Karta om Västbanken

Västbanken och Jerusalem

På de palestinska områdena och i Israel utvidgades KUH:s arbete inom utbildningssektorn.

Under år 2019 erbjöd vi hundratals studerande med palestinsk och israelisk bakgrund workshops som aktiverade samhälleligt tänkande. För yngreskolbarn erbjöd vi eftermiddagsverksamhet.

De första frivilliga från nätverket Lärare utan gränser på de palestinska områdena utbildade lärare i samarbete med undervisningsmyndigheter. Utbildningen innehöll elevcentrerade undervisningsmetoder och inkluderande undervisning. I östra Jerusalem stöddes barn och unga vars skolgång var i fara att avbrytas, och 115 palestinska unga vuxna utbildades som volontära mentors för barnen med hög marginaliseringsrisk.

I Israel deltog 239 unga i workshops där de fick verktyg för att behandla känsliga socialpolitiska ärenden och uppmuntrades till medborgaraktivism.