Till media

Våra experter står till förfogande för intervjuer i Finland och utomlands. Ta kontakt med kommunikationsenheten för att hitta rätt person eller få svar på allmänna frågor.

Du kan också be om högklassigt och kostnadsfritt bildmaterial om vårt arbete i olika länder genom att kontakta vår fotograf Tatu Blomqvist. E-postadresserna skrivs i formen förnamn.efternamn(a)kua.fi.

Gå och gilla vår svenskspråkiga sida på Facebook genom att klicka här. Du hittar oss också på Twitter, Instagram och Linkedin.

Kommunikationsenhetens kontaktuppgifter

Direktör, finansiering och kommunikation
Ritka Heino tel. 0400 103 284

Kommunikationschef
Noora Jussila tel. 050 576 7948

Informatör
Erik Nyström tel. 040 143 4464

Socialmediaproducent
Noora Pohjanheimo tel. 040 190 6486

Webbproducent
Elina Kostiainen tel. 040 653 6042

Fotograf
Tatu Blomqvist tel. 050 431 3043

AV-producent
Ville Nykänen tel. 040 631 9732

Assistent, kommunikation
Anne Ronkainen tel. 040 486 4878

Våra regionala representanter utomlands

USA-kontoret, Washington
Matthew Costello
Tel. +1 202 296 3759
Mobil: +1 202 256 2082
matthew.costello (at) kua.fi

Direktör för utlandsärenden, sekretariatet för fredsförmedlingsnätverket för religiösa och traditionella ledare, Washington
Mohamed Elsanousi, tel. +1 317 506 2835

Regionrepresentant i Latinamerika och Karibien
Uluc Baslanti
tel. + 509 37 02 03 99 (Haiti) + 358 40 643 3799 (Finland)

Regionrepresentant i östra och södra Afrika
Sylvia Raulo tel. +254 703 466326 (Kenya)

Landsrepresentant i Sydsudan
Pio Ding tel. +211 955 670 546
pio.ding (at) kua.fi

Landsrepresentant i Somalia
Massiliamo Palma
massiliamo.palma (at) kua.fi

Landsrepresentant i Kenya
Mika Jokivuori, tel.  +254 736 800002
mika.jokivuori (at) kua.fi

Landsrepresentant i Uganda
Wycliffe Nsheka
wycliffe.nsheka (at) kua.fi

tf. Regionrepresentant i Västafrika
Marja Jörgensen, tel. 050 567 0464
marja.jorgensen (at) kua.fi

Regionrepresentant i Centralafrika
Loredana Usai

Regionrepresentant i Mellanöstern
Miina Puntila +962 77 686 9006 (Jordanien)

Regionrepresentant i Asien
Anu Riikonen tel. +855 0 1220 1799

Sakkunniga inom humanitärt bistånd

Biståndschef
Eija Alajarva tel. 040 582 1183

Koordinator för skolbyggen / Learning space coordinator
Pasi Aaltonen tel. 040 6482 499

Sakkunnig inom humanitärt bistånd
Johanna Tervo tel. 040 631 38 37

Verksamhetsledarens byrå

Verksamhetsledare
Jouni Hemberg, tel. 050 325 9579

Ledningens assistent
Annastiina Rajatalo, tel. 050 352 4923

Intern Controller
Ville Lehtinen tel. 040 662 0065