Karta över Myanmar

Myanmar

Även om Myanmar har utvecklats mycket under de senaste åren, är landet fortfarande ett av de minst utvecklade länderna i Sydöstra Asien. Landets bruttonationalprodukt har ökat stadigt på 2010-talet men samtidigt har klyftan mellan landsbygden och urbana områden blivit allt bredare. Hittills har landsbygden haft väldigt lite nytta av den ekonomiska tillväxten trots att cirka 70 procent av befolkningen bor på landsbygden. Många utsatta grupper, vissa av dem pga av sin etnicitet, är i behov av stöd.

Resultaten av vårt arbete 2019

Stöd till landsbygden

Målet med vårt arbete att förbättra de fattigas livskvalitet, i synnerhet genom att trygga tillgången till livsmedel och öka utkomstmöjligheterna.

Kyrkans Utlandshjälp strävar att förstärka det lokala ledarskapet och den lokala förvaltningen för att se till att landsbygden utvecklas hållbart och rättvist. Utöver det hjälper vi befolkningen att förbereda sig inför naturkatastrofer. På grund av sitt läge är Myanmar ofta utsatt för stormar och översvämningar.

Flyktinghjälpen

Det finns många  grupper av etniska minoriteter i Myanmar och etniska konflikter förekommer ofta. I samarbete med våra partnerorganisationer ger vi nödhjälp till flyktingar både inom landet och till återvändande flyktingar. Målet är att tillgodose flyktingarnas grundläggande behov och samtidigt lindra konfliktens följder genom att erbjuda flyktingarna grundläggande utbildning och yrkesutbildning. Vi vill särskilt beakta stödbehovet hos de konfliktdrabbade barnen.

Kvinnornas utbildning och utkomstmöjligheter

Vi strävar efter att minska fattigdomen bland kvinnorna genom att erbjuda dem utbildning och utkomstmöjligheter. Målet är att kvinnorna skall ha en så betydande roll som möjligt i Myanmars utveckling.