karta över central afrikanska republiken

Centralafrikanska republiken

Centralafrikanska republiken räknas till världens mest utsatta och fattigaste länder. Långvariga oroligheter, politisk instabilitet och etniska konflikter har skadat landets utveckling och lett till söndervittrande av grundläggande tjänster och samhällsstrukturer.

Kyrkans Utlandshjälp stöder Centralafrikanska republiken genom fredsarbete, utbildning och utkomst. Vi arbetar i huvudstaden Bangui och i landets västra del.

KUH ger barn och ungdomar tillgång till utbildning i ett land som återhämtar sig från konflikter. KUH hjälper samhällen att komma på fötter igen genom att stödja fredsarbete och försörjning.

KUH är den enda finska medborgarorganisationen som verkar i Centralafrikanska republiken.

keski-afrikan tasavallan lippu

Centralafrikanska republiken

Befolkning: 4,8 miljoner
Huvustad: Bangui
Valuta: CFA-franc
Srpåk: Franska (officielt), sango (nationalspråk), andra lokala språk (över 80)
Religion: kristna 89,5 %, muslimer 9,5 %, traditionella religioner spelar en viktig roll i landet

Resultaten av vårt arbete 2019

Brist på lärare

Det råder skriande brist på lärare i landet eftersom en stor del av lärarna flydde till grannländer för att komma undan förföljelserna under inbördeskriget. KUH har utbildat föräldrar till lärare i de lokala samhällena så att barnen skulle få den utbildning som de har rätt till. I Centralafrikanska republiken har KUH grundat föräldraföreningar som utvecklar både skolverksamheten och familjernas utkomstmodeller.

Fredsarbete med unga

Målet med vårt fredsarbete i Centralafrikanska republiken är att återuppbygga samhället som splittrats av konflikten och främja en fredlig samexistens mellan olika befolknings- och trosgrupper.

I Bangui och i Bozoum och Berbérati i landets västra delar etablerades fredsklubbar för unga, där de får information om medborgerliga rättigheter och lär sig motarbeta konflikter och ryktesspridning samt bevara fred. Verksamhetens viktigaste mål är att göra unga till fredssändebud.

KUH är den enda finländska medborgarorganisationen som verkar i Centralafrikanska republiken.