Uganda

Karta över Uganda

I Uganda har antalet människor som lever i extrem fattigdom minskat snabbare än i något annat land i Afrika. Trots det är behovet av stöd ännu enormt, speciellt i de norra delarna av landet där KUH arbetar med flyktingar och lokala samhällen.

Kyrkans Utlandshjälp (KUH) stöder högklassig utbildning, hållbara utkomstmöjligheter och fredsarbete i Uganda. KUH:s ansvar har ökat betydligt i och med det växande antalet flyktingar.

KUH stöder högklassig utbildning, hållbara utkomstmöjligheter och fredsarbete i Uganda. Arbetet har ökat betydligt de senaste åren på grund av det snabbt växande antalet flyktingar i Uganda.

Ugandan lippu.
Uganda

Befolkning: 40,9 miljoner
Huvudstad: Kampala
Valuta: Ugandisk shilling
Språk: Engelska (officielt), swahili (officielt), ganda (luganda), arabiska, andra lokala språk
Religion: protestanter (45 %),  katoliker (39%), muslimer (13.7 %), andra
KUH i Uganda: sedan 2014

Resultaten av vårt arbete 2020

Symbolikuva opettajasta.

159 310

utsatta barn och unga fick gå i skola.

Työkalu ja

70 000

inlärningspaket delade till elever i grundskolan och andra stadiet för att hålla skolverksamheten i gång.

Kuvituskuva kämmenestä, jolta kasvaa taimi.

1 702

unga och kvinnor som fick stöd av oss grundade företag.

Afrikas största flyktingkris i Uganda

År 2017 har flyktingsituationen i Uganda utvecklats till Afrikas största flyktingkris. Över en miljon flyktingar har anlänt från Sydsudan till Uganda, och största delen av de nyanlända är kvinnor och barn. För dem är möjligheten till utbildning och utkomst livsviktig.

Uganda har globalt fått beröm för sin flyktingpolitik som garanterar flyktingarna så gott som samma rättigheter som lokalinvånarna. Förutom Sydsudan kommer flyktingarna från Demokratiska republiken Kongo, Somalia, Rwanda och Burundi.

Som ett erkännande för KUH:s framgångsrika arbete med flyktingar har Ugandas statsleding och FN:s flyktingorganisation UNHCR utsett KUH till sin samarbetspartner i främjandet av möjligheter till utbildning och utkomst i Bidibidi, världens näst största flyktingbosättning.

En trygg skolmiljö för barn och unga i Uganda

KUH arbetar i flyktingbosättningar i norra och sydvästra Uganda och gör utvecklingssamarbete med lokala samhällen i norr och söder.

Ett av tyngdpunktsområdena i utbildningsarbetet är att säkra en trygg miljö för inlärning genom skolutrymmen och lärarutbildning som svarar på specialbehov hos barn och unga. KUH grundade till exempel den första skolan för barn med funktionsnedsättning i Adjumani år 2015.

Utbildningsarbetet som vi stöder nådde 67 997 grundskoleelever och 8 961 andra stadiets elever i landet under år 2019. Under året stödde vi byggandet av 49 klassrum i Uganda och eleverna i dessa skolor fick skolmaterial. Vi delade dessutom ut hygienpaket till flickor så att de inte behöver avbryta sin skolgång på grund av menstruation. Utbildningen av lärare är en av hörnstenarna i att säkra en högklassig utbildning. Totalt deltog 2 605 lärare i våra utbildningar i pedagogik, klass – handledning och psykosocialt stöd.

Utkomstmöjligheter för unga och kvinnor

KUH har också utvecklat en affärsmodell för ugandier och kongolesiska flyktingar i flyktingbosättningen Rwamwanja. Projektet riktar sig till ungdomar på väg att träda in i arbetslivet och stöder dem i att göra upp en affärsplan, starta ett eget företag och få kontakt med arbetsplatser inom den privata sektorn, till exempel hotell eller verkstäder.

2019 stödde vi företagarutbildning och studiehandledning åt 1 610 unga. Nästan alla genomförde studierelaterad arbetspraktik. Kvinnobankens spargrupper nådde 8 394 kvinnor som drog nytta av utbildningar, sparande och lån från grupperna till kvinnliga företagare. I Kamwenge, Wakiso och Yumbe grundade kvinnor 1 038 företag under året. Enbart i Kamwenge fick kvinnornas spargrupper ihop 107 341 euro.