Integritetsskyddet

På den här sidan får du information om hur Kyrkans Utlandshjälp utnyttjar cookies och samlar in persondata.

Cookies

När du besöker Utlandshjälpens webbsidor, lagrar din webbläsare automatiskt cookies på hårdskivan. En cookie kan innehålla text, siffror, datum, platsangivelser och annan data men inga personliga uppgifter. En cookie från oss är inte en applikation och den kan inte smitta din dator med virus eller installera skadliga program. En cookie från oss kan inte skada din dator.

Vi kan med hjälp av cookies ta reda på besökarfrekvensen på våra sidor och vilka inställningar besökaren valt (t ex språkinställningar) och vi kan se hur våra sidor används (dvs hur besökaren klickat sig fram) och vi kan rikta och styra reklamen (så att vi t ex inte visar samma reklam flera gånger). Vi följer dock inte upp enskilda besökare , utan vi statistikför besökarna i stort enligt t ex klickningsbeteendet och det geografiska läget.

Med hjälp av cookies försöker vi göra upplevelsen av våra sidor bättre för besökaren och visa sådan reklam som vi tror att besökaren är intresserad av. Du kan t ex se vår reklam när du besöker andra webbsidor. Det är möjligt tack vare cookies.

Ifall du inte vill ta emot cookies bör du ställa in webbläsaren så att cookies hindras.

Personregistret

När du registrerar dig som givare eller skaffar Annorlunda Gåvor från vår webbplats, registrerar vi dina personuppgifter. Det gör vi för att vi upprätthåller ett register över dem som stöder oss och för att utveckla våra tjänster samt för marknadsföring och för att kunna vara i kontakt med våra kunder. I registret antecknas de uppgifter som givaren själv uppgett eller som har framkommit på annat sätt. Utöver det kan i registret antecknas sådana uppgifter, som framkommer i samband med ett service- eller kundförhållande (t ex uppgifter om gåvans givare, adresskällor eller roller). Inga uppgifter ges till tredje part.

Endast av registerhållaren befullmäktigade personer har rätt att använda registret. Uppgifterna är lagrade i en datafil som är skyddad med lösenord och brandmurar.

En person har rätt att få kontrollera uppgifterna om sig själv i registret och anhålla om att felaktiga uppgifter korrigeras. Begäran om en kontroll riktas till den person som ansvarar för registret. Kontrollen utförs kostnadsfritt en gång per år.

Till registerbeskrivningen