Västbanken och Jerusalem

Kyrkans Utlandshjälps arbete på Västbanken fokuserar på att förbättra tillgången till utbildning för barn och ungdomar och ge psykosocialt stöd.

Under år 2019 erbjöd vi hundratals studerande med palestinsk och israelisk bakgrund workshops som aktiverade samhälleligt tänkande. Under 2020 ordnade vi workshoppar om vikten av medborgarverksamhet för både judiska och palestinska ungdomar.

För yngre skolbarn erbjöd vi eftermiddagsverksamhet.

RESULTATEN AV VÅRT ARBETE 2020

Symbolikuva opettajasta.

60

pekplattor delades ut till utsatta barn och deras mentorer så att skolarbetet kunde fortsätta också under coronanedstängningarna.

Graafinen kuva rauhan kyyhkystä

78

barn som var i riskzonen för att marginaliseras i östra Jerusalem nådde av projektet Storebror, storasyster.

Kuvituskuva vanhemmista ja lapsesta.

225

mammor från östra Jerusalem samlades av projektet Storebror, storasyster till en föräldrautbildning.

De första frivilliga från nätverket Lärare utan gränser på de palestinska områdena utbildade lärare i samarbete med undervisningsmyndigheter. Utbildningen innehöll elevcentrerade undervisningsmetoder och inkluderande undervisning. I östra Jerusalem stöddes barn och unga vars skolgång var i fara att avbrytas, och 115 palestinska unga vuxna utbildades som volontära mentors för barnen med hög marginaliseringsrisk.

I Israel deltog 239 unga i workshops där de fick verktyg för att behandla känsliga socialpolitiska ärenden och uppmuntrades till medborgaraktivism.