STORDONATORerna
BERÄTTAR

STORDONATORernaBERÄTTAR

Våra stordonatorers tankar om att donera

Stordonatorerna är våra långvariga understödare – människor som går vid vår sida en längre tid i samband med ett bestämt projekt. De är donatorer som funnit det viktigt att bistå ett sådant mål som ligger nära deras hjärta.

Tom Tukiainen ja labradorinnoutaja.

Stordonatorn Tom Tukiainen

Helsingforsbon Tom Tukiainen har som stordonator understött Kyrkans Utlandshjälp redan länge. Under årens lopp har han donerat till flera olika biståndsmål, senast till utbildning för flyktingar i Kenya.

Är du intresserad av att donera stort?

Låt oss tillsammans finna ett mål som ligger nära ditt hjärta.

Ta kontakt

Laura Ylätalo
Kontaktchef
laura.ylatalo@kua.fi
+358 40 670 4491