Ge ett bidrag

Läs mer

Med de bidrag som ges till katastrofhjälpen , förmedlas nödhjälp till katastrofoffer. Vi hjälper både under den akuta nödsituationen  och  med  återhämtningen och återuppbyggnaden. Kyrkans Utlandshjälp ser till att alla bidrag når fram.