Till media

Tillmedia

Våra sakkunniga står till förfogande för intervjuer i Finland och utomlands. Ta kontakt med kommunikationsenheten för att hitta rätt person eller få svar på allmänna frågor. Du kan också be om högklassigt och kostnadsfritt bildmaterial om vårt arbete i olika länder.

Gå och gilla vår svenskspråkiga sida på Facebook genom att klicka här. Du hittar oss också på Twitter, Instagram och Linkedin.

Kommunikationsenhetens kontaktuppgifter

Direktör för intressentverksamhet
Katri Suomi
tel. 0400 103 284
katri.suomi@kua.fi


fca.communications @ kua.fi
Kommunikationschef
Erik Nyström
tel. 040 143 4464
erik.nystrom@kua.fi

Våra regionala representanter utomlands

USA-kontoret, Washington
Matthew Costello
Tel. +1 202 296 3759
Mobil: +1 202 256 2082
matthew.costello@kua.fi

Direktör för sekretariatet för fredsförmedlingsnätverket för religiösa och traditionella ledare, Washington
Mohamed Elsanousi
tel. +1 317 506 2835
mohamed.elsanousi@kua.fi


Landschef i Sydsudan
Seme Nelson

seme.nelson@kua.fi


Landschef i Somalia
Berhanu Haile
berhanu.haile@kua.fi


Landschef i Kenya
John Bongei
tel.  +254 733 748355
john.bongei@kua.fi


Landschef i Uganda
Wycliffe Nsheka
wycliffe.nsheka@kua.fi


Landschef i Centralafrika
Marcel Damba
marcel.damba@kua.fi


Landschef i Syrien och i Jordanien
Mazen Khzouz
mazen.khzouz@kua.fi


Landschef i Kambodža
Bone Thay
bone.thay@kua.fi


Landschef i Nepal
Sofia Olsson
sofia.olsson@kua.fi

Landschef i Ukraina
Patricia Maruschak
patricia.maruschak@kua.fi

Verksamhetsledarens byrå

Verksamhetsledare
Tomi Järvinen
tomi.jarvinen@kua.fi


Ledningens assistent
Ellen Kasper
tel. 050 467 9054
ellen.kasper@kua.fi


Intern Controller
Oliver Ojow
oliver.ojow@kua.fi