Hjälp de som flyr
från kriget i Ukraina

HjälpdesomflyrfrånkrigetiUkraina

Kolme lasta kirjoittaa liitutaululle.

Om ossKyrkans Utlandshjälp

Alla människor har rätt till fred, högklassig utbildning och en hållbar utkomst. Vi arbetar med de allra fattigaste människorna oberoende av deras religion, etnicitet eller politiska övertygelse. Kyrkans Utlandshjälps målsättning är en värld med resilienta och rättvisa samhällen.

Månadsgivandet är det bästa sättet att hjälpa

Hjälp de allra fattigaste att få de grundförutsättningar som är självklara för oss.

Äiti pitää sylissä pientä vauvaansa.

Testamentet är ett vackert sätt att hjälpa

Redan en liten andel av din egendom har större betydelse för de allra fattigaste än du kanske kan föreställa dig.