Kom med

Beredskapsgruppen för humanitär hjälp

Skulle du vilja använda dina yrkeskunskaper i världens krisområden men du har inte möjlighet att lösgöra dig för annat än tillfälliga uppdrag? I den humanitära hjälpens beredskapsgrupp är det möjligt att göra det. Det behövs många slag av kunnande i katastrof- och återuppbyggnadsarbetet, ofta även för tämligen korta perioder.

Handräckningen

Handräckningen ges av frivilliga som hjälper med kontorsarbetet och materialproduktionen. Arbetsuppgifterna består av postningshjälp och annat praktiskt arbete. Jobbet görs i allmänhet dagtid på Utlandshjälpens kontor i Helsingfors.

Annorlunda Gåva

När du ger en Annorlunda Gåva, hjälper du människor i u-länderna att få utbildning, utkomst eller nödhjälp vid katastrofer. Du får ett traditionellt kort eller ett elektroniskt kort att överräcka/sända till den du vill uppvakta med din gåva i vardagen eller vid en högtid.

Snabbinsatstrupperna

Anslut dig till vår reserv och var beredd att ge dig ut för att samla in pengar när en katastrof har inträffat. Insamlarna får en kort utbildning i humanitar hjälp. Utbildningen ger en inblick i hur den humanitära hjälpen fungerar och hur hjälpen når fram i svåra förhållanden.

Kvinnobanken

Kvinnobanken samlar in gåvor för att främja u-landskvinnornas företagande och utkomstmöjligheter. Det gör man enligt principerna för hållbar utveckling. Vi är en gemenskap av frivilliga. Vår kraftresurs består av aktiva frivilliga, ett flertal aktionärer och bidragsgivare.

Lärare utan gränser

Nätverket Lärare utan gränser, stöder lärarnas pedagogiska kompetens och verkar för god undervisningskvalitet i världens bräckligaste stater.

Changemaker-nätverket

Changemaker är ett nätverk av unga och unga vuxna. Det verkar i anslutning till Kyrkans Utlandshjälp men arbetar självständigt. Nätverket arbetar för en rättvisare värld genom kampanjer och påverkansarbete.

Följeslagarprogrammet EAPPI

EAPPI (Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel) är ett internationellt följeslagarprogram som startats på initiativ av kyrkorna i Jerusalem år 2002. Genom programmet stöder man lokalbefolkningen i krissituationer som uppkommer under konflikter och gör människorättsobservationer i Israel och Palestina. Från Finland är det Kyrkans Utlandshjälp som deltar i EAPPI-programmet.