Etelä-Sudan

Etelä-Sudanin kartta.

Maailman nuorimmassa valtiossa konflikti, ruokakriisi ja romahtanut talous on ajanut miljoonia ihmisiä pakolaisiksi. Neljä miljoonaa eteläsudanilaista on jättänyt kotinsa taisteluiden vuoksi ja heistä lähes kaksi miljoonaa on paennut maasta.

Kirkon Ulkomaanapu perusti maatoimistonsa Etelä-Sudanin pääkaupunki Jubaan vuonna 2010.

Vuonna 2022 lähes 9 miljoonaa eteläsudanilaista 10,7 miljoonasta oli humanitaarisen avun tarpeessa. Maata vaivaavat tulvien ja kuivuuden kaltaiset luonnonkatastrofit ja vuonna 2011 itsenäistyneen valtion koko olemassa olon ajan kestänyt konflikti. KUA tekee Etelä-Sudanissa rauhantyötä sekä tukee perheiden toimeentuloa ja nuorten ammattikoulutusta.

south sudan flag

Väkiluku: 10,7 miljoonaa
Pääkaupunki: Juba
Valuutta: Etelä-Sudanin punta
Kielet: Englanti (virallinen), arabia, alueelliset kielet, ml. Dinka, Nuer, Bari, Zande ja Shilluk
Uskonnot: animismi, kristinusko, islam
KUA Etelä-Sudanissa: vuodesta 2010 lähtien
TUKEA SAANEITA 2022: 89 723 (naisia 40 403)

Työmme tuloksia

500

rauhankomitean jäsentä sai vuonna 2022 koulutusta konfliktien ratkaisutaitojen, psykososiaalisen tuen ja rakentavan keskustelun taidoissa.

Piirustus kahdesta koululaisesta.

26763

oppijaa pääsi vuonna 2022 kattavan perusopetuksen piiriin.

1 270

nuorta sai mahdollisuuden osallistua ammatilliseen koulutukseen.

Etelä-Sudanin epävakaa turvallisuustilanne

Etelä-Sudanin turvallisuustilanne on erittäin ailahteleva. Levoton tilanne alkoi pian maan vuonna 2011 tapahtuneen itsenäistymisen jälkeen. Monimutkaistuneessa konfliktissa taisteluita on käyty lukuisten eri aseryhmien välillä ja osapuolia syytetään vakavista ihmisoikeusloukkauksista.

Vuosia jatkunut väkivalta on ajanut yli kaksi miljoonaa eteläsudanilaista pakolaisiksi naapurimaihin, joskin tilanteen rauhoittuessa ja pandemiavuosina monet palasivat takaisin kotimaahansa. Pandemia pahensi myös Etelä-Sudanin humanitaarista tilannetta erityisesti jo valmiiksi heikoimmassa asemassa olevien ihmisten kohdalla. Etelä-Sudanissa arvioidaan olevan 1,7 miljoonaa maan sisäistä pakolaista.

Turvallisuustilannetta maassa ovat heikentäneet myös viime vuosien luonnonkatastrofit kuten kuivuus ja tulvat, jotka ovat heikentäneet ruokaturvaa. Noin 1,4 miljoonan eteläsudanilaisen lapsen ja puolen miljoonan raskaana olevan tai imettävän naisen arvioitiin vuonna 2022 kärsivän akuutista aliravitsemuksesta.

Onnistumisia Etelä-Sudanin rauhanrakentamisessa

Kirkon Ulkomaanapu tukee uskonnollisia ja perinteisiä johtajia konfliktien lopettamisessa, rauhanrakentamisessa ja vihapuheen kitkemisessä. Boman osavaltio on välttynyt ensimmäistä kertaa moneen vuoteen kokonaan laajoilta osavaltion sisäisiltä väkivaltaisuuksilta KUA:n tukeman rauhanprosessin ja allekirjoitettujen rauhansopimusten ansiosta. Vuonna 2022 KUA:n järjestämiin rauhanaktiviteetteihin osallistui kaikkiaan 320 uskonnollista johtajaa.

KUA pyrkii myös edistämään asukkaiden toipumista konflikteista ruoka- ja muulla hätäavulla, koulutuksella ja toimeentulomahdollisuuksilla. Etelä-Sudanissa pitkittyneen konfliktin vaikutukset näkyvät muun muassa ruokapulana. KUA on tukenut vuonna 2022 rauhankerhoja kaikkiaan 32 koulussa Etelä-Sudanissa.

Maaseudun olojen ja koulutuksen parantamisella kohti parempaa elämää Etelä-Sudanissa

KUA parantaa nälänhädästä kärsineessä maassa ihmisten mahdollisuuksia hankkia itselleen toimeentulon ja perheilleen ruokaa. Maanviljelijöitä ja kalastajia avustetaan tarjoamalla heille koulutusta, työkaluja ja siemeniä. Eteläisen Yein alueella KUA on tukenut pakolaisuudesta Etelä-Sudaniin palanneita perheitä käteisavustuksin ja tarjoamalla maanviljelyyn liittyvää koulutusta ja välineitä. Vuonna 2022 tukea sai 400 kotitaloutta.

KUA on tukenut koulutusta myös Piborin, Fangakin ja Mingkamanin alueilla. Työssä pyritään huomiomaan erityisesti tyttöjen kouluun pääseminen.

Nuoret ovat tärkeä lenkki rauhantyössä Etelä-Sudanissa.

Opettajien kouluttaminen, oppimateriaalien toimittaminen ja vanhempien osallistaminen kouluhankkeisiin on osoittautunut ratkaisevaksi laadukkaan koulutuksen varmistamiseksi. KUA tukee myös toisen asteen koulutusta ja on vaikuttamassa koulutuksen suunnitteluun kansallisella tasolla.

Koulutusta lisäämällä pyritään myös ennaltaehkäisemään konflikteja ja vahvistamaan siteitä paikallisten ja pakolaisten välillä.

KUA työskentelee lisäksi eteläsudanilaisten pakolaisten kanssa Ugandassa.