Materiaalipankki

Materiaalipankki

Kirkon Ulkomaanavun seurakunnille suunnitellusta materiaalipankista löydät tietoa, ideoita ja toimintavinkkejä, joita voi hyödyntää laajasti monilla työaloilla. Aineistossa olevat kansainvälisyyskasvatusmateriaalit avaavat kansainvälisen diakonian taustoja, tehtävää ja merkitystä.

Hartausmateriaali sisältää mm. kuvahartauden, hartauksia rauhasta sekä KUA:n kolehtipyhien rukouksia.

Tilaa Kirkon Ulkomaanavun esitteet ja materiaalit sisältää  ladattavissa olevan materiaalin sekä tilauslomakkeet tilattaville aineistoille.

Materiaaleja globaalikasvatukseen sisältää Ideat Vaihtoon – aineistot, Koulu Ugandaan -materiaalin nuorten ryhmien kanssa työskentelyyn, Changemakerin rauhantekijät -materiaalin, Peace United -oppituntimateriaalin, KUA:n historiikki -esityksen,  sekä Toisenlaisen Lahjan ryhmätyöskentelyn ja värityskuvat.

Logot ja ainestot sisältää Kirkon Ulkomaanavun logot, kuvia seurakuntien käyttöön sekä mallipohjia Kirkon Ulkomaanavun toiminnasta kertomiseen seurakunnan verkkosivulle.