Materiaalipankki

Materiaalipankki

Kirkon Ulkomaanavun seurakunnille suunnitellusta materiaalipankista löydät tietoa, ideoita ja toimintavinkkejä, joita voi hyödyntää laajasti monilla työaloilla. Aineistossa olevat kansainvälisyyskasvatusmateriaalit avaavat kansainvälisen diakonian taustoja, tehtävää ja merkitystä.

Vuosikertomuksen 2022 virikemateriaalit

Kuvakuutiot

Kuvakuutiot (.zip) / Ohje kuvakuutioiden käyttämiseen (.pdf) / Kuutioiden kuvat kokonaisina (.zip)

Hartausmateriaali sisältää kuvahartauden ja hartauksia rauhasta.

Tilaa Kirkon Ulkomaanavun esitteet ja materiaalit sisältää  ladattavissa olevan materiaalin sekä tilauslomakkeet tilattaville aineistoille.

Materiaaleja globaalikasvatukseen sisältää mm. Rippikoululaisille suunatun Seppo-pelin, Changemakerin rauhantekijät -materiaalin, Peace United -oppituntimateriaalin, KUA:n historiikki -esityksen,  sekä Toisenlaisen Lahjan ryhmätyöskentelyn ja värityskuvat.

Logot ja ainestot sisältää Kirkon Ulkomaanavun logot, kuvia seurakuntien käyttöön sekä mallipohjia Kirkon Ulkomaanavun toiminnasta kertomiseen seurakunnan verkkosivulle.