Utvecklingssamarbetet

Utvecklingssamarbetet

Kyrkans Utlandshjälp är Finlands största utvecklingssamarbetsorganisationer. I utvecklingssamarbetet strävar vi till att de samhällen där vi arbetar skulle finna sin styrka och att återhämtningen från t ex katastrofer skulle ske inom rimlig tid.

Den bärande tanken är att invånarna själva, män och kvinnor, skulle bli starka nog att hjälpa sig själva. Det innebär att de kan påverka samhället de lever i, hävda sina rättigheter och på kortare tid återhämta sig från katastrofer.

De stora utmaningarna i ett u-land består bland annat av stridigheterna, fattigdomen och bristen på möjligheter. Vi strävar efter att minska fattigdomen på ett hållbart sätt. Internationella avtal och Finlands officiella mål för utvecklingspolitiken, anger ramarna för samarbetet.

I våra program ligger tyngdpunkterna vid att skapa bättre utkomstmöjligheter för befolkningen och vid utbildningen och fredsarbetet. Vi stöder de allra fattigaste och mest utsatta. Det gör vi tillsammans med lokala aktörer. Vi arbetar för människovärdet och ett rättvisare samhälle där var och en har en tryggad utkomst.

Vi beaktar jämställdhets- och miljöaspekter i allt vårt arbete.

Våra utvecklingsprogram finansieras med medel från enskilda givare, församlingar och utrikesministeriet. Andelen internationellt finansieringsstöd ökar. Vi genomför våra projekt tillsammans med våra partnerorganisationer. En del av pengarna styrs till det utvecklingssamarbete de internationella kyrkliga organisationerna utför.

Ge ett bidrag och ditt stöd till utvecklingssamarbetet