Somalia

Karta över Somalia

Årtionden av våldsamheter har gjort Somalia till en av världens sköraste och fattigaste stater. Inbördeskriget som började år 1990 orsakade i praktiken en totalkollaps av statsförvaltningen, och extremistgrupper som al-Shabaab kontrollerar fortfarande en del områden inom landet.

I Somalia stöder Kyrkans Utlandshjälp (KUH) arbetet med fred och försoning samt återuppbyggnaden av den kollapsade statsförvaltningen.

KUH arbetar också i Somaliland, ett område som utropat sig självständigt och har ett stabilare säkerhetsläge, men också där begränsas rörligheten av risken för terrordåd och kidnappningar.

KUH stöder arbetet för fred och försoning i Somalia och återuppbyggnaden av den kollapsade statsförvaltningen. Humanitärt bistånd ger vatten och mat till de områden som drabbats hårdast av torkan.

Somalian lippu.
Somalia

Befolkning: 11,3 miljoner
Huvudstad: Mogadishu
Valuta: somalisk shilling
Språk: Somali (officielt), Arabiska (officielt), Italienska, Engelska
Religion: islam
KUH i Somalia: sedan 2008

Resultaten av vårt arbete 2020

Graafinen kuva säästöpossusta

2 331

familjer tog emot mobilpengar för att köpa skolmaterial och -uniformer för barnen.

Graafinen kuva rauhan kyyhkystä

326

tjänstemän och beslutsfattare deltog i en utbildning i jämställdhet och representation.

Symbolikuva opettajasta.

8 540

elevers skolgång stöddes efter skolorna som varit stängda på grund av pandemin öppnades i augusti.

Stöd för försoning och fred i Somalia sedan år 2008

Återuppbyggnaden av Somalias statsförvaltning började på nytt år 2012, och våren 2017 valdes en ny och energisk regering som koncentrerar sig på att bygga fred, försoning och säkerhet samt utveckling.

KUH har gjort fredsarbete i Somalia sedan år 2008. Under de senaste åren har KUH stött byggandet av lokal- och centralförvaltning och den nationella försoningsprocessen.

KUH ser till att fredsbygget inkluderar framför allt kvinnor och unga, som traditionellt ofta lämnats utanför processerna. De marginaliserade grupperna får sin röst hörd i bland annat möten där tvistande grupperingar får stöd i att skapa överenskommelser.

2019 utformade vi i samarbete med Fredsnätverket för religiösa och traditionella aktörer och 1 104 påverkare ett ramavtal som främjar nationell försoning i Somalia. Avtalet godkändes i ministerrådet, vilket utgör en viktig milstolpe för försoningsarbetet i Somalia.

Vi stödde också grundandet av ett nätverk av kvinnoorganisationer i sydvästra Somalia. Nätverket främjar en författning som syftar till att säkerställa en kvot på 30 procent kvinnlig representation inom politiken och i förvaltningsstrukturer. Nätverket består av 207 kvinnor som deltagit i KUH:s påverkansutbildning.

KUH löser lokala konflikter i samarbete med religiösa och traditionella ledare vars position är mycket betydelsefull i förebyggandet av konflikter. Sammanlagt har arbetet lett till 25 lösta lokala konflikter i Somalia.

Fred med hjälp av utkomstmöjligheter

Arbetet med utkomstmöjligheter är en allt större del av fredsarbetet. KUH har framgångsrikt stött till exempel Somalias interna flyktingar i boskapsskötsel.

I de utkomstförbättrande projekten lär sig deltagarna till exempel färdigheter som krävs för småföretagande. Projekten har förutom interna flyktingar också hjälpt återflyttare från Jemen att få ett nytt yrke eller stött dem i grundadet av småföretag.

Humanitär hjälp i katastrofsituationer

I slutet av år 2019 behövde 5,2 miljoner människor i Somalia humanitärt bistånd på grund av konflikter, den interna flyktingsituationen samt översvämningar och torka.

I Baidoa i sydvästra Somalia hjälper KUH människor som led av torkan genom vattentransporter. I Somaliland har KUH stött familjer med kontanter för att köpa vatten och mat. KUH har också byggt vattenbehållare för att samla regnvatten till familjernas behov.