JORDBÄVNINGEN
I HAITI RASERADE
TUSENTALS HEM

JORDBÄVNINGENIHAITIRASERADETUSENTALSHEM

Kolme lasta kirjoittaa liitutaululle.

Om ossKyrkans Utlandshjälp

Alla människor har rätt till fred, högklassig utbildning och en hållbar utkomst. Vi arbetar med de allra fattigaste människorna oberoende av deras religion, etnicitet eller politiska övertygelse. Kyrkans Utlandshjälps målsättning är en värld med resilienta och rättvisa samhällen.

Ge en Annorlunda Gåva

En Annorlunda Gåva är en immateriell gåva med vilken du både glädjer en vän och hjälper dem som bor i u-länder.

lapsi hymyilee kameralle.

En bättre värld i arv

Redan en liten andel av din egendom har större inverkan än du kanske kan föreställa dig.