STORDONATION

STORDONATION

Med stordonationer åstadkommer man betydande förändringar

Stordonationer är betydande donationer av engångskaraktär eller flera donationer till förmån för människor i utvecklingsländerna. Med den som donerar över 10 000 euro per år, utser vi tillsammans biståndsmål som kan vara allt från skolbyggen till kvinnors småföretag och jordbruksprojekt.

Stordonatorerna berättar

Stordonatorerna är våra långvariga understödare – människor som går vid vår sida en längre tid i samband med ett bestämt projekt. De är donatorer som funnit det viktigt att bistå ett sådant mål som ligger nära deras hjärta.

Resultat av vårt arbete

År 2021 stödde våra stordonatorer till exempel barnens utbildning i flyktingläger i Kenya, unga flyktingars yrkesutbildning i Uganda och familjers utkomst i Sydsudan.

Landscheferna berättar

Kyrkans Utlandshjälps landschefer i Uganda och Nepal berättar om stordonationernas betydelse och vad man åstadkommit med dem.

Är du intresserad av att donera stort?

Låt oss tillsammans finna ett mål som ligger nära ditt hjärta.

Ta kontakt

Laura Ylätalo
Kontaktchef
laura.ylatalo@kua.fi
+358 40 670 4491