Månadsgåvan hjälper de fattigaste familjerna!


Hjälp u-ländernas allra fattigaste familjer att skaffa sitt levebröd eller katastrofdrabbade att få nödhjälp. Ditt bidrag kan rädda liv.

Läs mer

Hjälp u-ländernas allra fattigaste familjer att skaffa sitt levebröd eller katastrofdrabbade att få nödhjälp. Ditt bidrag kan rädda liv.