Etelä-Sudan

Etelä-Sudanin kartta.

Maailman nuorimmassa valtiossa konflikti, ruokakriisi ja romahtanut talous on ajanut miljoonia ihmisiä pakolaisiksi. Neljä miljoonaa eteläsudanilaista on jättänyt kotinsa taisteluiden vuoksi ja heistä lähes kaksi miljoonaa on paennut maasta.

Kirkon Ulkomaanapu perusti maatoimistonsa Etelä-Sudanin pääkaupunki Jubaan vuonna 2010 ja kenttätoimistoja on tällä hetkellä Piborin, Fangakin ja Mingkamanin alueilla.

KUA tekee Etelä-Sudanissa rauhantyötä sekä tukee perheiden toimeentuloa ja nuorten ammattikoulutusta.

Väkiluku: 10, 2 miljoonaa
Pääkaupunki: Juba
Valuutta: Etelä-Sudanin punta
Kielet: Englanti (virallinen), arabia, alueelliset kielet, ml. Dinka, Nuer, Bari, Zande ja Shilluk
Uskonnot: animismi, kristinusko, islam
KUA Etelä-Sudanissa: vuodesta 2010 lähtien

Työmme tuloksia

Kuvituskuva kämmenestä, jolta kasvaa taimi.

6 347

vanhempaa tuettu viljelytyökaluilla, siemenillä ja kalastusvälineillä sekä viljely- ja kalastuskoulutuksella.

Graafinen kuva säästöpossusta.

2 825

perheelle jaettu käteisavustuksia ruuansaannin ja muiden tarpeiden tukemiseksi.

Kuvituskuva kynästä ja jakoavaimesta.

414

nuorta suoritti ammattikoulutuksen jälkeisen työharjoittelun yksityissektorilla.

Etelä-Sudanin epävakaa turvallisuustilanne

Etelä-Sudanin turvallisuustilanne on erittäin ailahteleva. Levoton tilanne alkoi loppuvuonna 2013 poliittisesta valtakamppailusta presidentti Salva Kiirin ja entisen varapresidentin Riek Macharin välillä, mikä johti sisällissotaan ja etnisiin jakolinjoihin.

Osapuolet solmivat rauhan syksyllä 2015, mutta väkivaltaisuudet leimahtivat uudestaan heinäkuussa 2016. Monimutkaistuneessa konfliktissa taisteluita on käyty lukuisten eri aseryhmien välillä ja osapuolia syytetään vakavista ihmisoikeusloukkauksista.

Onnistumisia Etelä-Sudanin rauhanrakentamisessa

Kirkon Ulkomaanapu tukee uskonnollisia ja perinteisiä johtajia konfliktien lopettamisessa, rauhanrakentamisessa ja vihapuheen kitkemisessä. Boman osavaltio on välttynyt ensimmäistä kertaa moneen vuoteen kokonaan laajoilta osavaltion sisäisiltä väkivaltaisuuksilta KUA:n tukeman rauhanprosessin ja allekirjoitettujen rauhansopimusten ansiosta.

KUA pyrkii myös edistämään asukkaiden toipumista konflikteista ruoka- ja muulla hätäavulla, koulutuksella ja toimeentulomahdollisuuksilla. Etelä-Sudanissa pitkittyneen konfliktin vaikutukset näkyvät muun muassa ruokapulana.

Maaseudun olojen ja koulutuksen parantamisella kohti parempaa elämää Etelä-Sudanissa

KUA parantaa nälänhädästä kärsineessä maassa ihmisten mahdollisuuksia hankkia itselleen toimeentulon ja perheilleen ruokaa. Maanviljelijöitä ja kalastajia avustetaan tarjoamalla heille koulutusta, työkaluja ja siemeniä.

KUA on lisäksi pystyttänyt koulurakennuksia Piborin, Fangakin ja Mingkamanin alueilla. Työssä pyritään huomiomaan erityisesti tyttöjen kouluun pääseminen.

Opettajien kouluttaminen, oppimateriaalien toimittaminen ja vanhempien osallistaminen kouluhankkeisiin on osoittautunut ratkaisevaksi laadukkaan koulutuksen varmistamiseksi. KUA tukee myös toisen asteen koulutusta ja on vaikuttamassa koulutuksen suunnitteluun kansallisella tasolla.

Koulutusta lisäämällä pyritään myös ennaltaehkäisemään konflikteja ja vahvistamaan siteitä paikallisten ja pakolaisten välillä.

KUA työskentelee lisäksi eteläsudanilaisten pakolaisten kanssa Ugandassa.