Kehitysyhteistyö

Kehitysyhteistyö

Kirkon Ulkomaanapu tekee työtä kaikkein köyhimpien ihmisten kanssa uskontoon, etniseen taustaan tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta. Tavoitteena on maailma, jossa yhteiskunnat ovat sopeutumiskykyisiä ja oikeudenmukaisia.

KUA:n kehitysyhteistyön kulmakivet ovat oikeus koulutukseen, oikeus toimeentuloon ja oikeus rauhaan. Tuemme yhdessä paikallisten yhteisöjen kanssa kaikkein köyhimpiä ja haavoittuvimpia heidän elinolojensa parantamisessa.

Kehitysyhteistyön tavoite on turvata ihmisille toimeentulo, omanarvontunto ja oikeudenmukaisempi, kestävä yhteiskunta. Yhteisöjä rakennetaan kestäviksi ja mukautumiskykyisiksi, niin että yksilöt voivat vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan omien oikeuksiensa toteutumiseksi. Tavoitteena on, että yhteisöt kykenevät ennakoimaan kriisejä ja selviytymään niistä.

Iloisia lapsia, osalla kouluvihot käsissä.

Mitä tuloksia kehitysyhteistyöllä on saatu aikaan?

Kansainväliset sopimukset ja Suomen viralliset kehityspolitiikan tavoitteet raamittavat yhteistyötä.

Kaikessa Kirkon Ulkomaanavun työssä otetaan huomioon tasa-arvo- ja ympäristökysymykset.

Kehitysyhteistyön rahoitus

Kehitysyhteistyöohjelmien rahoitus tulee lahjoittajilta, seurakunnilta sekä Suomen ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroista. Kansainvälisten rahoittajien tuki on kasvussa. Kirkon Ulkomaanapu toteuttaa hankkeita joko itse tai kumppanijärjestöjen kanssa.

Kuukausilahjoitus tukee pitkäjänteistä työtä

Kuukausilahjoittajana autat kehitysmaiden köyhimpiä lapsia pääsemään kouluun, aikuisia saamaan koulutusta ja kokonaisia perheitä saamaan toimeentulon. Kuukausilahjoittajiemme avulla avustustyötämme voidaan toteuttaa suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti.