Rauha

Rauha on edellytys kehitykselle ja ihmisoikeuksien toteutumiselle. KUA tukee rauhanprosesseja, dialogeja sekä poliittisia prosesseja niin paikallisella, kansallisella kuin globaalilla tasolla.

KUA:n rauhantyön keskiössä ovat naiset, nuoret, pakolaiset ja uskonnolliset sekä perinteiset toimijat. Nämä ryhmät jätetään usein päätöksenteon ja rauhanprosessien ulkopuolelle, vaikka heidän roolinsa on keskeinen konfliktien ratkaisussa ja rauhanrakentamisessa. KUA tukee heidän aktiivista rooliaan ja varmistaa, että yhteisöjen ja ruohonjuuritason toimijoiden ääni kuuluu päätöksenteossa.

Rauhantyö keskittyy Keski-Afrikan tasavaltaan, Etelä-Sudaniin, Keniaan, Ugandaan, Somaliaan, Myanmariin, Nepaliin, Kambodzaan, Liberiaan sekä Israeliin ja Palestiinalaisalueille. Sovittelu- ja rauhanprosesseissa käsitellään muun muassa maa- ja omaisuuskiistoja, perheoikeuksia ja ihmisoikeusrikkomuksia.

Mahdollisuus elinkeinoon ehkäisee konflikteja

KUA:n rauhantyö linkittyy yhä vahvemmin toimeentulon vahvistamiseen. Koska tulomahdollisuudet ennaltaehkäisevät ryöstelyä ja muita konfliktin aiheita, muun muassa karjankasvatuksen ja kaupankäynnin edistämisellä on kasvava osuus rauhanrakennuksessa.

Työ on linjassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden ja YK:n turvallisuusneuvoston nuoria, naisia ja rauhaa koskevien päätöslauselmien 1325 ja 2250 kanssa. Nuorten vaikutusvaltaisemman roolin tukeminen on kasvava teema monessa KUA:n ohjelmamaassa. Nuorten ja päätöksentekijöiden välistä yhteistyötä on vahvistettu esimerkiksi Ugandassa, Kambodžassa, Nepalissa sekä Keniassa.

KUA toimii myös YK:n aloitteesta perustetun Uskonnollisten ja perinteisten toimijoiden rauhanverkoston sihteeristönä. Suomessa KUA ja rauhanverkosto on tukenut suomalaisten viranomaisten, uskonnollisten yhteisöjen, järjestöjen ja perheiden välistä yhteistyötä väkivaltaisen radikalisaation ja ekstremismin ehkäisemiseksi.