Karta över Jordanien

Jordanien

I Jordanien stöder vi syriska flyktingar på flyktinglägrena Za’atari och Azraq och i östra Amman.

Under år 2019 fokuserade KUH:s arbete i Jordanien särskilt på att stärka flyktingars och lokala jordaniers utkomstmöjligheter. I Jordanien verkade KUH på flyktinglägrena Za’atari och Azraq samt i huvudstaden Amman. Vi motarbetade ungdomsarbetslöshet genom att erbjuda utbildning och stöda unga att hitta jobb via företagssamarbete och genom att grunda egna småföretag.

Vi förstärkte det lokala kunnandet och ungas sysselsättning genom yrkesutbildning, studiehandledning och arbetsinlärning. Vi organiserar utbildningar inom företagande och stöder skapandet av nya företag med startpeng. År 2019 skapades 78 nya företag med stöd av Kyrkans Utlandshjälp.

Unga blev erbjudna undervisning i bland annat engelska, IT-kunskaper, mobilreparation och handarbetsworkshops. De unga har också fått psykosocialt stöd via idrott och annan fritidsverksamhet, såsom cirkus och fotboll.

KUHs arbete i Jordanien fokuserar på att stärka flyktingarnas och jordanska lokalbefolkningens kapacitet och minska biståndsberoendet. Vi stöder flyktingar från Syrien i flyktinglägren Za’atar och Azraq, liksom i huvudstaden Amman.

Jordanian lippu

Jordanien

Befolkning: 10,5 miljoner
Huvudstad: Amman
Valuta: Jordansk dinar
Språk: Arabiska (officielt), Engelska
Religion: muslimer (97 %), kristna (2%), andra
KUH i Jordanien: sedan 2012