Kirkon Ulkomaanapu kunnioittaa ja suojelee verkkosivuillaan vierailevien henkilöiden,  asiakkaidensa sekä vapaaehtois- ja sidosryhmätyössä toimivien henkilöiden yksityisyyttä. Tältä sivulta löydät tietosuojaperiaatteemme, sivujemme käyttöehdot ja rekisteriselosteet.


Kirkon Ulkomaanavun tietosuojavastaavana toimii lakiasiantuntija Viivi Varila.
Tietosuojavastaavan yhteystiedot: sähköposti dataprotection[a]kirkonulkomaanapu.fi, puhelin +358 50 577 7114, Tietosuojavastaavaan voi olla yhteydessä kaikissa asioissa, jotka liittyvät rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyyn tai tietosuoja-asetukseen perustuvien oikeuksien käyttöön.

Tietosuojaperiaatteemme

 • Keräämme ja käsittelemme vain tarpeellista tietoa ja poistamme vanhentuneet tiedot
 • Käytämme henkilötietoja viestinnässä, asiakaspalvelussa ja palveluiden toimittamisessa
 • Henkilötietoja käsitellään keskitetysti KUA:n keskustoimistolla Helsingissä
 • Tietoja käsitellään sidosryhmissä ja vapaaehtoisverkostoissa aktiivisesti toimivien henkilöiden toimesta keskitetyn rekisterin ulkopuolella myös muilla paikkakunnilla ja tapahtumissa, joissa kyseistä toimintaa toteutetaan ja mahdollisesti kerätään henkilötietoja
 • Lahjoituksen tehneiden henkilöiden tiedot kootaan lahjoittajarekisteriin
 • Henkilötietoja käytetään myös luvallisen markkinoinnin sekä mainonnan kohdentamiseen
 • Emme lähtökohtaisesti luovuta henkilötietoja järjestön ulkopuolelle


Tarkempaa tietoa henkilötietojen käsittelystä ja käyttämisestä sekä omista oikeuksistasi löydät alla olevista henkilötietorekisteriselosteista.

Evästeet

Lahjoittajarekisteriseloste

Markkinointirekisteriseloste

Sidosryhmätyön rekisteriseloste

Taloushallinnon rekisteriseloste

Kansainvälisen vapaaehtoistyön rekisteriseloste


Evästeet


Vieraillessasi Kirkon ulkomaanavun nettisivuilla, tallentaa nettiselaimesi laitteesi kovalevylle automaattisesti evästeitä.  Eväste voi sisältää tekstiä, numeroita, päivämääriä, paikkatietoja, ja muuta dataa mutta evästeisiin ei tallennu mitään henkilökohtaisia tietoja. Eväste ei myöskään ole sovellus, eikä sen avulla voi koneeseesi päästä viruksia tai muita haittaohjelmia.  Evästeistä ei ole koneellesi minkäänlaista haittaa.

Evästeiden avulla voidaan selvittää sivuston kävijämääriä, tallentaa sivustolla tehtyjä valintoja (esim. kieliasetukset), seurata kuinka sivustoa käytetään (ns. klikkauspolut) sekä kohdentaa ja hallita mainontaa (esim. ei näytetä samoja mainoksia useaan kertaan). Emme kuitenkaan seuraa yksittäisen kävijän tietoja, vaan tilastoimme kävijätietoja esim. käyttäytymisen ja maantieteellisen sijainnin perusteella.

Evästeiden avulla pyrimme parantamaan käyttökokemusta sivuillamme sekä tuomaan sivuille mainontaa joka käyttäjää kiinnostaa. Voit esimerkiksi nähdä muilla sivuilla vieraillessasi Kirkon Ulkomaanavun mainontaa. Tämä on mahdollista evästeiden avulla.

Toisenlaisen lahjan sivustolla Fonecta Audience Insights mittaa ja analysoi minkälaiset ihmiset sivustolla käyvät ja muodostaa raportin kävijäprofiilista. Fonecta kerää ja analysoi Toisenlaisen lahjan sivuston käyttöä Fonectan evästepolitiikan mukaisesti.

Mikäli Kirkon Ulkomaanavun sivuilla vieraileva kävijä ei halua KUA:n edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, voi evästeiden käytön kieltää selaimen asetuksista.


Lahjoittajarekisteriseloste


Yhdistetty rekisteriseloste- ja informointiasiakirja

1. Rekisterinpitäjä


Kirkon Ulkomaanapu sr (Y-tunnus: 0998454-4)
Eteläranta 8, PL 210
00131 Helsinki
Puh. 020 787 1200 (info)


2. Yhteystiedot henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa


lahjoittajapalvelu[at]kirkonulkomaanapu.fi
Eteläranta 8, PL 210
00131 Helsinki
Puh. 020 787 1201


3. Rekisterin nimi


Kirkon Ulkomaanavun (KUA) lahjoittajarekisteri


4. Henkilötietojen käsittelyn laillinen peruste ja tarkoitus


Henkilötietolain 8 §:n ja EU:n tietosuoja-asetuksen 2 luvun mukaiset yleiset edellytykset.


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on viestiä Kirkon Ulkomaanavun avustustyöstä ja aktivoida ihmisiä mukaan toimintaan.

Tarvittavien henkilötietojen käsittely on välttämätön edellytys tarkoituksen toteuttamiseksi.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on lahjoittajasuhde eli asiakkuus, joka astuu voimaan lahjoituksen tekemisestä joko tilisiirron, verkon, puhelimen tai tekstiviestin kautta tai varainhankinnallisen tuotteen ostosta.


Tietojen tyypillisimmät käyttöalueet ovat:


Lahjoittajien tunnistaminen, lahjoitus- ja yhteydenottohistorian hallinta, viestintä lahjoitusvarojen käytöstä ja niiden tarpeesta, asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden hoitaminen, lahjoittamiseen ja muu asiayhteyteen liittyvän suhteen hoitaminen, palveluiden kehittäminen, suoramarkkinointi, lahjoituspyynnöt, tapahtumakutsut, digimarkkinointi ja etämyynti, asiakas- ja mielipidetutkimukset.

Kirkon Ulkomaanapu säilyttää vain järjestön toiminnan ja tietojen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja, joiden käsittelylle on lailliset edellytykset. Lahjoittajien tietoja säilytetään kunnes viimeisestä lahjoituksesta tai varainhankinnallisen tuotteen ostosta on kulunut kuusi vuotta, jonka jälkeen tiedot anonymisoidaan tai hävitetään tietoturvallisesti.

Henkilötietoja voidaan käsitellä soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin kolmansilla osapuolilla, mukaan lukien markkinointi, etämyynti ja markkina- sekä mielipidetutkimukset. Kolmannet osapuolet voivat olla mainostoimistoja, painotaloja tai vastaavia yhteistyökumppaneita, jotka tukevat rekisterin tarkoituksen toteutumista.

KUA:lla on asianmukaiset sopimukset tällaisten kolmansien tahojen kanssa henkilötietojen käsittelyä varten


5. Rekisterin tietosisältö


Rekisteriin tallennetaan soveltuvasti seuraavat tiedot:


Nimitiedot
Yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköposti)
Asiointikieli
Sukupuoli
Lahjoitustiedot
Testamenttilahjoitusten käsittelyssä tarvittavat tiedot
Kiinnostustiedot (esim. vapaaehtoistyö)
Osoitelähde (mitä kautta osoite on tullut rekisteriin)
Roolit (esim. kuukausilahjoittaja, lehdensaaja, vapaaehtoinen)
Toiveet yhteydenottotavasta (sähköpostitse, kirjeitse)
Lupatiedot (mahdolliset yhteydenottokiellot)
Kuukausilahjoitustiedot (kuukausisumma, -kohde, eräpäivä, verkkolaskuosoite, pankkitilinumero, syntymävuosi)
Asiakassuhteen alkamis- ja päättymisajankohta
Yhteydenottojen historiatiedot


6. Säännönmukaiset tietolähteet


Lahjoittajia koskevia henkilötietoja kerätään tekstiviestin, verkon, puhelimen tai pankin tiliotteiden ja viitesiirtojen tulleista lahjoituksista ja tiedoista. Lisäksi kuukausilahjoitusten käynnistymisistä, muutoksista ja lopetuksista saadaan tietoa pankin sähköisen tiedonsiirron kautta. Rekisteriin tallennetaan lahjoittajien tiedot, jotka hän itse on antanut, jotka ovat syntyneet asiakkuuden perusteella tai jotka on hankittu lahjoitusten perusteella esimerkiksi Fonecta Finder -sivulta. Rekisteriin voidaan myös tallentaa sellaisia tietoja, jotka muodostuvat palvelun antamisen tai ylläpidon yhteydessä (esimerkiksi lahjoitustiedot, osoitelähde tai roolit). Lisäksi testamenttilahjoituksista saadaan tietoa kuolinpesien hoitajilta.

Välttämättömien tietojen antaminen on edellä mainituissa lahjoittamismuodoissa lahjoittamisen edellytys.

Rekisterissä ei tehdä automaattisia päätöksiä.


7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset


Säätiö ei luovuta rekisterissään olevien tietoja ulkopuolisille muihin kuin tässä rekisteriselosteessa mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi ja lakisääteisten tehtäviensä täyttämiseksi tai oikeuksiensa toteuttamiseksi ilman asianomaisen nimenomaista ja tietoista suostumusta.

Rekisteröityjen henkilötietoja voidaan käsitellä Kirkon Ulkomaanavun markkinoinnin ja etämyynnin toteuttamiseen osallistuvilla yhteistyökumppaneilla (esim. postitusfirma) tai mahdollista asiakas- tai mielipidetutkimusta varten. Kirkon Ulkomaanavulla on asianmukaiset sopimukset tällaisten kolmansien tahojen kanssa henkilötietojen käsittelyä varten.


8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle


Kirkon Ulkomaanapu ei luovuta lahjoittaja- ja sidosryhmärekisterissään olevia tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


9. Rekisterin suojauksen periaatteet


Manuaalinen aineisto:


Fyysisessä muodossa käsiteltävää aineistoa säilytetään ja käsitellään lukituissa ja valvotuissa tiloissa.


Sähköinen aineisto:


Rekisteriä ylläpidetään sähköisessä muodossa Salesforce –järjestelmässä sekä pieniltä osin verkkolevyllä. Järjestelmien tietokannat ja ohjelmistot ovat palveluntuottajan tiloissa, johon työasemilta on käyttäjä- ja salasanasuojauksin suojattu käyttöliittymä.

Rekisterin käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jonka järjestelmä pakottaa vaihtamaan määräajoin. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Samalla lukitaan käyttäjätunnus.

Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti. Rekisterinpitäjä on järjestänyt tiloihinsa kulunvalvonnan.


10. Tarkastusoikeus ja tietojen korjaaminen


Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa säätiön rekisterissä olevat itseään koskevat tiedot ja pyytää virheellisten tietojen korjaamista. Rekisteröity voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön henkilökohtaisesti tai kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle, joka vastaa kirjallisen tarkastusoikeuden toteuttamisesta.

Rekisteriin ei sisälly tietoja, joiden osalta tarkastusoikeutta ei voida toteuttaa. Rekisteröity voi esittää tiedon korjaamista milloin tahansa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tietoja voidaan oikaista tai täydentää rekisterinpitäjän toimesta tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojen käsittelyn rajoittamista ja vastustaa tietojen käsittelyä.

Kirkon Ulkomaanavun rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen, muuttaa niiden julkaisemista koskevaa suostumustaan sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Mikäli henkilö ei toivo Kirkon Ulkomaanavulta lainkaan postia tai yhteydenottoja, hän voi kieltää sen ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan henkilöön.

KUA poistaa tarpeettomat henkilötiedot rekisteristä rekisteröidyn pyynnöstä.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle.


11. Tietojen säilyttäminen


Lahjoittajien tietoja säilytetään niin pitkään kuin niiden käsittelyn tarkoituksen kannalta on tarpeen. Kun tiedot ovat käyneet tarpeettomiksi, ne poistetaan tai anonymisoidaan. Kirjanpitoaineistoa säilytetään kymmenen vuotta.


Markkinointirekisteriseloste


Yhdistetty rekisteriseloste- ja informointiasiakirja


1. Rekisterinpitäjä


Kirkon Ulkomaanapu sr (Y-tunnus: 0998454-4)
Eteläranta 8, PL 210
00131 Helsinki
Puh. 020 787 1200 (info)


2. Yhteystiedot henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa


lahjoittajapalvelu[at]kirkonulkomaanapu.fi
Eteläranta 8, PL 210
00131 Helsinki
Puh. 020 787 1201


3. Rekisterin nimi


Kirkon Ulkomaanavun (KUA) markkinointirekisteri


4. Henkilötietojen käsittelyn laillinen peruste ja tarkoitus


Henkilötietolain 8 §:n ja EU:n tietosuoja-asetuksen 2 luvun mukaiset yleiset edellytykset.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on viestiä Kirkon Ulkomaanavun avustustyöstä ja aktivoida ihmisiä mukaan toimintaan.

Tarvittavien henkilötietojen käsittely on välttämätön edellytys tarkoituksen toteuttamiseksi.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on suostumus.

Tietojen tyypillisimmät käyttöalueet ovat:

lahjoittajien tunnistaminen, viestintä lahjoitusvarojen käytöstä ja niiden tarpeesta, palvelujen kehittäminen, suoramarkkinointi, lahjoituspyynnöt, tapahtumakutsut, digimarkkinointi ja etämyynti, asiakas- ja mielipidetutkimukset.

Kirkon Ulkomaanapu säilyttää vain järjestön toiminnan ja tietojen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja, joiden käsittelylle on lailliset edellytykset. Tarpeettomaksi muuttuneet tiedot ja tiedot, joiden käsittelylle ei enää muutoin ole perustetta, anonymisoidaan tai hävitetään tietoturvallisesti.

Henkilötietoja voidaan käsitellä soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin kolmansilla osapuolilla, mukaan lukien markkinointi, etämyynti ja markkina- sekä mielipidetutkimukset. Kolmannet osapuolet voivat olla mainostoimistoja, painotaloja tai vastaavia yhteistyökumppaneita, jotka tukevat rekisterin tarkoituksen toteutumista.

KUA:lla on asianmukaiset sopimukset tällaisten kolmansien tahojen kanssa henkilötietojen käsittelyä varten.


5. Rekisterin tietosisältö


Markkinointirekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:


Nimitiedot
Yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköposti)
Asiointikieli
Sukupuoli
Kiinnostustiedot (esim. vapaaehtoistyö)
Osoitelähde (mitä kautta osoite on tullut rekisteriin)
Roolit (esim. lehdensaaja, vapaaehtoinen)
Toiveet yhteydenottotavasta (sähköpostitse, kirjeitse)
Lupatiedot (mahdolliset yhteydenottokiellot)
Yhteydenottojen historiatiedot


6. Säännönmukaiset tietolähteet


Markkinointirekisterin henkilötietoja kerätään eri kanavien kautta yhteystietonsa Kirkon Ulkomaanavulle antaneista henkilöistä (esim. uutiskirjeen tilaus, lomakkeen täyttö KUA:n verkkosivuilla, kilpailun/arvontakortin täyttäminen).

Välttämättömien tietojen antaminen on edellä mainituissa markkinoinnin vastaanottamisen edellytys.

Rekisterissä ei tehdä automaattisia päätöksiä.


7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset


Säätiö ei luovuta rekisterissään olevien tietoja ulkopuolisille muihin kuin tässä rekisteriselosteessa mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi ja lakisääteisten tehtäviensä täyttämiseksi tai oikeuksiensa toteuttamiseksi ilman asianomaisen nimenomaista ja tietoista suostumusta.

Rekisteröityjen henkilötietoja voidaan käsitellä Kirkon Ulkomaanavun markkinoinnin ja etämyynnin toteuttamiseen osallistuvilla yhteistyökumppaneilla (esim. postitusfirma) tai mahdollista asiakas- tai mielipidetutkimusta varten. Kirkon Ulkomaanavulla on asianmukaiset sopimukset tällaisten kolmansien tahojen kanssa henkilötietojen käsittelyä varten


8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle


Kirkon Ulkomaanapu ei luovuta lahjoittaja- ja sidosryhmärekisterissään olevia tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


9. Rekisterin suojauksen periaatteet


Markkinointirekisteriä ylläpidetään sähköisessä muodossa Salesforce –järjestelmässä, sähköposti-järjestelmä Apsiksessa sekä pieniltä osin verkkolevyllä Excel-tiedostoina. Järjestelmien tietokannat ja ohjelmistot ovat palveluntuottajan tiloissa, johon työasemilta on käyttäjä- ja salasanasuojauksin suojattu käyttöliittymä.

Rekisterin käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jonka järjestelmä pakottaa vaihtamaan määräajoin. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Samalla lukitaan käyttäjätunnus.

Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti. Rekisterinpitäjä on järjestänyt tiloihinsa kulunvalvonnan.


10. Tarkastusoikeus ja tietojen korjaaminen


Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa KUA:n rekisterissä olevat itseään koskevat tiedot ja pyytää virheellisten tietojen korjaamista. Rekisteröity voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön henkilökohtaisesti tai kirjallisesti kohdassa 2 mainittuihin yhteystietoihin. Tarkastusoikeus toteutetaan viikon kuluessa pyynnön esittämisestä.

Rekisteriin ei sisälly tietoja, joiden osalta tarkastusoikeutta ei voida toteuttaa. Rekisteröity voi esittää tiedon korjaamista milloin tahansa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tietoja voidaan oikaista tai täydentää rekisterinpitäjän toimesta tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojen käsittelyn rajoittamista ja vastustaa tietojen käsittelyä.

Kirkon Ulkomaanavun rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen, muuttaa niiden julkaisemista koskevaa suostumustaan sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Mikäli henkilö ei toivo Kirkon Ulkomaanavulta lainkaan postia tai yhteydenottoja, hän voi kieltää sen ottamalla kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen.

KUA poistaa tarpeettomat henkilötiedot rekisteristä rekisteröidyn pyynnöstä.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle.


11. Tietojen säilyttäminen


Tietoja säilytetään toistaiseksi, niin kauan kuin ne ovat tarpeellisia. Tarpeettomaksi muuttuneet tiedot ja tiedot, joiden käsittelylle ei enää muutoin ole perustetta, hävitetään tietoturvallisesti.


Sidosryhmätyön rekisteriseloste


Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja


1. Rekisterinpitäjä


Kirkon Ulkomaanapu sr (Y-tunnus 0998454-4)
Eteläranta 8, PL 210
00131 Helsinki
Puh. 020 787 1200 (info)
sähköposti: asiakaspalvelu[at]kirkonulkomaanapu.fi


2. Rekisteriasioista vastaava henkilö


Tuulia Kokkonen, vs yksikön päällikkö
Eteläranta 8, PL 210
00131 Helsinki
Puh. 040 358 1577
Sähköposti: tuulia.kokkonen[at]kirkonulkomaanapu.fi


3. Rekisterin nimi


Kirkon Ulkomaanavun (KUA) sidosryhmätyön ja vapaaehtoistyön rekisteri.


4. Henkilötietojen käsittelyn laillinen perusta ja tarkoitus


Henkilötietolain 8 §:n ja EU:n tietosuoja-asetuksen 2 luvun mukaiset yleiset edellytykset.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Kirkon Ulkomaanavun sidosryhmätyön ja vapaaehtoistoiminnan toteuttaminen.

Tarvittavien henkilötietojen käsittely on välttämätön edellytys tarkoituksen toteuttamiseksi.

Tietojen käsittelyn laillinen perusta on ihmisten itsensä antama suostumus, jos henkilö ei luovuta henkilötietojaan, osallistuminen sidosryhmätyöhön tai vapaaehtoistoimintaan ei ole mahdollista. Ulkomaanmatkojen yhteydessä eräiden henkilötietojen luovuttaminen on matkalle osallistumisen edellytys.

Tietojen tyypillisimmät käyttöalueet ovat:

Sidosryhmä- ja vapaaehtoissuhteiden hoitaminen, sidosryhmä- ja vapaaehtoistoiminnan organisoiminen ja koordinaatio, uutiskirjeet ja viestintä KUAn työstä, palveluiden kehittäminen, lahjoituspyynnöt, tapahtumien ja matkojen kutsut ja –ilmoittautumiset, matkalaskut, raportointi rahoittajille.

Kirkon Ulkomaanapu säilyttää vain järjestön toiminnan ja tietojen käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja, joiden käsittelylle on lailliset edellytykset. Tarpeettomiksi muuttuneet tiedot ja tiedot joiden käsittelylle ei enää muutoin ole perustetta, anonymisoidaan tai hävitetään tietoturvallisesti.

Henkilötietoja voidaan käsitellä soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin kolmansilla osapuolilla, mukaan lukien markkinointi, etämyynti ja markkina- sekä mielipidetutkimukset. Kolmannet osapuolet voivat olla mainostoimistoja, painotaloja tai vastaavia yhteistyökumppaneita, jotka tukevat rekisterin tarkoituksen toteutumista.

KUA:lla on asianmukaiset sopimukset tällaisten kolmansien tahojen kanssa henkilötietojen käsittelyä varten.


5. Rekisterin tietosisältö


Rekisteriin kootaan vain välttämätöntä tietoa, joka voi tarpeen mukaan seuraavanlaista:


Nimitiedot
Yhteystiedot (puhelinnumero, osoite, sähköposti)
Sukupuoli (rahoittajaraportointi)
Ikä tai syntymäaika
Ammatti tai muut cv-tiedot (esim matkajärjestelyjen yhteydessä)
Rooli (esim. vapaaehtoinen, matkan osallistuja, yhteistyökumppani)
Terveystietoja, passitietoja, lähiomaisen yhteystietoja (matkajärjestelyjen yhteydessä)
Vanhempien alaikäisille lapsilleen antamia suostumuksia osallistua tapahtumiin
Suostumus valokuvien julkaisemisesta
Valokuvia tapahtumiin ja matkoille osallistuvista
Suostumus yhteydenotoista vapaaehtoistehtävään liittyen


6. Säännönmukaiset tietolähteet


Henkilöitä koskevia tietoja vastaanotetaan henkilöltä itseltään puhelimessa, sähköpostilla, verkkopalvelujen ja sosiaalisen median kautta (Outlook, Questback essentials, Apsis, Mailman, WordPress, Facebook sekä paperisilla lomakkeilla.) Tietojen päivittäminen tapahtuu edellä mainituilla tavoilla. Rekisterissä ei tehdä automaattisia päätöksiä.


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset


Säätiö ei luovuta rekisterissään olevien tietoja ulkopuolisille muihin kuin tässä rekisteriselosteessa mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi ja lakisääteisten tehtäviensä täyttämiseksi tai oikeuksiensa toteuttamiseksi ilman asianomaisen nimenomaista ja tietoista suostumusta.

Rekisteröityjen henkilötietoja voidaan käsitellä Kirkon Ulkomaanavun sidosryhmätyön tai vapaaehtoistyön toteuttamiseen osallistuvilla yhteistyökumppaneilla esim matkatoimistot ja postitusfirma. Kirkon Ulkomaanavulla on asianmukaiset sopimukset tällaisten kolmansien tahojen kanssa henkilötietojen käsittelyä varten.

Henkilötietoja saatetaan luovuttaa myös sidosryhmissä ja vapaaehtoisverkostoissa aktiivisesti toimiville henkilöille, siinä määrin kuin se on välttämätöntä toiminnan toteuttamiseksi esim. tervetulokirjeiden lähettäminen uudelle jäsenelle vapaaehtoisen toimesta ja paikallisen toiminnan järjestämiseksi.


8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle


Henkilötietoja siirretään EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ainoastaan henkilön matkustaessa. Tällöin henkilö antaa henkilökohtaisen suostumuksensa henkilötietojen luovuttamisesta esim. viisumin tai majoituksen järjestämiseksi.


9. Rekisterin suojauksen periaatteet


Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen):


Fyysisessä muodossa käsiteltävää aineistoa säilytetään ja käsitellään lukituissa ja valvotuissa tiloissa.


Sähköinen aineisto:


Rekisteriä ylläpidetään sähköisessä muodossa. Tietoja rekisteröidään seuraaviin tietojärjestelmiin:
Microsoft Office ohjelmat, Outlook, Questback essentials, Apsis, Mailman, WordPress, Microsoft Dynamics NAV, Gredi; osa tiedoista saatetaan kerätä manuaalisesti. Järjestelmien tietokannat ja ohjelmistot ovat palveluntuottajan tiloissa, johon työasemilta on käyttäjä- ja salasanasuojauksin suojattu käyttöliittymä.

Rekisterin käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jonka järjestelmä pakottaa vaihtamaan määräajoin. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Samalla lukitaan käyttäjätunnus.

Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti. Rekisterinpitäjä on järjestänyt tiloihinsa kulunvalvonnan.


10. Tarkastusoikeus ja tietojen korjaaminen


Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa säätiön rekisterissä olevat itseään koskevat tiedot ja pyytää virheellisten tietojen korjaamista. Rekisteröity voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön henkilökohtaisesti tai kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle, joka vastaa kirjallisen tarkastusoikeuden toteuttamisesta. Tarkastusoikeus toteutetaan viivytyksettä.

Rekisteriin ei sisälly tietoja, joiden osalta tarkastusoikeutta ei voida toteuttaa. Rekisteröity voi esittää tiedon korjaamista milloin tahansa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tietoja voidaan oikaista tai täydentää rekisterinpitäjän toimesta tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojen käsittelyn rajoittamista ja vastustaa tietojen käsittelyä.

KUA poistaa tarpeettomat henkilötiedot rekisteristä rekisteröidyn pyynnöstä.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle.


11. Tietojen säilyttäminen


Tietoja säilytetään toistaiseksi, niin kauan kuin ne ovat tarpeellisia. Tarpeettomiksi muuttuneet tiedot ja tiedot joiden käsittelylle ei enää muutoin ole perustetta, hävitetään tietoturvallisesti.

Taloushallinnon rekisteriseloste

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja


1. Rekisterinpitäjä


Kirkon Ulkomaanapu sr (Y-tunnus 0998454-4)
Eteläranta 8, PL 210
00131 Helsinki
Puh. 020 787 1200 (info)
sähköposti: asiakaspalvelu[at]kirkonulkomaanapu.fi


2. Rekisteriasioista vastaava henkilö


Päivi Toiviainen
Eteläranta 8, PL 210
00131 Helsinki
Puh. 020 787 1200 (info)
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kirkonulkomaanapu.fi (ilman skandimerkkien ylämerkkejä)


3. Rekisterin nimi


Kirkon Ulkomaanavun (KUA) taloushallinnon henkilötietorekisteri.


Lahjoitustoimintaan liittyvät asiat on kuvattu eri dokumentissa.


4. Henkilötietojen käsittelyn laillinen perusta ja tarkoitus


Henkilötietolain 8 §:n ja EU:n tietosuoja-asetuksen 2 luvun mukaiset yleiset edellytykset.


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on:

 • maksuliikenteen toteuttaminen (mm. osto-, kulu- ja matkalaskut)
 • kirjanpidon toteuttaminen
 • tilintarkastajien sekä institutionaalisten rahoittajien vaatimusten täyttäminen
 • verohallinnon vaatimusten täyttäminen.


Tarvittavien henkilötietojen käsittely on välttämätön edellytys tarkoituksen toteuttamiseksi. Tietojen käsittelyn laillinen perusta on lainsäädäntö sekä sopimukset institutionaalisten rahoittajien kanssa.


Tietoja rekisteröidään seuraaviin tietojärjestelmiin:


Ostolaskut: OpusCapita
Maksun saajat: Microsoft Dynamics NAV, Basware, M2
Maksut: Microsoft Dynamics NAV, Basware, M2
Myyntilaskut: Microsoft Dynamics NAV
Tiliotteet: sähköisinä tiedostoina verkkolevyllä
Kirjanpidon tapahtumat: Microsoft Dynamics NAV
Järjestelmien käyttäjät: OpusCapita, Microsoft Dynamics NAV, Basware, M2
Vanhempi aineisto yllä lueteltujen tietojen osalta on manuaalisena aineistona.


Henkilötietoja voidaan käsitellä soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin kolmansilla osapuolilla. Kolmansia osapuolia ovat käytössä olevat ohjelmistot ja niistä vastaavat ohjelmistotoimittajat.


KUA:lla on asianmukaiset  sopimukset tällaisten kolmansien tahojen kanssa henkilötietojen käsittelyä varten.


Rekisterissä ei tehdä automatisoituja päätöksiä.


5. Rekistereiden tietosisältö


Rekistereihin kootaan seuraavaa tietoa:

Ostolaskut: nimi

Maksun saajat: nimi, osoite, pankkiyhteystiedot, henkilötunnus (M2)

Maksut: nimi, osoite, pankkiyhteystiedot

Myyntilaskut: nimi, osoite

Tiliotteet: nimi, maksun saajan pankkitilin numero

Kirjanpidon tapahtumat: nimi

Järjestelmien käyttäjät: nimi


6. Säännönmukaiset tietolähteet


Ostolaskut: toimittajien lähettämät laskut
Maksun saajat: maksun saajien itse toimittamat dokumentit, HR
Maksut: maksun saajien itse järjestelmään tekemänsä matka- tai kuluveloitukset tai itse toimittamat dokumentit
Myyntilaskut: työntekijöiden toimittamat laskutuspyynnöt
Tiliotteet: pankit
Kirjanpidon tapahtumat: edellä mainitut kirjanpidon edustajärjestelmät, maksun saajien itse toimittamat dokumentit, muistiotositepyynnöt
Järjestelmien käyttäjät: HR, IT


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset


Tietoja luovutetaan maksupalveluiden toimittajille, tilintarkastajille, veroviranomaisille sekä institutionaalisten rahoittajien tilintarkastajille.

Säätiö ei luovuta rekisterissään olevien tietoja konsernin ulkopuolisille tahoille muihin kuin tässä rekisteriselosteessa mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi ja lakisääteisten tehtäviensä täyttämiseksi tai oikeuksiensa toteuttamiseksi ilman asianomaisen nimenomaista ja tietoista suostumusta.

 
8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle


Jos edellä mainittujen oikeuksien ja velvollisuuksien täyttäminen tai KUA:n kumppaneiden (kuten rahoittajien) asettamat vaatimukset niin edellyttävät, henkilötietoja saatetaan luovuttaa EU/EEA-alueen ulkopuolelle, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Tietoja voidaan siirtää esimerkiksi Komission hyväksymien mallilausekkeiden nojalla tai Yhdysvaltoihin vastaanottajille, jotka ovat sitoutuneet EU-US Privacy Shield -järjestelyyn.

Toimitamme halutessasi kopion mallisopimuslausekkeista, voit pyytää sitä kohdassa 2 mainituilta vastuuhenkilöiltä.


9. Rekistereiden suojauksen periaatteet


Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen):


Fyysisessä muodossa käsiteltävää aineistoa säilytetään ja käsitellään lukituissa ja valvotuissa tiloissa.


Sähköinen aineisto:


Rekisteriä ylläpidetään sähköisessä muodossa. Järjestelmien tietokannat ja ohjelmistot ovat palveluntuottajien tiloissa, johon työasemilta on käyttäjä- ja salasanasuojauksin suojattu käyttöliittymä.

Rekisterin käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jonka järjestelmä pakottaa vaihtamaan määräajoin. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Samalla lukitaan käyttäjätunnus.

Tiliotetiedostoja pääsee lukemaan vain ne henkilöt, jotka tietoja tarvitsevat.

Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti. Rekisterinpitäjä on järjestänyt tiloihinsa kulunvalvonnan.


10. Tarkastusoikeus ja tietojen korjaaminen


Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa säätiön rekisterissä olevat itseään koskevat tiedot ja pyytää virheellisten tietojen korjaamista. Rekisteröity voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön henkilökohtaisesti tai kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle, joka vastaa kirjallisen tarkastusoikeuden toteuttamisesta. Tarkastusoikeus toteutetaan viikon kuluessa pyynnön esittämisestä.

Rekisteriin ei sisälly tietoja, joiden osalta tarkastusoikeutta ei voida toteuttaa. Rekisteröity voi esittää tiedon korjaamista milloin tahansa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tietoja voidaan oikaista tai täydentää rekisterinpitäjän toimesta tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojen käsittelyn rajoittamista ja vastustaa tietojen käsittelyä.

KUA poistaa tarpeettomat henkilötiedot rekisteristä rekisteröidyn pyynnöstä.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle.


11. Tietojen säilyttäminen


Tietoja säilytetään 10 vuotta.


Kansainvälisen vapaaehtoistyön rekisteriseloste


Yhdistetty rekisteriseloste-  ja informointiasiakirja


1. Rekisterinpitäjä


Kirkon Ulkomaanapu sr (Y-tunnus 0998454-4)
Eteläranta 8, PL 210
00131 Helsinki
Puh. 020 787 1200 (info)
sähköposti: asiakaspalvelu[at]kirkonulkomaanapu.fi


2. Rekisteriasioista vastaava henkilö


Suvi Aaltonen, kansainvälisen vapaaehtoistyön assistentti


Varalla Sabina Bergholm, kansainvälisen vapaaehtoistyön päällikkö ja Pauliina Kemppainen, Opettajat ilman rajoja –verkoston koordinaattori


Eteläranta 8, PL 210
00131 Helsinki
Puh. 020 787 1200 (info)
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kirkonulkomaanapu.fi


3. Rekisterin nimi


Kansainvälinen vapaaehtoistyö


4. Henkilötietojen käsittelyn laillinen perusta ja tarkoitus


Henkilötietolain 8 §:n ja EU:n tietosuoja-asetuksen 2 luvun mukaiset yleiset edellytykset:

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on toteuttaa vapaaehtoistyön koordinointia ja tiedotusta.

Tarvittavien henkilötietojen käsittely on välttämätön edellytys tarkoituksen toteuttamiseksi.

Tietojen käsittelyn laillinen perusta on vapaaehtoisuussuhde, joka astuu voimaan tilaamalla uutiskirjeen tai hakemalla vapaaehtoiseksi. Ulkomaanmatkojen yhteydessä eräiden henkilötietojen luovuttaminen on matkalle osallistumisen edellytys.

Rekisteriin merkitään seuraavat tiedot, joita säätiö tarvitsee rekisteröidyistä edellä mainitun tarkoituksen toteuttamiseksi. Tietojen tyypillisimmät käyttöalueet ovat:

vapaaehtoisten tunnistaminen, vapaaehtoiskoordinaatio ja sen kehittäminen, viestintä vapaaehtoistyöstä ja sen tarpeesta, vapaaehtoisuus- ja sidosryhmäsuhteen hoitaminen, matkavalmistelut ja tapahtumien kutsut ja ilmoittautumiset ja matkalaskut.

Kirkon Ulkomaanapu säilyttää vain järjestön toiminnan ja tietojen käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja, joiden käsittelylle on lailliset edellytykset. Tarpeeksi muuttuneet tiedot ja tiedot, joiden käsittelylle ei enää muutoin ole perustetta, anonymisoidaan tai hävitetään tietoturvallisesti.


5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kootaan seuraavaa tietoa:


Nimitiedot
Yhteystiedot (puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite)
Sukupuoli
Ikä- tai syntymäaika
Ammatti tai muut cv-tiedot
Rooli (matkanjärjestelyt ja vapaaehtoistoiminta)
Terveystiedot, passitiedot, lähiomaisen yhteystiedot, verokorttitiedot, rikosrekisteriote lasten kanssa työskentelystä (matkanjärjestelyissä)
Suostumus valokuvien julkaisemisesta
Valokuvia tapahtumiin ja matkoille osallistuvista
Suostumus yhteydenotoista vapaaehtoistehtävään liittyen


6. Säännönmukaiset tietolähteet


Henkilöitä koskevia tietoja vastaanotetaan henkilöiltä itseltään puhelimessa, sähköpostilla, verkkopalvelujen ja sosiaalisen median kautta (Outlook, Questback Essentials, Apsis, WordPress, Facebook, sekä paperiset lomakkeet) Tietojen päivittäminen tapahtuu edellä mainituilla tavoilla. Rekisterissä ei tehdä automaattisia päätöksiä.


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset


Säätiö ei luovuta rekisterissään olevien tietoja ulkopuolisille muihin kuin tässä rekisteriselosteessa mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi ja lakisääteisten tehtäviensä täyttämiseksi tai oikeuksiensa toteuttamiseksi ilman asianomaisen nimenomaista ja tietoista suostumusta.

Rekisteröityjen henkilötietoja voidaan käsitellä Kirkon Ulkomaanavun kansainvälisen ja kotimaassa tapahtuvan vapaaehtoistyön toteuttamiseen osallistuvilla yhteistyökumppaneilla esim. matkatoimistot ja postitusfirma. Kirkon Ulkomaanavulla on asianmukaiset sopimukset tällaisten kolmansien tahojen kanssa henkilötietojen käsittelyä varten.

Henkilötietoja saatetaan luovuttaa myös sidosryhmissä ja vapaaehtoisverkostoissa aktiivisesti toimiville henkilöille, siinä määrin kuin se on välttämätöntä toiminnan toteuttamiseksi esim. tervetulokirjeiden lähettäminen uudelle jäsenelle vapaaehtoisen toimesta ja paikallisen toiminnan järjestämiseksi.


8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle


Säätiö ei luovuta rekisterissään olevien tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman asianomaisen nimenomaista ja  tietoista suostumusta.

Jos edellämainittujen oikeuksien ja velvollisuuksien täyttäminen tai KUA:n kumppaneiden (kuten rahoittajien) asettamat vaatimukset niin edellyttävät,  henkilötietoja saatetaan luovuttaa EU/EEA-alueen ulkopuolelle, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Tietoja voidaan siirtää esimerkiksi Komission hyväksymien mallilausekkeiden nojalla tai Yhdysvaltoihin vastaanottajille, jotka ovat sitoutuneet EU-US Privacy Shield -järjestelyyn.

Toimitamme halutessasi kopion mallisopimuslausekkeista, voit pyytää sitä kohdassa 2 mainituilta vastuuhenkilöiltä


9. Rekisterin suojauksen periaatteet


A. Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen)


Fyysisessä muodossa käsiteltävää aineistoa säilytetään ja käsitellään lukituissa ja valvotuissa tiloissa.


B. Sähköinen aineisto


Rekisteriä ylläpidetään sähköisessä muodossa. Järjestelmien tietokannat ja ohjelmistot ovat palveluntuottajan tiloissa, johon työasemilta on käyttäjä- ja salasanasuojauksin suojattu käyttöliittymä.

Rekisterin käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jonka järjestelmä pakottaa vaihtamaan määräajoin. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Samalla lukitaan käyttäjätunnus.

Tietoja rekisteröidään seuraaviin tietojärjestelmiin:
Microsoft Office ohjelmat, Outlook, Questback essentials, Apsis, Mailman, WordPress, Laura, Gredi, Dropbox, kansainvälisten vapaaehtoisverkostojen yhteiset tietokannat (vain matkajärjestelyissä)  osa tiedoista saatetaan kerätä manuaalisesti. Järjestelmien tietokannat ja ohjelmistot ovat palveluntuottajan tiloissa, johon työasemilta on käyttäjä- ja salasanasuojauksin suojattu käyttöliittymä.

Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti. Rekisterinpitäjä on järjestänyt tiloihinsa kulunvalvonnan.


10. Tarkastusoikeus ja tietojen korjaaminen


Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa säätiön rekisterissä olevat itseään koskevat tiedot ja pyytää virheellisten tietojen korjaamista. Rekisteröity voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön henkilökohtaisesti tai kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle, joka vastaa kirjallisen tarkastusoikeuden toteuttamisesta. Tarkastusoikeus toteutetaan viikon kuluessa pyynnön esittämisestä. Palkanlaskijan luona esitetty suullinen tarkastuspyyntö voidaan toteuttaa välittömästi, jos henkilö voidaan tunnistaa.

Rekisteriin ei sisälly tietoja, joiden osalta tarkastusoikeutta ei voida toteuttaa. Rekisteröity voi esittää tiedon korjaamista milloin tahansa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle tai palkanlaskijalle. Kaikkien palkkaan ja palvelussuhteiden ehtoihin vaikuttavien tietojen tulee perustua kirjalliseen dokumenttiin.

Tietoja voidaan oikaista tai täydentää rekisterinpitäjän toimesta tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojen käsittelyn rajoittamista ja vastustaa tietojen käsittelyä.

KUA poistaa tarpeettomat henkilötiedot rekisteristä rekisteröidyn pyynnöstä.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle.


11. Tietojen säilyttäminen


Tietoja säilytetään toistaiseksi, niin kauan kuin ne ovat tarpeellisia. Tarpeettomiksi muuttuneet tiedot ja tiedot, joiden käsittelylle ei enää ole perustetta, hävitetään tietoturvallisesti.