Rekrytering

Rekrytering

Kyrkans Utlandshjälp sr är Finlands största organisation för internationellt bistånd. Vi hör till det internationella kyrkliga biståndsorganisationernas nätverk ACT. Vi arbetar för människovärde och rättvisa samt för att garantera världens fattigaste människor grundförutsättningar för livet.

I vår verksamhet har vi förbundit oss till att främja internationella Core Humanitarian Standards (CHS) principer och har fått CHS-certifikatet som första organisation i Finland. Vi är medlem i CHS Alliance. Kyrkans Utlandshjälps Safeguarding Policy tillämpas i alla anställningsförhållanden. Det innefattar förhållningsregler och praxis som skyddar de mest utsatta samt att vi förebygger utnyttjande och ingriper i oegentligheter bland de anställda.

Som arbetsgivare strävar Kyrkans Utlandshjälp efter att systematiskt utveckla de anställdas kunskaper på flera sätt. Målet är att via ständig utveckling förbättra de anställdas kunnande och färdigheter att verka både i nationella och internationella uppdrag. De som deltar i utbildningarna uppmuntras att dela med sig av sina lärdomar till kolleger. Vi försöker utnyttja välfungerande praxis när vi utvecklar verksamheten och nya innovationer. Genom att öka gott ledarskap och utveckla de anställdas kunskaper strävar vi efter att alla trivs på jobbet och att verksamheten löper smidigt.

Lediga jobb

Vi erbjuder mångsidiga, självständiga och ansvarsfulla uppdrag i en internationell verksamhetsmiljö. Alla lediga jobb utlyses offentligt och meddelas i jobblistningen. Också öppna högskolepraktikplatser och kortvariga uppdrag utannonseras där. Vi söker årligen tiotals kunniga människor till intressanta uppgifter i våra kontor runtom i världen. Därför har vi tyvärr inte möjlighet att ta emot öppna ansökningar.

Om du vill veta mer om ett lediganslaget jobb kan du kontakta personen som nämns i samband med annonsen.

I vår jobblistning ser du alla lediga jobb.

Lediga jobb hos våra partnerorganisationer

ACT Alliance – Vacancies

Lutheran World Federation

Kirkens Nødhjelp 

DanChurchAid