Syrien

Karta över Syrien

I Syrien stöder vi interna flyktingar med utbildning och mathjälp runtom landet i samarbete med vår partnerorganisation IOCC. Vi vill säkra barnens skolgång och genom stödundervisning hjälper vi dem som tvingats avbryta skolgången på grund av kriget.

KUHs arbete i Syrien fokuserar på rehabilitering av skolor och utbildning av lärare.

Fungerande skolor är en av de viktigaste sakerna när evakuerade familjer funderar på att återvända till sina hemområden. Skolan ger en känsla av trygghet genom att skapa en rutin för barn och ungdomar samt hopp om ett normalt liv.

Resultaten av vårt arbete 2020

Symbolikuva opettajasta.

9 345

elever kunde fortsätta sin skolgång i renoverade skolbyggnader.

Gra

23 571

eleverna och deras familjemedlemmar fick hygienförpackningar som en del av vårt pandemiarbete.

Kuvituskuva vanhemmista ja lapsesta.

538

skolavhoppare började i skolan igen efter att ha deltagit i vår verksamhet.

2020 var en nyhet i vår verksamhet att vi uppmuntrade lokalbefolkningen att delta i frivilligarbete i skolorna. Många unga deltog i volontärutbildningarna och vi ordnade också evenemang där vi spred information om corona, barnarbetskraft och barnäktenskap. Vi utbildade 108 lärare i hur de kan erbjuda psykosocialt stöd till elever samt hur de ska undervisa i katastrofsituationer. I fortsättningen vill KUH stöda utbildningssektorn mer heltäckande. Behoven inom utbildningssektorn är enorma. 50 000 lärare har lämnat sektorn på grund av kriget.