Iloinen banglandeshilaistyttö kantaa vatia pakolaisleirillä.

Månadsgåvan räddar liv

Din månadsgåva räddar liv vid katastrofer eller hjälper u-ländernas fattigaste barn och vuxna att få mat, trygghet och framtidshopp.

Du behövs! Bli månadsgivare nu!

Läs mer

Som månadsgivare är du med och bygger en bättre värld

När du understöder de allra fattigaste familjerna hjälper du dem ut ur fattigdomsspiralen. Med din hjälp får de en ny chans i livet. Din månadsgåva används bland annat till att:

  • erbjuda yrkesutbildning, särskilt till mest utsatta grupper såsom kvinnor och unga.
  • trygga de allra fattigastes överlevnad genom att t.ex. ge dem utsäde, verktyg och boskap.
  • stöda barnens skolgång genom att t.ex. bygga och renovera skolor, distribuera läromaterial och genom att utbilda lärare.
  • medla vid lokala konflikter och söka lösningar för bestående fred.

När du donerar till katastrofhjälpen hjälper du dem som drabbats av krig och naturkatastrofer. Ditt bidrag läggs i Kyrkans Utlandshjälps katastroffond ur vilken medel tas för att hjälpa omedelbart då en katastrof inträffat. Hjälpen går till dem som är i största nöd. Snabba insatser räddar liv. Ditt bidrag används bland annat till att:

  • distribuera rent vatten, mat, filtar, mediciner och väderskydd .
  • reparera skolor och sjukhus.
  • anordna skola för barn och unga på flyktingläger.

Månadsgivandet är det bästa sättet att hjälpa för det tryggar att biståndsarbetet kan utföras planenligt och långsiktigt.

Fatta ett gott beslut idag och bli månadsgivare!

Ett varmt tack för din hjälp!