Kontorshjälp

Kontorshjälp

Frivilligarbete är ett bra sätt att hjälpa!

Arbetsuppgifterna består till exempel av postningshjälp och annat praktiskt arbete. Jobbet görs i allmänhet dagtid på KUH’s kontor på Södra Kajen i Helsingfors.

Din tid är värdefull för oss!  Med den summa vi sparar med hjälp av t.ex. en tre timmars frivilligarbetsinsat kan vi täcka yrkesutbildningskostnaderna för en person i ett u-land.

Vem kan hjälpa?
• Du som har ledig tid på vardagarna
• Du som är händig
• Du som helst jobbar i små grupper
• Du som kan tänka dig att jobba regelbundet för oss. Naturligtvis välkomnar vi även sporadiska arbetsinsatser!

Mera information om kontorsarbetet ger vår kundtjänst kundtjanst@kyrkansutlandshjalp.fi