Karta över Jordanien

Jordanien

I Jordanien stöder vi syriska flyktingar på flyktinglägrena Za’atari och Azraq, och i östra Amman.

Under år 2019, KUH:s arbete i Jordanien fokuserade framförallt på att stärka flyktingarnas och de lokala jordaniernas verksamhetsförmåga samt att minska hjälpberoendet. I Jordanien verkade KUH på flyktinglägren i Za’atari och Azraq samt i huvudstaden Amman. Vi motarbetade ungdomsarbetslöshet genom att erbjuda utbildning och hjälpa unga att hitta jobb via företagssamarbeten och genom att stöda grundandet av småföretag.

Vi förstärkte det lokala kunnandet och ungas sysselsättning genom yrkesutbildning, studiehandledning och arbetsinlärning. Vi organiserar utbildningar inom företagande och stöder skapandet av nya företag med startpeng. I år 2019 skapades 78 nya företag med KUH’s stöd.

Unga blev erbjudna undervisning i bland annat engelska, IT-kunskaper, mobilreparation och handarbetsworkshops. De unga har också fått psykosocialt stöd via idrott och annan fritidsverksamhet, såsom cirkus och fotboll.