Kehitysyhteistyö

KUA toimii pääosin hauraissa valtioissa ja muissa vaikeissa ympäristöissä, kaikkein haavoittuvimpien ihmisryhmien parissa.

Kehitysyhteistyön tavoite on, että yhteisöjen jäsenet – miehet ja naiset – kykenevät itse auttamaan itseään. Voimaantuessaan he pystyvät vaikuttamaan ympäröivään yhteiskuntaan omien oikeuksiensa toteutumiseksi ja toipumaan nopeammin katastrofeista.

KUA:n kehitysyhteistyön kulmakivet ovat koulutus, toimeentulon parantaminen ja rauhantyö. Tuemme yhdessä paikallisten yhteisöjen kanssa kaikkein köyhimpiä ja haavoittuvimpia heidän elinolojensa parantamisessa.

Kehitysyhteistyö tähtää elämän turvaamiseen, ihmisarvon ja omanarvontunnon tukemiseen sekä oikeudenmukaisempaan yhteiskuntaan, jossa jokaisella on turvattu toimeentulo.

Yhteisöjen haasteita kehitysmaissa ovat muun muassa köyhyys ja konfliktit sekä mahdollisuuksien puute. KUA pyrkii vähentämään köyhyyttä kestävällä tavalla. Kansainväliset sopimukset ja Suomen virallisen kehityspolitiikan tavoitteet raamittavat yhteistyötä.

Kaikessa KUA:n työssä otetaan huomioon tasa-arvo- ja ympäristökysymykset.

Kehitysyhteistyön rahoitus

Kehitysyhteistyöohjelmien rahoitus tulee lahjoittajilta, seurakunnilta sekä ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroista. Kansainvälisten rahoittajien tuki on kasvussa. Kirkon Ulkomaanapu toteuttaa hankkeita joko itse tai kumppanijärjestöjen kanssa. Osa rahoituksesta kanavoidaan kansainvälisten kirkollisten järjestöjen kautta kehitysapuun.

Kirkon Ulkomaanavun ohjelmasuunnitelma 2015–2017 – Ulkoministeriön kumppanuusohjelmatuki (englanniksi, pdf)
Kirkon Ulkomaanavun ohjelman vuosiraportti 2016 (englanniksi, pdf)
Kirkon Ulkomaanavun ohjelman vuosiraportti 2015 (englanniksi, pdf)
Kirkon Ulkomaanavun ohjelman vuosiraportti 2014 ja loppuraportti 2013–2014 (englanniksi, pdf)
Vuosiraportti 2013 – Ulkoministeriön kumppanusohjelma (englanniksi, pdf)

Tutustu työmme tuloksiin
Tee lahjoitus ja tue kehitysyhteistyötä