Vi ger inte up

Vigerinteup

Kolme lasta kirjoittaa liitutaululle.

Om ossKyrkans Utlandshjälp

Alla människor har rätt till fred, högklassig utbildning och en hållbar utkomst. Vi arbetar med de allra fattigaste människorna oberoende av deras religion, etnicitet eller politiska övertygelse. Kyrkans Utlandshjälps målsättning är en värld med resilienta och rättvisa samhällen.

A schoolgirl looks up from her work in a busy classroom

Hjälp Ukrainas barn

Vanliga frågor om testamentsdonation