Nepalin kartta.

Nepal

Nepal on yksi Aasian köyhimmistä maista. Noin neljännes väestöstä elää yhä köyhyysrajan alapuolella. Suurin osa ihmisistä saa toimeentulonsa maataloudesta. Nepalin maaseudulta muutetaan paljon töihin ulkomaille, erityisesti Intiaan. Seurauksena on tullut ongelmia, kuten ihmiskauppaa.

Kirkon Ulkomaanavun työ Nepalissa keskittyy erityisesti köyhien ja syrjäytyneiden naisten ja lasten oikeuksien vahvistamiseen, toimeentulomahdollisuuksien parantamiseen ja ihmisoikeuksiin. Työssä otetaan huomioon luonnonkatastrofivalmiuden parantaminen.

Nepalin lippu

Nepal

Väkiluku: 29,7 miljoonaa
Pääkaupunki: Katmandu
Valuutta: Rupia
Kielet: nepali (virallinen), lukuisia muita vähemmän puhuttuja kieliä
Uskonnot: hindulaisuus (81 %), buddhalaisuus (9%), islam (4%), kirat (3 %), kristinusko (1 %), muut
KUA Nepalissa: vuodesta 2013

Työmme tuloksia vuonna 2019

Nepalin syrjittyjen väestöryhmien tukeminen

Pyrimme tukemaan Nepalin syrjittyjä väestöryhmiä, joiden jäsenet ovat aiemmin joutuneet toimimaan esimerkiksi maaorjina. Tarjoamme vapautuneille  maaorjille ihmisoikeustietoa sekä ammattikoulutusta. Työssä huomioidaan erityisesti maanomistajien palvelijoina toimineet tytöt ja nuoret naiset.

Tarjoamme syrjitylle daliteille eli kastittomille ihmisoikeuskoulutusta sekä painostamme hallintoa kitkemään heihin kohdistuvia ihmisoikeusloukkauksia.

Naisten toimeentulon vahvistaminen

Kirkon Ulkomaanapu pyrkii parantamaan naisten toimeentuloa Nepalissa. Naiset kohtaavat edelleen syrjintää ja oikeuksiensa polkemista. Tavoitteena on saada naiset mukaan yhteisöjen päätöksentekoon ja taata heille oikeus maanomistukseen, koulutukseen ja kestävään toimeentuloon.

Naisten Pankki tukee ja vahvistaa naisten osuuskuntia Nepalissa. Naisten Pankin tuella on kehittetty viljelyä monipuolisemmaksi, kehitetty pienyritystoimintaa ja annettu ammattikoulutusta.