Uganda

Ugandan kartta.

Äärimmäinen köyhyys on laskenut Ugandassa nopeammin kuin missään muussa Afrikan maassa. Tuelle on kuitenkin valtava tarve, sillä Uganda isännöi 1,5 miljoonaa pakolaista, jotka ovat kotoisin maan naapurivaltioista.

Kirkon Ulkomaanapu tukee Ugandassa laadukasta koulutusta, kestäviä toimeentulomuotoja ja rauhantyötä.

Työ on kasvanut merkittävästi viime vuosina Ugandan nopeasti kasvaneiden pakolaismäärien vuoksi. Uganda on Afrikan suurin pakolaisten vastaanottajamaa.

Ugandan lippu

Väkiluku: 45,8 miljoonaa
Pääkaupunki: Kampala
Valuutta: Ugandan shillinki
Kielet: englanti (virallinen), swahili (virallinen), ganda (luganda), arabia, muut paikalliskielet
Uskonnot: protestantit (45 %),  katoliset (39%), muslimit (13.7 %), muut
KUA Ugandassa: vuodesta 2014
TUKEA SAANEITA 2022: 301 863 (naisia 146 655)

Työmme tuloksia

Kuvituskuva matematiikan opettajasta.

2362

opettajaa sai koulutusta lastensuojelusta, psykososiaalisesta tuesta ja uudesta opetussuunnitelmasta.

Piirustus kahdesta koululaisesta.

250112

lasta ja nuorta pääsi laadukkaan koulutuksen piiriin.

Kuvituskuva kämmenestä, jolta kasvaa taimi.

5264

naista ja 245 miestä sai tukea yritystoimintansa kehittämiseen.

Ugandassa Afrikan suurin pakolaiskriisi

Ugandaa on leimannut Afrikan suurin ja nopeimmin edennyt pakolaiskriisi, jonka myötä noin 1,5 miljoonaa pakolaista on saapunut Ugandaan Etelä-Sudanista ja Kongon demokraattisesta tasavallasta vuodesta 2017 alkaen. Suurin osa pakolaisista on naisia ja lapsia, joille on elintärkeää saada uudesta ympäristössään pakolaisasutusalueilla pääsy kouluun ja toimeentulomahdollisuuksien piiriin.

Uganda tunnetaan maailmalla pakolaisille vastaanottavaisena maana. Maahan on saapunut pakolaisia myös Somaliasta, Ruandasta ja Burundista.

Turvallinen kouluympäristö ugandalaisille lapsille ja nuorille, toimeentulo naisille

Tunnustuksena KUA:n onnistuneelle pakolaistyölle, Ugandan valtio ja YK:n pakolaisjärjestö UNHCR on valinnut KUA:n yhteistyökumppaniksi koulutuksen ja toimeentulon edistämiseksi Bidibidissä, maailman toiseksi suurimmalla pakolaisasutusalueella.

KUA työskentelee myös pakolaisasutusalueilla Länsi-Niilissä ja Pohjois- ja Lounais-Ugandassa ja tekee kehitysyhteistyötä paikallisten yhteisöjen kanssa pohjoisessa ja etelässä.

Olennainen osa koulutustyötä on varmistaa oppilaille turvallinen oppimisympäristö rakentamalla koulutustiloja ja kouluttamalla opettajia vastamaan lasten erityistarpeisiin. KUA on perustanut esimerkiksi ensimmäisen koulun kehitysvammaisille Adjumanissa. Myös koulujen viihtyisyyttä ja oppilaiden ympäristötietoisuutta on lisätty etenkin Bidibidin pakolaisasutusalueella, jonka kouluissa toimi vuonna 2022 yhteensä 45 ympäristökerhoa. Kerhot ovat istuttaneet yhteensä 10 000 puuntaimea.

Auttaakseen nuoria työllistymään, KUA on kehittänyt liiketoimintamallin Rwamwanjan pakolaisasutusalueella kongolaisille pakolaisille ja paikallisille opiskelijoille. Hanke tukee työelämään suuntaavia nuoria liiketoimintasuunnitelmien laatimisessa, oman bisneksen aloittamisessa ja kontakteilla yksityisen sektorin työpaikkoihin esimerkiksi hotellialalla tai moottoripyöräkorjaamoissa.

KUA:n ja Omnia Education Partnerhipsin (OEP) yhteistyön ansiosta Rwamwanjan pakolaisasutusalueella on nykyään mahdollista suorittaa myös suomalainen yrittäjän ammattitutkinto.

Koronaviruspandemia kasvatti tyttöjen koulupudokkuutta

Ugandan koulut olivat suljettuina keväästä 2020 tammikuuhun 2022 asti. KUA on todistanut pandemian kielteisiä vaikutuksia erityisesti tyttöjen kokeman seksuaalisen väkivallan, lapsiavioliittojen ja teiniraskauksien muodossa. Koulujen avaamisen jälkeen Ugandassa on havaittu aiempaa enemmän koulupudokkuutta, mutta pandemian jälkeinen aika on haastanut myös etenkin pakolaisasutusalueiden koulutilojen ja opettajien riittävyyden.

KUA on tukenut pandemian aikana lapsen saaneita ja koulusta pudonneita tyttöjä palaamaan kouluun erityisen kiihdytetyn opetusohjelman avulla sekä järjestämällä lastenhoitoapua ja ravitsemusapua yhdessä paikallisten yhteisöjen kanssa. Näiden toimien avulla vuonna 2022 kouluun palasi 740 nuorta äitiä.