Internationella
flickdagen 11.10.

Internationellaflickdagen11.10.

Kolme lasta kirjoittaa liitutaululle.

Om ossKyrkans Utlandshjälp

Alla människor har rätt till fred, högklassig utbildning och en hållbar utkomst. Vi arbetar med de allra fattigaste människorna oberoende av deras religion, etnicitet eller politiska övertygelse. Kyrkans Utlandshjälps målsättning är en värld med resilienta och rättvisa samhällen.

68151405

Hjälp de som flyr från kriget i Ukraina

Äiti pitää sylissä pientä vauvaansa.

Testamentet är ett vackert sätt att hjälpa