Till media

Tillmedia

Våra sakkunniga står till förfogande för intervjuer i Finland och utomlands. Ta kontakt med kommunikationsenheten för att hitta rätt person eller få svar på allmänna frågor. Du kan också be om högklassigt och kostnadsfritt bildmaterial om vårt arbete i olika länder.

Gå och gilla vår svenskspråkiga sida på Facebook genom att klicka här. Du hittar oss också på Twitter, Instagram och Linkedin.

Kommunikationsenhetens kontaktuppgifter

Direktör för intressentverksamhet
Katri Suomi
tel. 0400 103 284
katri.suomi@kua.fi

fca.communications @ kua.fi

Kommunikationschef (tf)
Erik Nyström
tel. 040 143 4464
erik.nystrom@kua.fi

Kommunikationsspecialist
Ulriikka Myöhänen
tel. 050 576 7948
ulriikka.myohanen@kua.fi

Grafisk desiger
Tuukka Rantala
tel. 040 141 8435
tuukka.rantala@kua.fi

Koordinator, kommunikation
Anne Ronkainen
tel. 040 486 4878
anne.ronkainen@kua.fi

Våra regionala representanter utomlands

USA-kontoret, Washington
Matthew Costello
Tel. +1 202 296 3759
Mobil: +1 202 256 2082
matthew.costello@kua.fi

Direktör för sekretariatet för fredsförmedlingsnätverket för religiösa och traditionella ledare, Washington
Mohamed Elsanousi
tel. +1 317 506 2835
mohamed.elsanousi@kua.fi

Landsrepresentant i Sydsudan
Berhanu Haile
tel. +211 955670546, +211 922088462, +881 621441744
berhanu.haile@kua.fi

Landsrepresentant i Somalia
Mika Jokivuori
tel.  +254 736 800002
mika.jokivuori@kua.fi

Landsrepresentant i Kenya
John Bongei
tel.  +254 733 748355
john.bongei@kua.fi

Landsrepresentant i Uganda
Wycliffe Nsheka
wycliffe.nsheka@kua.fi

Landsrepresentant i Centralafrika
Zaire Lwango
zaire.lwango@kua.fi

Landsrepresentant i Syrien
Ashraf Yacoub
ashraf.yacoub@kua.fi

Landsrepresentant i Jordanien
Mazen Khzouz
mazen.khzouz@kua.fi

Sakkunniga inom humanitärt bistånd

Biståndschef
Eija Alajarva
tel. 040 582 1183
eija.alajarva@kua.fi

Koordinator för skolbyggen
Pasi Aaltonen
tel. 040 6482 499
pasi.aaltonen@kua.fi

Verksamhetsledarens byrå

Verksamhetsledare
Jouni Hemberg
tel. 050 325 9579

Ledningens assistent
Annastiina Rajatalo
tel. 050 352 4923
annastiina.rajatalo@kua.fi

Intern Controller
Oliver Ojow
oliver.ojow@kua.fi