Bli
månadsgivare

Frågor och svar

Hur stor andel av min donation går till biståndsarbetet?

Du behöver inte oroa dig. I allt vi gör är vi så kostnadseffektiva som möjligt och vår ambition är att åstadkomma långvariga och effektiva förändringar. Av de medel som donerades till oss användes 89 % till biståndsarbetet.

Graafinen piirakka, jossa 89 prosenttia vihreällä.

För att upprätthålla vår effektivitet och tillförlitlighet behövs stödfunktioner såsom administration, medelanskaffning och kvalitetskontroll. Det är tack vare stödfunktionerna du kan lita på att hjälpen når dem som mest behöver den och att hjälpen är effektiv. Av de medel som donerades till oss användes 12 % till stödfunktioner.

Hur ser ni till att hjälpen verkligen når fram?

Lång erfarenhet, sakkunnig planering, regelbunden uppföljning och utvärdering samt omsorgsfull riskkontroll utgör grunderna för vår pålitlighet. Våra projekt planeras noggrant utgående från lokalsamhällets behov och alla risker kartläggs redan i planeringsskedet. Vi väljer våra partner med omsorg och följer regelbundet och noga med hur projekten framskrider och hur pengarna används. Kyrkans Utlandshjälp har som första finländska organisation erhållit det internationella kvalitetscertifikatet CHS (Core Humanitarian Standard). KUH har nolltolerans när det gäller ekonomiskt fusk. Denna princip stöds av strikta reglementen för ekonomi och anskaffningar. Därtill en regelbunden, noggrann och oberoende granskning av ekonomin samt egen intern kontroll.

DONERA NU