Hjälp de som flyr från
kriget i Ukraina

HjälpdesomflyrfrånkrigetiUkraina

Kolme lasta kirjoittaa liitutaululle.

Om ossKyrkans Utlandshjälp

Alla människor har rätt till fred, högklassig utbildning och en hållbar utkomst. Vi arbetar med de allra fattigaste människorna oberoende av deras religion, etnicitet eller politiska övertygelse. Kyrkans Utlandshjälps målsättning är en värld med resilienta och rättvisa samhällen.

Nuori nainen sisarensa neljän kuukauden ikäisen lapsi sylissään talon edustalla

En SMS-donation är ett lätt sätt att hjälpa

Tyttö pitää sylissään toista, pienempää tyttöä.

Månadsgivandet är det bästa sättet att hjälpa