Sydsudan

Karta över Sydsudan.

Sydsudan blev självständigt år 2011, men konflikten, bristen på mat och en kollapsad ekonomi har drivit miljoner människor på flykt i världens sköraste stat.

KUH grundade sitt landskontor i Sydsudans huvudstaden Juba år 2010 och har utöver det idag sex fältkontor på olika håll av landet

KUH arbetar för fred i Sydsudan och stöder familjers utkomstmöjligheter och ungdomars yrkesutbildning.

Etelä-Sudanin lippu.
Sydsudan

Befolkning: 10, 2 miljoner
Huvudstad: Juba
Valuta: Sydsudanesiskt pund
Språk: Engelska (officielt), Arabiska, lokala språk, bl.a. Dinka, Nueriska, Bari, Zande och Shilluk
Religion: animism, kristendom, islam
KUH i Sydsudan: sedan 2010

Resultaten av vårt arbete 2020

Kuvituskuva kämmenestä, jolta kasvaa taimi.

6 347

föräldrar stöddes med odlingsverktyg, frön, fiskeredskap samt med fiske- och
odlingsutbildningar.

Graafinen kuva säästöpossusta

2 825

familjer delades kontantbistånd för att stödja matinköp och andra förnödenheter.

Työkalu ja

414

unga avklarade  enarbetspraktik inom privata sektorn efter sin yrkesutbildning.

Framgångar i fredsbygget på lokalnivå

Kyrkans Utlandshjälp (KUH) grundade sitt landskontor i huvudstaden Juba år 2010. I dag har KUH kontor också i Pibor, Fangak, Yei och Mingkaman.

KUH stöder religiösa och traditionella ledare i konfliktmedling, fredsbygge och bekämpning av hatprat. Tack vare två fredsfördrag som undertecknades under åren 2016 och 2017 undvek delstaten Boma år 2017 våldsamheter för första gången på många år. Delstatens högsta ledning byttes också i historiskt fredliga tecken, vilket bådar gott för en hållbar fred och stabilitet i regionen.

KUH främjar också invånarnas återhämtning från konflikter med bland annat mathjälp, utbildning och utkomstmöjligheter.

Kyrkans Utlandshjälp stödde en enorm humanitär insats där FN:s matprogram WFP släppte ner matförpackningar från sina helikoptrar. I juni 2017 förklarades hungersnöden officiellt över, men miljoner människor hotas fortfarande av svält.

Utbildning nyckeln till ett bättre liv

KUH’s utbildningsarbete nådde 40 797 barn och unga i landet under år 2019. Vi stödde dem med läromaterial och studielokaler. KUH har byggt skolbyggnader i Pibor, Fangak och Mingkaman.

I Sydsudan är det mycket svårare för flickor än pojkar att få gå i skolan, men 2019 var nästan hälften av skoleleverna flickor. Vi har bidragit till att sända barn till skolan genom att stöda familjer med kontantbistånd och genom odlings- och fiskeutbildningar. Föräldrarna har i samband med utbildningarna fått till exempel frön till odlingsväxter, vattenpumpar och fiskeredskap.

Att utbilda lärare, förse skolorna med skolmateriel och uppmuntra föräldrarna att delta i utbildningsprojekten har visat sig avgörande för undervisningens kvalitet. Tack vare resultaten har KUH bjudits in att planera utbildningen på nationell nivå.

Tillsammans med undervisningsministeriet i Sydsudan har vi utvecklat landets första läroplaner för yrkesutbildning. De infördes i Sydsudan 2019. Genom de program som vi stöder utbildade sig totalt 490 unga till bland annat frisörer, sömmerskor och byggnadsarbetare.

Genom ökade utbildningsmöjligheter strävar man också efter att förebygga konflikter och stärka banden mellan lokalinvånare och flyktingar.

KUH arbetar också med sydsudanesiska flyktingar i Uganda.