Uganda

Ugandan kartta.

Äärimmäinen köyhyys on laskenut Ugandassa nopeammin kuin missään muussa Afrikan maassa. Tuelle on kuitenkin valtava tarve etenkin Ugandan pohjoisosissa, jonne on saapunut naapurivaltioista yli miljoona pakolaista.

Kirkon Ulkomaanapu tukee Ugandassa laadukasta koulutusta, kestäviä toimeentulomuotoja ja rauhantyötä. Työ on kasvanut merkittävästi viime vuosina Ugandan nopeasti kasvaneiden pakolaismäärien vuoksi.

Väkiluku: 40,9 miljoonaa
Pääkaupunki: Kampala
Valuutta: Ugandan shillinki
Kielet: englanti (virallinen), swahili (virallinen), ganda (luganda), arabia, muut paikalliskielet
Uskonnot: protestantit (45 %),  katoliset (39%), muslimit (13.7 %), muut
KUA Ugandassa: vuodesta 2014

Työmme tuloksia

Kuvituskuva matematiikan opettajasta.

159 310

haavoittuvassa asemassa olevaa lasta ja nuorta pääsi kouluun.

Kuvituskuva kynästä ja jakoavaimesta.

70 000

oppimispakettia jaettu koulunkäynnin jatkumiseksi pandemian aikana peruskoulun ja toisen asteen oppilaille koteihin.

Kuvituskuva kämmenestä, jolta kasvaa taimi.

1 702

tukemaamme nuorta ja naista perusti yrityksen.

Ugandassa Afrikan suurin pakolaiskriisi

Ugandaa on leimannut Afrikan suurin pakolaiskriisi, jonka myötä yli miljoona pakolaista on saapunut Ugandaan Etelä-Sudanista vuodesta 2017 alkaen. Suurin osa pakolaisista on naisia ja lapsia, joille koulutus ja toimeentulomahdollisuudet ovat elintärkeitä uudessa ympäristössä.

Uganda tunnetaan maailmalla pakolaisille vastaanottavaisena maana. Pakolaisia Ugandassa on lisäksi Kongon demokraattisesta tasavallasta, Somaliasta, Ruandasta ja Burundista.

Turvallinen kouluympäristö ugandalaisille lapsille ja nuorille, toimeentulo naisille

Tunnustuksena KUA:n onnistuneelle pakolaistyölle, Ugandan valtio ja YK:n pakolaisjärjestö UNHCR on valinnut KUA:n yhteistyökumppaniksi koulutuksen ja toimeentulon edistämiseksi Bidibidissä, maailman toiseksi suurimmalla pakolaisasutusalueella.

KUA työskentelee myös pakolaisasutusalueilla Länsi-Niilissä ja Pohjois- ja Lounais-Ugandassa ja tekee kehitysyhteistyötä paikallisten yhteisöjen kanssa maan pohjoisessa ja etelässä.

Olennainen osa koulutustyötä on varmistaa oppilaille turvallinen oppimisympäristö rakentamalla koulutustiloja ja kouluttamalla opettajia vastamaan lasten erityistarpeisiin. KUA on perustanut esimerkiksi ensimmäisen koulun kehitysvammaisille Adjumanissa.

Auttaakseen nuoria työllistymään, KUA on kehittänyt liiketoimintamallin Rwamwanjan pakolaisasutusalueella kongolaisille pakolaisille ja paikallisille opiskelijoille. Hanke tukee työelämään suuntaavia nuoria liiketoimintasuunnitelmien laatimisessa, oman bisneksen aloittamisessa ja kontakteilla yksityisen sektorin työpaikkoihin esimerkiksi hotellialalla tai moottoripyöräkorjaamoissa.

KUA:n ja Omnia Education Partnerhipsin (OEP) yhteistyön ansiosta Rwamwanjan pakolaisasutusalueella on nykyään mahdollista suorittaa myös suomalainen yrittäjän ammattitutkinto.