Karta över Kambodja

Kambodja

Kambodja är ett av de yngsta länderna i Asien. Nästan hälften av befolkningen är under 25 år gammal. Nio av tio kambodjaner bor på landsbygden.

Kyrkans Utlandshjälp har som mål att förbättra de fattigas livsvillkor på landsbygden. Det sker i synnerhet genom att trygga tillgången till livsmedel och öka utkomstmöjligheter.

Kirkon Ulkomaanavun tavoitteena on parantaa maaseudun köyhien ihmisten elämää, erityisesti ruokaturvaa ja koulutus- ja toimeentulomahdollisuuksia. Opinto-ohjaus on osa Kambodžan virallista opetussuunnitelmaa KUA:n pitkäjänteisen työn tuloksena.

Kambodzan lippu

Kambodža

Väkiluku: 16,5 miljoonaa
Pääkaupunki: Phnom Penh
Valuutta: riel
Kielet: khmerin kieli
Uskonnot: buddhalaisuus (98 %), islam (1 %), kristinusko (0,5 %), muut
KUA Kambodžassa: vuodesta 2011

Resultaten av vårt arbete 2019

Stöd till sårbara landsbygdsregioner

På landsbygden i Kambodja är utkomsten beroende av naturresurserna och jordbruket. En del av befolkningen har inte tillgång till någon jord. Sysselsättningsmöjligheterna är dåliga för befolkningen på landsbygden och fattigdomen är utbredd. Största delen av befolkningen saknar utbildning. Kyrkans Utlandshjälp arbetar för att stärka det lokala ledarskapet och den lokala förvaltningen så att utvecklingen som sker är rättvis och hållbar. Ökade utkomstmöjligheter för de fattiga är också ett av målen.

Lokalsamhällena får hjälp med att handskas med naturresurserna på ett hållbart sätt och de får hjälp med att lindra klimatförändringens inverkan på deras liv, och att anpassa sig till förändringar.

Möjligheter till utbildning och utkomst för kvinnor och flickor

Vi strävar att förstärka kvinnors möjligheter att skaffa sig utkomst och bli ekonomiskt självständiga på den fattiga landsbygden. Kvinnobankens arbete i samarbete med våra lokala partner främjar kvinnornas utkomst och småföretagandet. Kvinnobanken riktar medel till byabankerna, stöder andelslag och erbjuder kvinnor och flickor som vuxit upp under fattiga förhållanden utbildning i ekonomi och företagande samt yrkesutbildning.

Förutom att öka kvinnornas utkomstmöjligheter vill vi öka kunskapen om kvinnornas rättigheter och stöda kvinnornas delaktighet i beslutsfattandet i sin närmiljö. På det sättet kan man också förebygga våld mot kvinnor.