Kyrkans Utlandshjälp

KyrkansUtlandshjälp

Kyrkans Utlandshjälp grundades år 1947 och är Finlands största givare av internationellt bistånd. Vi är utrikesministeriets partnerorganisation och stiftande medlem i kyrkornas internationella biståndsnätverk ACT-alliansen.

KUH är en tros- och rättighetsbaserad organisation. Läs mer om Kyrkans Utlandshjälps teologiska grund.

Kyrkans Utlandshjälps verksamhet styrs av gemensamma värderingar.

Villkorlös kärlek till nästan

Vi främjar de mänskliga rättigheterna och respekterar och värdesätter alla människor.

Vi litar på våra samarbetsparter och lär oss tillsammans. Vi uppskattar olikheter och skapar kontakter mellan människor som tänker olika.

Orubbligt hopp

Vi verkar långsiktigt och förbinder oss att tillsammans arbeta för att uppnå våra mål. Vi nedslås inte av motgångar och gläder oss när utveckling sker.

Mod

Vi är modiga i vår strävan att åstadkomma förändring. Vi vågar ifrågasätta etablerad praxis och påtala orättvisa  maktstrukturer för att uppnå våra mål.

Respekt

Vi respekterar varandra och varandras övertygelser. Vi respekterar de samfund och gemenskaper vi arbetar med. Vi värdesätter resurserna vi fått i gåva och vi strävar att använda dem effektivt och öppet. Vi strävar till ömsesidig inlärning med våra samarbetspartner.

Mission

Vi jobbar för människovärdet.

Vision

Vi arbetar där nöden är som störst. Vår vision är en värld med resilienta och rättvisa samhällen där allas rätt till fred, högklassig utbildning och hållbar utkomst uppfylls. Vi arbetar med de allra fattigaste människorna oberoende av deras religion, etnicitet eller politiska övertygelse.