Karta över Syrien

Syrien

I Syrien stöder vi interna flyktingar med utbildning och mathjälp runtom landet i samarbete med vår partnerorganisation IOCC. Vi vill säkra barnens skolgång och genom stödundervisning hjälper vi dem som tvingats till långa avbrott från skolan på grund av kriget.

Resultaten av vårt arbete 2019

Under år 2019 fokuserade KUH på att restaurera skolor i Östra Ghouta. Fungerande och säkra skolor är en av de viktigaste faktorerna när evakuerade familjer funderar på att återvända till hemtrakten. Vi stödde restaureringen av 6 skolor och bidrog 16 524 barn med skolmaterial ock skoldräkt.

I fortsättningen vill KUH stöda utbildningssektorn mer heltäckande. Under 2019  fick 160 lärare kompletterande utbildning som förstärkte deras kunnande i att stöda elever som lidit av konflikterna. Behoven inom utbildningssektorn är enorma. 50 000 lärare har lämnat sektorn på grund av kriget.