Utvecklingssamarbetet

Utvecklingssamarbetet

Kyrkans Utlandshjälp arbetar med de allra fattigaste människorna oberoende av deras religion, etnicitet eller politiska övertygelse. Målsättningen är en värld med resilienta och rättvisa samhällen.

Hörnstenarna för KUH:s utvecklingssamarbete är rätt till utbildning, rätt till utkomst och rätt till fred. Tillsammans med lokala aktörer stöder vi de allra fattigaste och mest utsatta människorna att förbättra sina levnadsförhållanden.

Utvecklingssamarbetets målsättning är att trygga människor en utkomst, människovärde och ett rättvisare och mer hållbart samhälle. Vi hjälper till med att bygga hållbara och resilienta samhällen så att individer ska kunna påverka sin omgivning och förverkliga sina egna rättigheter. Målsättningen är att samhällena klarar av att förbereda sig för kriser och klara sig genom dem.

Internationella avtal samt målsättningarna för Finlands officiella utvecklingspolitik fungerar som ramar för samarbetet.

I allt KUH:s arbete beaktar vi jämlikhet och miljöfrågor.

Månadsgåvan stöder långsiktigt arbete

Som månadsgivare hjälper du de fattigaste barnen i utvecklingsländer att gå i skola, vuxna att få utbildning och hela familjer att få en utkomst. Med hjälp av våra månadsgivare kan vi förverkliga vårt hjälparbete både målmedvetet och långsiktigt.

Finansiering av utvecklingssamarbetet

Finansieringen av utvecklingssamarbetsprojekten kommer från givare och församlingar samt från Utrikesministeriets medel för utvecklingssamarbete. Stödet från internationella finansiärer växer. Kyrkans Utlandshjälp förverkligar projekt så väl självständigt som tillsammans med partnerorganisationer – här kan du läsa mer om vår finansiering.