Myanmar

Karta över Myanmar

Myanmar har utvecklats mycket under de senaste åren men är fortfarande ett av de minst utvecklade länderna i Sydöstra Asien. Många utsatta grupper är i behov av stöd.

Målet med KUHs arbete i Myanmar är att förbättra människors liv på fattiga landsbygdsområden, särskilt beträffande livsmedelssäkerhet och utkomstsmöjligheter.

Landets bruttonationalprodukt har ökat stadigt på 2010-talet men samtidigt har klyftan mellan landsbygden och urbana områden blivit allt bredare. Cirka 70 procent av landets befolkning bor på landsbygden dit den ekonomiska tillväxten inte nått till samma grad.

Myanmarin lippu.
Myanmar

Befolkning: 55,6 miljoner
Huvudstad: Naypyidaw
Valuta: kyat
Språk: burmesiska
Religion: buddhism (88 %), kristendom (6 %), islam (4 %), animism (0,8 %), hinduism (0,5 %)
KUH i Myanmar: sedan 2014

Resultaten av vårt arbete 2020

Graafinen kuva säästöpossusta

677

barn fick kontantbistånd för att fortsätta sin skolgång mitt i en utdragen kris.

Työkalu ja

29

kvinnogrupper stöd för att skaffa sig en utkomst.

Symbolikuva opettajasta.

Över 40

statliga skolor deltar i en treårig studiehandledningspilot tack vare vårt påverkansarbetet.

Stöd till landsbygden

Målet med vårt arbete att förbättra de fattigas livskvalitet, i synnerhet genom att trygga tillgången till livsmedel och öka utkomstmöjligheterna.

Kyrkans Utlandshjälp strävar att förstärka det lokala ledarskapet och den lokala förvaltningen för att se till att landsbygden utvecklas hållbart och rättvist. Utöver det hjälper vi befolkningen att förbereda sig för naturkatastrofer. På grund av sitt geografiska läge är Myanmar ofta utsatt för stormar och översvämningar.

Nödhjälp till flyktingar

Det finns många  grupper av etniska minoriteter i Myanmar och etniska konflikter förekommer i landet. I samarbete med våra partnerorganisationer ger vi nödhjälp till flyktingar både inom landet och till återvändande flyktingar. Målet är att tillgodose flyktingars grundläggande behov och samtidigt lindra konflikternas följder genom att erbjuda flyktingarna grundläggande utbildning och yrkesutbildning. Vi beaktar särkskilt stödbehovet hos de konfliktdrabbade barnen.

Kvinnors utbildning och utkomstmöjligheter

Vi strävar efter att minska fattigdomen bland kvinnorna genom att erbjuda dem utbildning och utkomstmöjligheter. Målet är att kvinnorna skall ha en så betydande roll som möjligt i Myanmars utveckling.

I 2020 i en ny satsning utvecklades en digital företagarutbildning där deltagarna via animerade filmer kunde lära sig om att grunda företag. Videorna på de lokala språken nådde också människor i landets avlägsna delar.