Materiaalipankki

Materiaalipankki

Kirkon Ulkomaanavun seurakunnille suunnitellusta materiaalipankista löydät tietoa, ideoita ja toimintavinkkejä, joita voi hyödyntää laajasti monilla työaloilla. Aineistossa olevat kansainvälisyyskasvatusmateriaalit avaavat kansainvälisen diakonian taustoja, tehtävää ja merkitystä.

Hartausmateriaali sisältää kuvahartauden, hartauksia rauhasta sekä pyhiinvaellusmateriaalin rippikouluun ja nuorten toimintaan.

Tilaa Kirkon Ulkomaanavun esitteet ja materiaalit sisältää  ladattavissa olevan materiaalin sekä tilauslomakkeet tilattaville aineistoille.

Materiaaleja globaalikasvatukseen sisältää toisenlaisen lahjan materiaalin ryhmien kanssa työskentelyyn, Changemakerin rauhantekijät -materiaalin, Peace United -oppituntimateriaalin, KUA:n historiikka -esityksen,  sekä Pohdintaa ja porinaa ryhmiin ja oppitunneille keskustelun pohjustukseksi teemoista ihmisarvo ja köyhyys.

Logot ja ainestot sisältää Kirkon Ulkomaanavun logot, kuvia seurakuntien käyttöön sekä mallipohjia Kirkon Ulkomaanavun toiminnasta kertomiseen seurakunnan verkkosivulle.