Toimeentulo

Toimeentulo

Toimeentulo on edellytys ihmisarvoiselle elämälle. Jokaisella ihmisellä on oikeus toimeentuloon, jonka avulla hän pystyy elättämään itsensä ja perheensä, lisäämään omaa hyvinvointiaan ja osallistumaan yhteisönsä sosiaalisen, taloudellisen ja poliittisen tilanteen kehittämiseen tasa-arvoisena kansalaisena.

Kehittyvissä maissa suurimman osan toimeentulon mahdollistavista työpaikoista luovat pienet ja keskisuuret yritykset. Siksi Kirkon Ulkomaanapu tukee yritysten toimintaedellytyksiä ja oman yritystoiminnan aloittamista kaikissa ohjelmamaissaan.

Parikymmentä naista istuu ulkona katselemassa ja kuuntelemassa

Viisi hyvää syytä tukea naisten toimeentuloa

Tavoitteena köyhyyden vähentäminen

Tavoitteenamme on vähentää köyhyyttä edistämällä kestävää taloudellista kehitystä. Tuemme erityisesti naisten, nuorten ja pakolaisten työllistymistä ja yrittäjyyttä esimerkiksi toimeentuloon tähtäävän koulutuksen avulla. Toimeentuloa kehittävissä hankkeissa osallistujia koulutetaan yrittäjyyteen ja ammatinharjoittamiseen. Yhteisöihin perustetaan osuuskuntia ja säästöryhmiä tukemaan elinkeinonharjoittamista.

Graafinen kuva säästöpossusta. 69 %

69 % yrittäjyyskoulutukseen osallistuneista syyrialaispakolaisista Jordaniassa ansaitsi tuloja yritystoiminnastaan puoli vuotta KUA:n koulutuksen jälkeen vuonna 2020.

Työstä saatu toimeentulo kehittää myös yhteisöjä ja auttaa niitä luomaan kestäviä rakenteita, jotka edistävät vakautta ja rauhaa. Työssämme pyrimme siihen, että tukemamme toimeentulohankkeet ovat kestävällä pohjalla niin ympäristön kuin paikallisten olosuhteiden näkökulmasta.

Ajankohtaista työstämme toimeentulon edistämiseksi