Rauha

Rauha

Rauha on edellytys ihmisoikeuksien toteutumiselle ja kestävälle kehitykselle. Kun yhteisöt saavat elää rauhassa, lapset voivat keskittyä koulunkäyntiin ja aikuiset toimeentulon hankkimiseen ja vakaan yhteiskunnan rakentamiseen. 

Kirkon Ulkomaanavun rauhantyö keskittyy pääosin maailman hauraimpiin valtioihin. Niiden joukossa ovat Keski-Afrikan tasavalta, Etelä-Sudan, Kenia, Uganda, Somalia, Myanmar, Nepal ja Kambodža. Lisäksi rauhaan liittyvää työtä tehdään Israelissa ja Palestiinalaisalueilla. Monella näistä valtioista on myös kehitykseen liittyviä haasteita.  

Kirkon Ulkomaanapu rakentaa kestävää rauhaa Boman osavaltiossa Etelä-Sudanissa.

Rauhantyö alkaa ruohonjuuritasolta 

Kestävä kehitys voi rakentua vain pitävälle pohjalle, joka vaatii sitkeää ruohonjuuritason rauhantyötä. Sitä ovat esimerkiksi maa- ja omaisuuskiistojen, perheoikeuksien ja ihmisoikeusrikkomuksien tunnistaminen, sovitteleminen ja niihin liittyvät rauhanprosessit.  

Kestävä rauha ei tarkoita vain konfliktin päättymistä vaan se edellyttää koko yhteisön mukaan ottamista ja sitoutumista sekä rakenteiden muuttamista sellaisiksi, että ne tukevat eri ryhmien rauhallista yhteiseloa. 

Rauhantyömme keskiössä ovat naiset, nuoret, pakolaiset ja uskonnolliset sekä perinteiset toimijat. Nämä ryhmät jäävät usein päätöksenteon ja virallisten rauhanprosessien ulkopuolelle. Siksi tuemme niiden aktiivista roolia ja varmistamme, että heidänkin äänensä kuuluu päätöksenteossa.  

Yhteisöt ja ruohonjuuritason toimijat ovat keskeisessä roolissa konfliktien ratkaisemisessa ja rauhan rakentamisessa.