Seurakunnille

Seurakunnille

Kotimaassa tärkein sidosryhmämme on evankelis-luterilainen kirkko ja sen seurakunnat. Yhdessä seurakuntien kanssa ulotamme kirkkomme diakonian kaukaisen lähimmäisemme hyväksi.

Kirkon Ulkomaanavun työ on kansainvälistä diakoniaa. Periaatteenamme on tehdä työtä siellä, missä avuntarve on suurin ja missä muut eivät auta.

Kirkon Ulkomaanapu on usko- ja oikeusperustainen järjestö.


Suuri osa kotimaisesta työstämme tapahtuu seurakunnissa ja seurakuntien kautta lukuisin eri tavoin.


Lähes jokaisessa seurakunnassa toimii KUA:n yhteyshenkilö, jolla on ajankohtaista tietoa Kirkon Ulkomaanavun meneillään olevista hankkeista ja tapahtumista sekä erilaista aineistoa KUA:n työstä. Yhteyshenkilöön voi olla yhteydessä, kun haluat tarkempaa tietoa oman seurakunnan kansainvälisestä diakoniasta.

Kaikki seurakunnan työntekijät ja seurakuntalaiset ja vapaaehtoiset voivat olla mukana tekemässä pieniä arjen ihmeitä kehitysmaiden ihmisille. Yhdessä muutamme maailmaa tukemalla kaikkein heikoimmassa asemassa olevia lähimmäisiämme. Tule mukaan työhömme!

Antti Laine, yksikön päällikkö – vastaa seurakuntayhteyksistä, yhteyksistä kansainvälisiin ekumeenisiin kumppaneihin ja toimii teologisena asiantuntijana

Juhana Malme, seurakuntasuhteiden asiantuntija – tukee ja kouluttaa seurakunnassa toimivia KUA:n yhteyshenkilöitä kansainvälisen diakonian toteuttamisessa

Kaj-Mikael Wredlund, seurakuntasuhteiden asiantuntija – tukee ruotsinkielisiä seurakuntia kansainvälisen diakonian toteuttamisessa

Tuulia Kokkonen, seurakuntavarainhankinnan ja teologian asiantuntija – vastaa talousarviotuista ja toimii teologisena asiantuntijana

Ulla Oinonen, seurakuntavarainhankinnan ja viestinnän asiantuntija – vastaa kolehtivarainhankinnasta, katastrofikeräyksistä ja KUA:n seurakuntaviestinnästä

Sini Tyvi, kirkollisten ja ekumeenisten suhteiden asiantuntija – vastaa kansainvälisistä ekumeenisista kumppanuuksista, Torstait mustissa -kampanjasta ja Yhteisvastuukeräyksen koordinoinnista KUA:ssa

Changemaker-koordinaattorit Helmi Saksholm ja Matias Uusisilta – tukevat nuorisoverkoston vapaaehtoisia sekä seurakuntien nuorisotyötä globaalikasvatuksen toteuttamisessa

Anne Ronkainen, koordinaattori – tukee viestintää ja sidosryhmätyötä

KUA:n kirkollisten ja ekumeenisten suhteiden yksikön työntekijät

{{ unit.title }}

{{ person.name }}

{{ title.name }}
{{ person.phone }}