Gemensamt Ansvar 2018: Hjälp att bekämpa hunger och fattigdom i världens katastrofområden

Att ge en Annorlunda Gåva är en god gärning!

Med en Annorlunda Gåva gläder du dina närmaste och samtidigt ger du de allra fattigaste en helt ny start i livet.

Ge nu!

Nödhjälp till Sydsudan, Somalia och Kenya

Bristen på mat och vatten är katastrofal i Sydsudan, Somalia och Kenya.

Donera!
Työmme tuloksia, Syyria

Stunder av glädje mitt under kriget

Aya är en 15-årig flicka från Syrien. På grund av kriget var hon tvungen att lämna sitt tidigare liv och fly till ett flyktingläger.

Läs mer
Muja Rose är orolig för att hennes barn inte får tillräckligt med mat. Hon har flera gånger minskat på barnens kläder för att de ska passa kring midjan och 10-åriga Ayite (till vänster) har gått ner sex kilo på ett år.

Det svåra flyktingläget i Uganda – "När barnen inte orkar leka måste man bli orolig"

Kriget tvingade Muja Roses familj att fly från Sydsudans bördigaste odlingsmarker till Uganda. Tidigare tog de maten för given, men nu är Rose rädd att hennes ständigt magrande dotter ska dö av undernäring.

Läs mer
I Centralafrikanska republiken finns det plats för till och med 150 elever i ett klassrum. Kyrkans Utlandshjälp har återuppbyggt skolor som förstörts i konflikten.

Nya skolbyggnader får rädslan att släppa i Centralafrikanska republiken – elevantal fördubblas

Säkra skolor och kompetenta lärare är avgörande för Centralafrikanska republikens framtid. Kyrkans Utlandshjälps arbete har uppmuntrat barn och unga att återvända till skolan.

Läs mer

Följ vårt arbete på sociala medier