om du väljer ett traditionellt postkort får du med posten hem ett kort på din gåva. På kortet finns plats för en egen hälsning till gåvomottagaren. Du kan ge gåvan till mottagaren antingen personligen eller genom att skicka den med posten.

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on toisenlainen-lahja_5-1-1024x576.jpg
Om du väljer det elektroniska kortet kan gåvomottagaren se gåvan till exempel i sin telefon. Kortet finns både på svenska och på finska.

Om du väljer det elektroniska kortet skickas hälsningen automatiskt till gåvomottagarens e-post. Du kan själv bestämma den tidpunkt när du önskar att gåvomottagaren ska få hälsningen. Du kan också dela kortlänken i WhatsApp eller på Facebook, antingen genast efter att du gjort din donation eller senare. Kortlänken skickas till dig med beställningsbekräftelsen som du får till din e-post.

Get-gåvan blev den fattiga familjens inkomstkälla

Livet för kenyanska Chepnongors familj blev betydligt lättare när de fick tre getter av Kyrkans Utlandshjälp. Utöver att familjen fick getmjölk att sälja, kunde de sälja killingar som getterna fött. På detta sätt har familjen fått inkomster som de kunnat använda bland annat till inköp av livsmedel och till barnens skolavgifter. Alla familjens barn går nu i skola, även om det nog är en utmaning att få pengarna att räcka till skolavgifterna.

”Jag vill att mina barn ska kunna gå i skola. Senare kan de sedan hjälpa familjen”, säger Chepnongor.

Chepnongors och Chepkemois familj fick exempelvis tre getter av Kyrkans Utlandshjälp för några år sedan.

Kyrkans Utlandshjälp stödjer barnens skolgång och främjar fredsarbetet i de fattigaste områdena i Kenya. Att stärka utkomstmöjligheterna utgör en central del av fredsarbetet, eftersom det minskar konflikter och stölder, såsom till exempel boskapsstölder. Därför förbättrar en get som skänkts till en familj inte endast familjens utkomstmöjligheter utan stärker även grannsämjan i det lokala samhället.

A
Kenyanska Chepkemoi med familjens get i famnen.

På de orter som hjälpen riktas till deltar byborna och de lokala arbetarna i planeringen och genomföringen av projekten. Hjälpgåvorna införskaffas huvudsakligen på ort och ställe, för att minimera fraktkostnaderna och negativ miljöpåverkan samt stödja den lokala sysselsättningen. Erfarna yrkespersoner, såsom lärare, lantbruksrådgivare och veterinärer, rör sig i byarna och ger hjälpgåvomottagarna skolning och instruktion i hur man exempelvis kan få största möjliga nytta av getterna långt in i framtiden.