Rekrytering

Stiftelsen Kyrkans Utlandshjälp är en sakkunnigorganisation som i Finland sysselsätter nästan hundra personer  med olika utbildningsbakgrund. Vårt huvudkontor finns  i Helsingfors vid Södra kajen.

Om lediga arbetsplatser annonseras i regel enbart på de finskspråkiga webbsidorna. Mera information om de lediga platserna ges av den kontaktperson som nämns i annonsen.

Volontärer

I anslutning till följeslagarprogrammet  EAPPI, beredskapsgruppen för humanitär hjälp och nätverket Lärare utan gränser, anlitar vi volontärer för tidsbestämda uppdrag.