image/svg+xml

Verksamhetsländer

Kyrkans Utlandshjälp är Finlands största organisation för internationellt bistånd. Vi verkar i 12 länder på platser där nöden är störst.