Rekrytering

Lediga jobb

Stiftelsen Kyrkans Utlandshjälp är en sakkunnigorganisation som i Finland sysselsätter nästan hundra personer  med olika utbildningsbakgrund. Vårt huvudkontor finns  i Helsingfors vid Södra kajen . Utöver dem som jobbar i Finland, har Kyrkans Utlandshjälp ett hundratal anställda  i ett tjugotal länder.

Om lediga arbetsplatser annonseras i regel enbart på de finskspråkiga webbsidorna. Mera information om de lediga platserna ges av den kontaktperson som nämns i annonsen.

En öppen arbetsplatsansökan med meritförteckning kan sändas på adressen rekry(at)kirkonulkomaanapu.fi. Vi sparar din ansökan en månad.

Volontärer

I anslutning till följeslagarprogrammet  EAPPI, beredskapsgruppen för humanitär hjälp och nätverket Lärare utan gränser, anlitar vi volontärer för tidsbestämda uppdrag.

Kontakpersoner

EAPPI: Kaisa Honkala
Lärare utan gränser: Inka Hopsu
Beredskapsgruppen för humanitär hjälp: Liisa Perkkiö

Arbetspraktik vid Kyrkans Utlandshjälp

Vi tar årligen emot 2–4 praktikanter främst från  de teologiska fakulteterna och från yrkeshögskolorna där man utbildar till kyrkliga yrken. Praktiken vid Utlandshjälpen kan vara från två veckor till tre månader och sker i regel på huvudkontoret i Helsingfors. Mera information om möjligheterna till praktik vid Utlandshjälpen ger utbildningsansvarige Eija Mustonen.